thực vật lấy nước chủ yếu bằng cơ chế

Câu hỏi:

28/08/2020 7,240

Bạn đang xem: thực vật lấy nước chủ yếu bằng cơ chế

B. Thẩm thấu

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là B

Thực vật lấy nước nhờ hình thức thẩm thấu: nước dịch rời kể từ môi trường xung quanh nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) thanh lịch môi trường xung quanh ưu trương (nhiều ion khoáng, không nhiều nước)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những khoáng chất được hít vào nhập cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt bám theo công thức nào?

A. Vận đem kể từ điểm sở hữu mật độ cao cho tới điểm sở hữu mật độ thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận đem kể từ điểm sở hữu mật độ cao cho tới điểm sở hữu mật độ thấp ở rễ

C. Vận đem kể từ điểm sở hữu mật độ thấp cho tới điểm sở hữu mật độ cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận đem kể từ điểm sở hữu mật độ thấp cho tới điểm sở hữu mật độ cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước chuồn nhập mạch mộc bám theo tuyến đường lừa lọc bào cho tới nội so bì thì đem thanh lịch tuyến đường tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội so bì sở hữu đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội so bì ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội so bì sở hữu đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua quýt được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội so bì thấp nên nước nên dịch rời thanh lịch tuyến đường khác

Câu 3:

Sự bú mớm khoáng thụ động của tế bào dựa vào hầu hết vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

B. Chênh chéo mật độ ion

C. Cung cung cấp năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào nhập mạch mộc của rễ qua quýt tuyến đường nào?

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

A. Con lối qua quýt trở thành tế bào -  ko bào

B. Con lối qua quýt hóa học nguyên vẹn sinh – lừa lọc bào

C. Con lối qua quýt ko bào – lừa lọc bào

D. Con lối qua quýt hóa học nguyên vẹn sinh – ko bào

Câu 5:

Sự đột nhập khoáng chất dữ thế chủ động dựa vào hầu hết vào

A. Gradien mật độ hóa học tan

B. Hiệu năng lượng điện thế màng

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cung cấp năng lượng

Câu 6:

Vòng đai Caspari sở hữu vai trò

A. Điều chỉnh loại vận đi vào trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp hé của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang quẻ hợp ý của cây

D. Điều chỉnh sinh hoạt thở của rễ

Câu 7:

Bón phân quá thục mạng lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm mang lại cây rét và héo lá

B. Các nguyên vẹn lố khoáng nhập tế bào nhiều, làm mất đi ổn định ấn định bộ phận hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng chừng dịch khu đất cao hơn nữa mật độ dịch bào thực hiện mang lại tế bào lông bú mớm ko bú mớm được nước vì chưng hình thức thẩm thấu

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định ấn định đặc điểm lí hoá của keo dán đất