tend to v hay ving

 “Tend vĩ đại V hoặc Ving” là thắc mắc được rất nhiều người đề ra khi ham muốn dùng những cấu tạo ko động kể từ này. Vậy đâu mới nhất là cơ hội phân chia động kể từ theo đuổi sau “Tend to” đúng mực, Langmaster tiếp tục giúp đỡ bạn tháo gỡ nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

I. “Tend” là gì? Phân biệt những nghĩa của động kể từ “tend”

 • Phiên âm: /tend/
 • “Tend” tức thị gì? "Tend" là một trong động kể từ nhập giờ Anh, ở bên cạnh nghĩa thông thườn nhưng mà tất cả chúng ta hay được dùng là “có Xu thế thực hiện gì”, “tend” còn tồn tại những nghĩa không giống, nằm trong phân trò vè không giống nhau trong những nghĩa này nhé!

1. Có Xu thế làm cái gi đó

Trong tình huống này, “tend” được dùng nhằm trình diễn miêu tả tình trạng một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ được nhắc tới đem Xu thế hoặc khuynh phía tiến hành một hành vi nào là cơ.

Bạn đang xem: tend to v hay ving

Ví dụ:

  • People tend vĩ đại feel sleepy after eating a big meal. (Con người dân có Xu thế cảm nhận thấy buồn ngủ sau khoản thời gian ăn một bữa tiệc no.)
 • I tend vĩ đại procrastinate when it comes vĩ đại doing my homework. (Tôi đem Xu thế trì dừng khi nên thực hiện bài xích luyện về căn nhà.)

2. Chăm sóc, nom nom

“Tend” cũng rất có thể được hiểu theo đuổi nghĩa bảo vệ hoặc nom nom một người hay là 1 sự vật nào là cơ. 

Ví dụ: 

 • He tends his sick mother. (Anh tao bảo vệ u bị tức.)
 • She tends her elderly neighbor every day, helping with groceries and household chores. (Cô ấy bảo vệ hằng ngày cho tất cả những người láng giềng già cả, giúp sức với việc chọn mua thức ăn và việc làm căn nhà.)

3. Có Xu thế ra làm sao (tăng/giảm/hướng cho tới một Đặc điểm nào là đó)

Để biểu đạt nghĩa một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ đem Đặc điểm nhắm đến một tình trạng nào là cơ, “tend” được dùng đi kèm theo với những tính kể từ như “towards”, “upwards” hoặc “downwards”.

Ví dụ:

 • Her preferences tend towards classical music rather phàn nàn contemporary genres. (Sự ưa mến của cô ấy ấy đem Xu thế thiên về âm thanh truyền thống rộng lớn là phân mục hiện đại nhất.)
 • Crime rates have tended upwards in urban areas in the past decade. (Tỷ lệ tội phạm đem Xu thế tăng thêm ở điểm trở thành thị nhập thập kỷ qua quýt.)

Xem thêm: CÁC CẤU TRÚC V-ING THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Langmaster - Phân biệt động kể từ chuồn với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ Anh tiếp xúc cơ bạn dạng #10]

II. Cách dùng những câu trúc với “tend”: Tend vĩ đại V hoặc Ving

1. Cấu trúc “S + tend + vĩ đại V”

Câu vấn đáp đúng mực mang đến thắc mắc này là “to V” chúng ta nhé! Trong tình huống “tend” được dùng làm trình diễn miêu tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra”, động kể từ chuồn sau “tend” được phân chia ở dạng “to V”

Cấu trúc:    S + tend + vĩ đại V

null

Ví dụ:

 • People tend vĩ đại get nervous before a job interview. (Người tao đem Xu thế cảm nhận thấy phiền lòng trước buổi phỏng vấn việc làm.)
 • I tend vĩ đại lose focus when there are distractions around má. (Tôi đem Xu thế thất lạc triệu tập khi đem những sự xao lạc xẩy ra xung xung quanh tôi.)

Ở dạng phủ lăm le của tình huống bên trên, tao đem cấu tạo sau:

Cấu trúc: S + tend not vĩ đại + Vo

hoặc S + Auxiliary Verb + not tend vĩ đại + Vo

Ví dụ:

  • They tend not vĩ đại eat fast food due vĩ đại its unhealthy nature. (Họ đem Xu thế ko ăn thực phẩm thời gian nhanh vì như thế đặc điểm ko chất lượng tốt mang đến sức mạnh của chính nó.)
  • We tend not vĩ đại stay out late on weekdays because we have work in the morning. (Chúng tôi đem Xu thế ko thức khuya nhập những ngày nhập tuần vì như thế công ty chúng tôi đem việc làm nhập buổi sáng sớm.)
 • She doesn't tend vĩ đại gossip about others. (Cô ấy không tồn tại Xu thế rỉ tai phiếm về người không giống.)

2. Cấu trúc “S + have a tendency vĩ đại + V”

Ngoài cấu tạo với động kể từ “tend”, Langmaster khêu ý thêm vào cho chúng ta một cấu tạo không giống đem nằm trong tức thị trình diễn miêu tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra” dùng danh kể từ của “tend” là “tendancy”

Cấu trúc: S + have a tendency vĩ đại + V

null

Ví dụ: 

 • She has a tendency vĩ đại overthink things and make them more complicated phàn nàn they need vĩ đại be. (Cô ấy đem Xu thế tâm trí rất nhiều và thực hiện mang đến tất cả trở thành phức tạp rộng lớn những gì quan trọng.)
  They have a tendency vĩ đại arrive late for meetings, which can be quite frustrating for others. (Họ đem xu nhắm đến muộn trong số buổi họp, điều này rất có thể tạo nên không dễ chịu cho tất cả những người không giống.)

