sóng siêu âm có truyền được trong chân không không

Câu hỏi:

28/09/2019 42,364

Bạn đang xem: sóng siêu âm có truyền được trong chân không không

A. truyền được nhập chân ko.

B. ko truyền được nhập chân ko.

Đáp án chủ yếu xác

C. truyền nội địa thời gian nhanh rộng lớn nhập Fe.

D. truyền nhập bầu không khí thời gian nhanh rộng lớn nội địa.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án B

+ Sóng âm không truyền được nhập chân ko.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên một sợi dây khá dài 0,9 m đem sóng ngừng. Kể cả nhì nút ở nhì đầu chão thì bên trên chão đem 10 nút sóng. lõi tần số của sóng truyền bên trên chão là 200 Hz. Sóng truyền bên trên chão đem vận tốc là:

A. 90 cm/s.

B. 40 cm/s.

C. 90 m/s.

D. 40 m/s.

Câu 2:

Một chão đàn hồi nhiều năm 60 centimet vạc rời khỏi một âm đem tần số f = 100 Hz, tao thấy đem 4 nút kể cả hai nút ở nhì đầu chão. Tốc chừng truyền sóng bên trên chão bằng

A. 40 m/s

B. 30 m/s

C. trăng tròn m/s

D. 10 m/s

Câu 3:

Một sóng dọc truyền dọc lò xo với tần số 15 Hz, biên chừng 4 centimet thì thấy khoảng cách gần nhất giữa nhì điểm B và C bên trên lò xo nhập quá trình dao động̣ là 16 centimet. Vi ̣trí cân nặng bằng của B và C cách nhau trăng tròn centimet và nhỏ rộng lớn nửa bước sóng. Tốc chừng truyền sóng là:

A. 18 m/s.

Xem thêm: tóm tắt bầy chim chìa vôi

B. 12 m/s.

C. 9 m/s.

D. trăng tròn m/s.

Câu 4:

Tai tao phân biệt được nhì âm có tính cao (trầm – bổng) không giống nhau là vì nhì âm tê liệt có

A. tần số không giống nhau.

B. biên chừng âm không giống nhau.

C. độ mạnh âm không giống nhau.

D. chừng to lớn không giống nhau.

Câu 5:

Khoảng cơ hội thân thiện nhì điểm bên trên phương truyền sóng sát nhau nhất và xấp xỉ nằm trong trộn cùng nhau gọi là:

A. bước sóng.

B. vận tốc truyền sóng.

C. chừng lệch sóng.

D. chu kỳ luân hồi.

Câu 6:

Một sóng cơ đem biên chừng A và bước sóng λ. Quãng lối sóng truyền rằng được nhập 1 phần tám chu kì là

A. A22

Bλ4

C. A4

D. λ8

TÀI LIỆU VIP VIETJACK