susan felt sick because she ate four cream cakes

Susan felt sick because he ate four cream cakes

Bạn đang xem: susan felt sick because she ate four cream cakes

A. If Susan ate four cream cakes, she would feel sick

B. Susan eats four cream cakes so sánh she feel sick

C. If Susan hadn’t eaten four cream cakes, she wouldn’t have felt sick

D. If Susan hadn’t eaten four cream cakes, she wouldn’t feel sick

Đáp án C

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: insisted đi với giới từ gì

Sách lập trình sẵn Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: dđại từ trong tiếng anh

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID