số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

Câu hỏi:

21/10/2020 12,356

Bạn đang xem: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau

C. 98765

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ đem một số trong những trái khoáy táo u xếp vô đĩa. Khi xếp vô đĩa u nhận biết nếu như xếp từng đĩa 9 trái khoáy hoặc 12 trái khoáy thì cũng một vừa hai phải không còn. Hỏi u đem từng nào trái khoáy táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số tía mươi ngàn ko trăm linh bảy ghi chép là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ bạn dạng loại là 1: 1 500 000. Độ lâu năm bên trên bạn dạng loại là 37 centimet. Độ lâu năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Câu 4:

Cho x < .... < nó và x là số ngay lập tức trước 5 906 788, nó là số ngay lập tức sau của số 5 906 788. Số bất ngờ cần thiết điền là:

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một xí nghiệp vô 4 ngày phát hành được 680 TV. Trong 7 ngày xí nghiệp cơ phát hành được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày phát hành như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

D. 9 chữ số

TÀI LIỆU VIP VIETJACK