suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

Câu hỏi:

11/10/2019 128,626

Bạn đang xem: suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích năng lượng điện mang lại nhị vô cùng của chính nó. 

B. khả năng dự trữ năng lượng điện của mối cung cấp năng lượng điện. 

C. tài năng tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện. 

Đáp án chủ yếu xác

D. tài năng ứng dụng lực của mối cung cấp năng lượng điện.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Giải thích: Đáp án C

+ Suất năng lượng điện động bịa đặt trung mang lại tài năng tiến hành công của mối cung cấp năng lượng điện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là đổi thay trở R thì hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhị vô cùng của mối cung cấp điện

A. không thay đổi Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

B. giảm Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

C. tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

D. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

Câu 2:

Chọn câu đúng: Theo quyết định luật Ôm mang lại toàn mạch (mạch kín bao gồm mối cung cấp và năng lượng điện trở) thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch kín

A. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở ngoài của mối cung cấp.

B. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với suất năng lượng điện động của mối cung cấp.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với năng lượng điện trở vô của mối cung cấp.

D. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tổng năng lượng điện trở toàn mạch.

Câu 3:

Trong một mạch kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động E, năng lượng điện trở vô r và mạch ngoài với năng lượng điện trở R. Hệ thức này tại đây nêu lên nguyệt lão contact trong những đại lượng bên trên với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I chạy vô mạch?

A. 

Xem thêm: các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

B. 

C. 

D. 

Câu 4:

Quy ước chiều dòng sản phẩm năng lượng điện là

A. chiều dịch gửi của những electron. 

B. chiều dịch gửi của những ion.

C. chiều dịch gửi của những ion âm.  

D. chiều dịch gửi của những năng lượng điện dương.

Câu 5:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện được đo bởi vì công cụ này sau đây?

A. ampe tiếp.          

B. Công tơ năng lượng điện.   

C. Lực tiếp.   

D. nhiệt độ tiếp.

Câu 6:

Công thức xác lập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi là:

A. 

B. 

C. 

D. 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK