thể tích hình lăng trụ tam giác

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: thể tích hình lăng trụ tam giác

Tải về bạn dạng PDF

Cách tính thể tích hình lăng trụ tam giác thường rất dễ được cho rằng tương tự như phương pháp tính thể tích hình chóp. Tuy nhiên, hình lăng trụ tam giác là 1 trong khối nhiều diện tía mặt mũi với nhì lòng tuy nhiên song hình tam giác và tía mặt mũi hình chữ nhật. Để tính thể tích hình lăng trụ tam giác, chúng ta chỉ việc thám thính diện tích S của 1 trong những nhì lòng hình tam giác và nhân với độ cao của hình lăng trụ.

 1. 1

  Tìm độ cao và chiều lâu năm cạnh lòng của một tam giác. Nhìn vô hình tam giác rồi viết lách rời khỏi chiều lâu năm cạnh lòng và độ cao của chính nó. Ví dụ, hình tam giác của người tiêu dùng đem cạnh lòng 8 centimet và độ cao 9 centimet.[1]

  • Nhớ rằng chúng ta đang được xác lập độ cao của hình tam giác, ko cần độ cao hình lăng trụ.
  • Bạn hoàn toàn có thể dùng 1 trong những nhì hình tam giác của lòng lăng trụ vì như thế bọn chúng đem nằm trong độ dài rộng.
 2. 2

  Thay những số vô công thức thám thính diện tích S tam giác. Khi tiếp tục biết chiều lâu năm cạnh lòng và độ cao của tam giác các bạn sẽ thay cho những số này vô công thức tính diện tích S tam giác:[2]

  • Diện tích = một nửa x chiều lâu năm cạnh lòng x độ cao. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thấy công thức được viết lách bên dưới dạng
 3. 3

  Nhân một nửa với chiều lâu năm cạnh lòng và nhân với độ cao nhằm tính diện tích S tam giác. Để thám thính diện tích S hình tam giác lòng của hình lăng trụ, các bạn sẽ nhân chiều lâu năm cạnh lòng với độ cao và nhân với một nửa. Nhớ ghi thành phẩm với đơn vị chức năng bình phương vì như thế chúng ta đang được tính diện tích S.[3]

  • Ví dụ, nếu như chiều lâu năm cạnh lòng là 8 và độ cao là 9, quy tắc tính của các bạn sẽ là . Diện tích của hình tam giác là 36 centimet 2.

  Quảng cáo

  Xem thêm: số gần đúng và sai số

 1. 1

 2. 2

  Xác ấn định độ cao của hình lăng trụ và thay cho vô công thức. Bây giờ bạn phải thám thính độ cao của hình lăng trụ tam giác, tức là chiều lâu năm của một trong số cạnh. Ví dụ, hình lăng trụ đem độ cao 16 centimet. Quý khách hàng tiếp tục thay cho số này vô công thức .[5]

  • Ví dụ, quy tắc tính của người tiêu dùng lúc này được xem là .
 3. 3

  Nhân diện tích S tam giác với độ cao của hình lăng trụ nhằm thám thính thể tích. Vì lúc này tiếp tục đem toàn bộ những bộ phận của phương trình, các bạn sẽ nhân diện tích S của lòng hình tam giác với độ cao hình lăng trụ. Kết trái ngược được xem là thể tích của hình lăng trụ tam giác.[6]

  • Như vậy, nếu như , đáp số được xem là 576 centimet 3.

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đảm bảo dùng và một đơn vị chức năng giám sát và đo lường mang đến toàn bộ những số đo hình lăng trụ trước lúc đo lường. Ví dụ, nếu như một trong những đo của hình lăng trụ đem đơn vị chức năng là millimet và những số đo sót lại đem đơn vi là centimet, bạn phải thay đổi millimet trở thành centimet trước.

Về bài bác wikiHow này

Trang này và đã được hiểu 223.652 thứ tự.

Xem thêm: nghị luận về 1 sự việc hiện tượng đời sống

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?