theo đacuyn cơ chế tiến hóa là

 • Câu hỏi:

  Theo Đacuyn, hình thức tiến thủ hoá là việc tích luỹ các

  Bạn đang xem: theo đacuyn cơ chế tiến hóa là

  • A. Biến dị  đảm bảo chất lượng, thải trừ những phát triển thành dị rất có hại bên dưới ứng dụng của tinh lọc tự động nhiên
  • B. Đặc tính nhận được nhập cuộc sống thành viên bên dưới ứng dụng của tinh lọc bất ngờ.
  • C. Đặc tính nhận được nhập cuộc sống thành viên bên dưới ứng dụng của nước ngoài cảnh.
  • D. Đặc tính nhận được nhập cuộc sống thành viên bên dưới ứng dụng của nước ngoài cảnh hoặc tập dượt quán hoạt động

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xem thêm: hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

  Theo Đacuyn, hình thức tiến thủ hoá là: nhập quần thể bất ngờ tiếp tục tồn bên trên sẵn những phát triển thành dị. Khi môi trường thiên nhiên thay cho thay đổi những thành viên nào là với phát triển thành dị đảm bảo chất lượng hùn loại vật tồn bên trên và cải tiến và phát triển thì năng lực sinh sống sót và sinh đẻ cao hơn nữa, những thành viên nào là với những phát triển thành dị rất có hại thì bị thải trừ.

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: unit 3 getting started lớp 9

CÂU HỎI KHÁC

 • Theo Đacuyn, hình thức tiến thủ hoá là việc tích luỹ các
 • Giải mến quan hệ Một trong những loại Đacuyn nhận định rằng những loài
 • Người trước tiên thể hiện định nghĩa về phát triển thành dị thành viên là:
 • Đóng hùn cần thiết nhất của thuyết giáo Đacuyn là
 • Theo ý niệm của Đacuyn về tinh lọc bất ngờ, với từng nào tuyên bố tại đây ko đúng?
 • Theo Đacuyn, nguyên vẹn nhân thực hiện cho tới sinh giới càng ngày càng đa dạng và phong phú, đa dạng là 
 • Theo ý niệm của Đacuyn về tinh lọc bất ngờ, tuyên bố nào là tại đây ko đúng? 
 • Theo ý kiến của Đacquyn, lý giải nào là trúng cho tới phán xét trên?
 • Đâu là quy trình đấu giành giật sống sót theo dõi ý niệm của Đacquyn? 
 • Theo Đacquyn, đâu là hạ tầng cho việc thu thập những phát triển thành dị tạo nên trở thành những thay đổi lớn?