tích là nhân hay chia

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: tích là nhân hay chia

Bài ghi chép hoặc đoạn này cần người thông thuộc về chủ thể này trợ gom chỉnh sửa không ngừng mở rộng hoặc cải thiện. quý khách rất có thể gom nâng cấp trang này nếu như rất có thể. Xem trang thảo luận nhằm hiểu thêm cụ thể.

Trong toán học tập, tích toán học tập là sản phẩm của luật lệ nhân, hoặc là một trong những biểu thức phát hiện những yếu tố được nhân. Ví dụ: 6 tích của 2 và 3 (kết trái ngược của luật lệ nhân), còn là tích của (chỉ đi ra 2 yếu tố nên được nhân với nhân).

Thứ tự động tuy nhiên số thực hoặc số phức được nhân ko tác động cho tới sản phẩm nhân; đặc thù này gọi là tính uỷ thác hoán. Với nhân tử là yêu tinh trận toán học tập hoặc member với mọi số đại số phối kết hợp không giống, tích toán học tập thông thường tùy thuộc vào trật tự của nhân tử. Ví dụ, luật lệ nhân yêu tinh trận và luật lệ nhân trong số đại số không giống phát biểu cộng đồng là ko uỷ thác hoán.

Có thật nhiều loại tích không giống nhau vô toán học: ngoài những việc là luật lệ nhân trong những số, nhiều thức hoặc yêu tinh trận, người tớ cũng khái niệm luật lệ nhân trên rất nhiều cấu tạo đại số không giống nhau. Tổng quan lại về những loại tích không giống nhau được thể hiện ở trên đây.

Tích của nhì số[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 số tự động nhiên[sửa | sửa mã nguồn]

3 nhân 4 vày 12

Đặt những viên đá vào trong 1 hình chữ nhật có  mặt hàng và cột mang lại ra

viên đá.

Tích của 2 số nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Số vẹn toàn bao gồm số dương và số âm. Hai số được nhân tương tự động những số ngẫu nhiên, nước ngoài trừ quy tắc bổ sung cập nhật về vệt của kết quả:

Nói trở thành lời:

  • Âm nhân Âm đi ra Dương
  • Âm nhân Dương đi ra Âm
  • Dương nhân Âm đi ra Âm
  • Dương nhân Dương đi ra Dương

Tích của 2 phân số[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân nhì phân số bằng phương pháp nhân tử số với tử số, khuôn số với khuôn số:

Tích của 2 số thực[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Xây dựng ngôi trường số thực mang lại khái niệm đúng mực của tích của 2 số thực.

Tích của 2 số phức[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân 2 số phức vày luật phân phối và khái niệm :

Ý nghĩa hình học tập của luật lệ nhân số phức[sửa | sửa mã nguồn]

Biễu trình diễn số phức vô hệ tọa chừng đặc biệt.

Số phức rất có thể được ghi chép vô hệ tọa chừng cực:

Hơn thế,

, tuy nhiên kể từ cơ tớ có:

Ý nghĩa hình học tập là tất cả chúng ta nhân những chừng lâu năm và với mọi góc.

Xem thêm: bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính

Tích của 2 quaternion[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 quaternion rất có thể được nhìn thấy vô nội dung bài viết về quaternions. Tuy nhiên cũng cần phải cảnh báo điểm thú vị rằng phát biểu cộng đồng là phân biệt.

Tích của chuỗi số[sửa | sửa mã nguồn]

Toán tử thay mặt tích của một chuỗi số là ký tự động Hy Lạp ghi chép hoa pi ∏ (tương tự động việc dùng ký tự động ghi chép hoa Sigma ∑ nhằm thay mặt tổng). Tích của chuỗi chỉ bao gồm một số trong những đó là số cơ. Tích của ko thành phần này được gọi là tích trống rỗng và vày 1.

Vành uỷ thác hoán[sửa | sửa mã nguồn]

Vành uỷ thác hoán mang trong mình một luật lệ nhân.

Các lớp dư của số nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Các lớp dư vô đai rất có thể cùng theo với nhau:

và nhân được với nhau:

Vành những hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số thực rất có thể nằm trong và nhân nhau bằng phương pháp nhân sản phẩm của chúng:

Tích chập[sửa | sửa mã nguồn]

Tích chập của sóng vuông với chủ yếu nó được cho phép những hàm tam giác

Hai hàm đồng hóa rất có thể nhân nhau theo đuổi một cách thứ hai gọi là tích chập.

Nếu

thì tích phân

được khái niệm và gọi là tích chập.

Dưới thay đổi Fourier, tích chập trở nên luật lệ nhân hàm điểm.

Vành nhiều thức[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 nhiều thức được ấn định nghĩa:

trong đó

Tích vô đại số tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Phép vô hướng[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng khái niệm của không khí vector, tớ rất có thể lập tích vô vị trí hướng của ngẫu nhiên vector này, với ánh xạ .

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

Tích vô hướng[sửa | sửa mã nguồn]

Tích chéo cánh vô không khí 3 chiều[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của ánh xạ tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 yêu tinh trận[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của hàm tuyến tính như tích yêu tinh trận[sửa | sửa mã nguồn]

Tích Tensor của không khí vector[sửa | sửa mã nguồn]

Các lớp của toàn bộ đối tượng người tiêu dùng với tích tensor[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích không giống vô đại số tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Tích Descartes[sửa | sửa mã nguồn]

Tích rỗng[sửa | sửa mã nguồn]

Tích bên trên những cấu tạo đại số khác[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích vô lý thuyết phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích khác[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  •  Tích Deligne tensor của phân loại Abel

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Product on Wolfram Mathworld
  • “Product”. PlanetMath.