Xem thêm: BUSY TO V HAY VING? GIẢI THÍCH CÁCH SỬ DỤNG “BUSY” CHÍNH XÁC NHẤT

III. Phân biệt “Tend”, “Intend” và “Pretend”

3 động kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” đem cơ hội viết lách và phân phát âm tương đương nên rất dễ khiến rời khỏi lầm lẫn khi dùng. Tuy nhiên, nghĩa và cấu tạo dùng của 3 kể từ đó lại trọn vẹn không giống nhau. Langmaster tiếp tục giúp đỡ bạn phân biệt cơ hội dùng 3 động kể từ này nhé!

null

1. Cách dùng “Intend”

Cách người sử dụng thông thườn nhất của “Intend” là biểu đạt “ý lăm le hoặc dự tính làm cái gi đó”. Như vậy, “Intend” được sử dụng khi ham muốn mô tả một plan hoặc ý tưởng phát minh. Theo sau “Intend” là động kể từ được phân chia ở dạng “to V”

 • Cấu trúc: S + intend vĩ đại + V

Ví dụ: I intend vĩ đại start exercising regularly from next week vĩ đại improve my fitness. (Tôi dự tính chính thức luyện thể dục thể thao thông thường xuyên kể từ tuần cho tới nhằm nâng cấp sức mạnh.)

2. Cách dùng “Pretend”

2.1. Cấu trúc S + pretend + vĩ đại V

Cấu trúc này được dùng nhằm trình diễn miêu tả ai cơ vờ vịt thực hiện một hành vi đem mục tiêu nhằm mục tiêu mục tiêu khiến cho người không giống tin yêu vấn đề này là thiệt. Động kể từ theo đuổi sau “pretend” ở dạng “to V”

Ví dụ: She pretended vĩ đại be sick vĩ đại avoid going vĩ đại school. (Cô ấy vờ vịt tức nhằm trốn việc tới trường.)

2.2. Cấu trúc S + pretend + that + clause

Trong cấu tạo này, "pretend" được kết phù hợp với "that" nhằm trình diễn miêu tả hành vi fake tạo nên hoặc trường hợp không tồn tại thiệt nhập một mệnh đề không ngừng mở rộng. 

Ví dụ: He pretended that he didn't know about the surprise buổi tiệc ngọt. (Anh tao vờ vịt rằng anh tao ko biết về buổi tiệc bất thần.)

Như vậy, rất có thể thấy rằng nghĩa và cơ hội dùng của 3 kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” là không giống nhau. Các bạn phải phân biệt những cơ hội dùng này và cảnh báo khi vận dụng bọn chúng nhé!

Xem thêm: NẮM CHẮC CÁCH SỬ DỤNG “GO ON”: GO ON TO V HAY VING?

IV. Bài tập

Bài 1:  Viết lại những câu tiếp sau đây dùng cấu tạo “tend to”

1. I usually drink tea in the morning.

Xem thêm: giải phương trình bậc 2

2. She often listens vĩ đại classical music 

3. She often forgets vĩ đại water the plants.

4. He frequently oversleeps and arrives late vĩ đại work.

5. The prices of goods and services generally rise over time.

Bài 2: Điền tend/ intend/ pretend nhập địa điểm rỗng tuếch và phân chia động kể từ.

1. She __________ vĩ đại be interested in the conversation, but her mind was elsewhere.

2. They __________ vĩ đại take a vacation this summer and explore new places.

3. He always __________ vĩ đại be busy, but I suspect he spends most of his time watching TV.

4. The company's profits have __________ vĩ đại decline over the past year.

5. We __________ not vĩ đại judge others based on their appearance.

6. The children __________ vĩ đại be superheroes and wore capes and masks.

7. She __________ vĩ đại study medicine and become a doctor.

8. He __________ not vĩ đại get involved in office politics and prefers vĩ đại focus on his work.

9. They __________ vĩ đại finish the project by the kết thúc of the week, but it might take longer.

10. I __________ vĩ đại Call my parents this weekend and catch up with them.

Đáp án:

Bài 1:

1. I tend vĩ đại drink tea in the morning

2. She tends vĩ đại listen vĩ đại classical music

3. She tends vĩ đại forget vĩ đại water the plants.

4. He tends vĩ đại frequently oversleep and arrive late vĩ đại work.

5. The prices of goods and services tend vĩ đại generally rise over time.

Bài 2: 

1. pretended

2. intend

3. pretends

4. tended

5. tend

6. pretended

7. intends

8. tends

Xem thêm: cách làm salad hoa quả

9. intend

10. intend

Kết luận

Như vậy, động kể từ “tend” được sử dụng khi ham muốn trình diễn miêu tả “một Xu thế, một thói thân quen hoặc một năng lực xảy ra”, động kể từ chuồn sau “tend” được phân chia ở dạng “to V”. Langmaster tin yêu chắc chắn là thắc mắc tend vĩ đại V hoặc Ving không thể thực hiện khó khăn chúng ta nữa, chúc chúng ta học hành tốt!