thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Cập nhật ngày: 24-10-2022


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố này sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

C

Các thao tác, luật lệ toán bên trên tài liệu

Mô hình thịnh hành nhằm xây đắp CSDL mối quan hệ là:

Để đưa đến cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá bán (Số lượng và đơn giá bán là 2 ngôi trường tiếp tục có trước vô bảng), tớ gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới kiến thiết sau và cho thấy thêm ĐK thanh lọc tài liệu của hình mẫu hỏi?

A

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng Toán hoặc chất lượng Văn

B

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng Toán và chất lượng Văn

C

Lọc rời khỏi những học viên chất lượng

D

Lọc rời khỏi học viên ko chất lượng Toán và Văn

Trong cơ chế kiến thiết của biểu hình mẫu, tớ hoàn toàn có thể :

A

Sửa thay đổi cấu tạo của biểu hình mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để dò xét những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5 , vô loại Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết trái ngược triển khai hình mẫu căn vặn hoàn toàn có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

A

Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu hình mẫu không giống, hình mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu hình mẫu, hình mẫu căn vặn khác

Nếu những việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sủ dụng:

Khi links bị sai, tớ hoàn toàn có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn đàng links cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban vô đàng links lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn đàng links thân thiện nhì bảng ê và nhấn phím Delete

Xem thêm: unit 13 lớp 12 language focus

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo ra links là:

A

Phải đem tối thiểu nhì bảng

B

Phải đem tối thiểu một bảng và một hình mẫu hỏi

C

Phải đem tối thiểu một bảng nhưng mà một biểu hình mẫu

D

Tổng số bảng và hình mẫu căn vặn tối thiểu là 2

Trong Access, Lúc tạo ra links Một trong những bảng, thì :

A

Phải đem tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhì ngôi trường nên là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác vô cơ chế biểu hình mẫu, tớ ko triển khai thao tác này sau đây?

A

Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu hình mẫu

B

Chọn biểu hình mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế kiến thiết

D

Nháy nút , nếu như đang được ở cơ chế thiết kế

Thao tác này tại đây hoàn toàn có thể triển khai được vô cơ chế biểu mẫu?

B

Định dạng phông chữ cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay đổi vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc thứ nhất sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là:

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu hình mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều hình mẫu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan liêu hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng

Thao tác này tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá bạn dạng ghi là :

A

Xoá một hoặc một số trong những mối quan hệ

B

Xoá một hoặc một số trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xoá một hoặc một số trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một số trong những tính chất của bảng

Xem thêm: sách bài tập lý 9