thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Câu hỏi:

29/03/2020 26,358

A. Cho sắt kẽm kim loại Ag nhập hỗn hợp HCl.

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng

Đáp án chủ yếu xác

B. Cho sắt kẽm kim loại Cu nhập hỗn hợp HNO3.

C. Cho sắt kẽm kim loại Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

D. Cho sắt kẽm kim loại Zn nhập hỗn hợp CuSO4.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản xạ được với hỗn hợp này sau đây?

A. HNO3 đặc, nguội.

B. H2SO4 đặc, rét.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 2:

Bột sắt kẽm kim loại X tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, không tồn tại khí bay đi ra. X hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu.

B.  Mg.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 3:

Cho láo lếu hợp ý Mg và Cu nhập hỗn hợp HCl dư. Kết giục phản xạ, cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn gồm

A. Cu.

Xem thêm: soạn văn 8 bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

B. CuCl2; MgCl2.

C. Cu; MgCl2.

D. Mg; CuCl2.

Câu 4:

Kim loại không tan nhập hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Cu.

Câu 5:

Kim loại Al không phản xạ với hóa học này sau đây?

A.  Fe2O3.

B. MgO.

C. FeCltrong H2O.

D. NaOH nhập H2O.

Câu 6:

Cho những dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không ứng dụng được với hỗn hợp nào?

A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

D. HNO3 loãng.

Xem thêm: soạn văn 9 sự phát triển của từ vựng tiếp theo