tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng đông nam bộ là

Câu hỏi:

02/08/2021 đôi mươi,209

C. dầu, khí châm.

Bạn đang xem: tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng đông nam bộ là

Đáp án chủ yếu xác

Tài nguyên vẹn tài nguyên nổi trội của Đông Nam Sở là dầu, khí châm.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về con số, mối cung cấp làm việc việt nam lúc bấy giờ với Đặc điểm có

A. qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

B. qui tế bào rộng lớn và đang được hạn chế.

C. qui tế bào nhỏ và đang được tăng.

D. qui tế bào nhỏ và đang được hạn chế.

Câu 2:

Các đồng bởi ven bờ biển miền Trung việt nam không nhiều với năng lực không ngừng mở rộng do

A. phần rộng lớn sông nhỏ, thềm châu lục hẹp và sâu sắc.

B. xâm thực miền núi yếu ớt, rừng ven bờ biển hạn chế.

C. mạng lưới sông thưa thớt, thềm châu lục nông.

D. lãnh thổ không ngừng mở rộng, chính sách nước sông theo gót mùa. 

Câu 3:

Giao thông đường đi bộ việt nam hiện nay nay

A. mạng lưới vẫn còn đấy thưa thớt.

B. chưa hội nhập vô điểm.

C. chủ yếu ớt đáp ứng xuất khẩu.

Xem thêm: phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt

D. khối lượng vận gửi rộng lớn. 

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Nguồn: Thống nối tiếp kể từ Liên thích hợp quốc 2020, https://danso.org)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây không đúng lúc đối chiếu diện tích S và số lượng dân sinh năm 2019 của một vài quốc gia?

A. In-đô-nê-xi-a với diện tích S và số lượng dân sinh lớn số 1.

B. Cam-pu-chia với diện tích S to hơn Phi-lip-pin.

C. Ma-lai-xi-a với số lượng dân sinh cao hơn nữa Cam-pu-chia.

D. Phi-lip-pin với diện tích S to hơn Cam-pu-chia. 

Câu 5:

Rừng chắn cát của việt nam phân bổ triệu tập ở

A. đồi trung du.

B. bán bình nguyên vẹn.

C. đầu mối cung cấp sông.

Dvùng ven bờ biển. 

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 14, cho biết thêm đỉnh núi nào là tại đây phía trên cao nguyên trung bộ Mơ Nông?

A. Lang Bian.

B. Nam Decbri.

C. Braian.

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

D. Vọng Phu.