sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,939

A. Giống cây u, sở hữu sự phối kết hợp thân thiết phó tử đực và phó tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết phó tử đực và phó tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, sở hữu sự phối kết hợp thân thiết phó tử đực và phó tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết phó tử đực và phó tử cái

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre rất có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vì thế dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phó tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế vẹn toàn nhân ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phó tử thể

Xem thêm: thao tác lập luận bình luận lớp 11

C. Bào tử được đột biến vì thế rời phân ở trộn phó tử thể của những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phó tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật sở hữu đan xen mới bào tử thể và phó tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì thế dạ dày sở hữu ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cách tân và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ tương tự nhau và tương tự thành viên u về những Điểm sáng di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu tương tự vô một thời hạn ngắn

(5) Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện cho tới việc tạo ra phó tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu tương tự nhau về mặt mũi DT nên chất lượng thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính sở hữu những Điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: giải sách tiếng việt lớp 4

D. (1), (2), (3), (4) và (5)