tích là phép tính gì

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bạn đang xem: tích là phép tính gì

Bài viết lách hoặc đoạn này cần người nối liền về chủ thể này trợ gom chỉnh sửa không ngừng mở rộng hoặc cải thiện. Quý khách hàng rất có thể gom nâng cao trang này nếu như rất có thể. Xem trang thảo luận nhằm hiểu biết thêm cụ thể.

Trong toán học tập, tích toán học tập là thành phẩm của phép tắc nhân, hoặc là 1 biểu thức phát hiện những yếu tố được nhân. Ví dụ: 6 tích của 2 và 3 (kết trái khoáy của phép tắc nhân), còn là tích của (chỉ đi ra 2 yếu tố nên được nhân với nhân).

Thứ tự động tuy nhiên số thực hoặc số phức được nhân ko tác động cho tới thành phẩm nhân; đặc điểm này gọi là tính uỷ thác hoán. Với nhân tử là quái trận toán học tập hoặc member với những số đại số phối kết hợp không giống, tích toán học tập thông thường tùy thuộc vào trật tự của nhân tử. Ví dụ, phép tắc nhân quái trận và phép tắc nhân trong số đại số không giống phát biểu cộng đồng là ko uỷ thác hoán.

Có thật nhiều loại tích không giống nhau vô toán học: ngoài các việc là phép tắc nhân trong những số, nhiều thức hoặc quái trận, người tớ cũng khái niệm phép tắc nhân trên rất nhiều cấu tạo đại số không giống nhau. Tổng quan tiền về những loại tích không giống nhau được thể hiện ở phía trên.

Tích của nhì số[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 số tự động nhiên[sửa | sửa mã nguồn]

3 nhân 4 bởi vì 12

Đặt những viên đá vào một trong những hình chữ nhật có  mặt hàng và cột mang đến ra

viên đá.

Tích của 2 số nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Số vẹn toàn bao gồm số dương và số âm. Hai số được nhân tương tự động những số bất ngờ, nước ngoài trừ quy tắc bổ sung cập nhật về vệt của kết quả:

Nói trở thành lời:

  • Âm nhân Âm đi ra Dương
  • Âm nhân Dương đi ra Âm
  • Dương nhân Âm đi ra Âm
  • Dương nhân Dương đi ra Dương

Tích của 2 phân số[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân nhì phân số bằng phương pháp nhân tử số với tử số, khuôn mẫu số với khuôn mẫu số:

Tích của 2 số thực[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Xây dựng ngôi trường số thực mang đến khái niệm đúng chuẩn của tích của 2 số thực.

Tích của 2 số phức[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân 2 số phức bởi vì luật phân phối và khái niệm :

Ý nghĩa hình học tập của phép tắc nhân số phức[sửa | sửa mã nguồn]

Biễu trình diễn số phức vô hệ tọa phỏng đặc biệt.

Số phức rất có thể được viết lách vô hệ tọa phỏng cực:

Hơn thế,

Xem thêm: nghị luận văn học là gì

, tuy nhiên kể từ tê liệt tớ có:

Ý nghĩa hình học tập là tất cả chúng ta nhân những phỏng nhiều năm và với những góc.

Tích của 2 quaternion[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 quaternion rất có thể được nhìn thấy vô nội dung bài viết về quaternions. Tuy nhiên cũng cần được cảnh báo điểm thú vị rằng phát biểu cộng đồng là phân biệt.

Tích của chuỗi số[sửa | sửa mã nguồn]

Toán tử đại diện thay mặt tích của một chuỗi số là ký tự động Hy Lạp viết lách hoa pi ∏ (tương tự động việc dùng ký tự động viết lách hoa Sigma ∑ nhằm đại diện thay mặt tổng). Tích của chuỗi chỉ bao gồm một vài đó là số tê liệt. Tích của ko thành phần nào là được gọi là tích trống rỗng và bởi vì 1.

Vành uỷ thác hoán[sửa | sửa mã nguồn]

Vành uỷ thác hoán mang trong mình một phép tắc nhân.

Các lớp dư của số nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Các lớp dư vô đai rất có thể cùng theo với nhau:

và nhân được với nhau:

Vành những hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số thực rất có thể nằm trong và nhân nhau bằng phương pháp nhân thành phẩm của chúng:

Tích chập[sửa | sửa mã nguồn]

Tích chập của sóng vuông với chủ yếu nó được chấp nhận những hàm tam giác

Hai hàm đồng hóa rất có thể nhân nhau theo dõi một cách tiếp gọi là tích chập.

Nếu

thì tích phân

được khái niệm và gọi là tích chập.

Dưới chuyển đổi Fourier, tích chập trở nên phép tắc nhân hàm điểm.

Xem thêm: chào em cô gái năm xưa hay nói hay cười

Vành nhiều thức[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 nhiều thức được ấn định nghĩa:

trong đó

Tích vô đại số tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Phép vô hướng[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng khái niệm của không khí vector, tớ rất có thể lập tích vô vị trí hướng của ngẫu nhiên vector nào là, với ánh xạ .

Tích vô hướng[sửa | sửa mã nguồn]

Tích chéo cánh vô không khí 3 chiều[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của ánh xạ tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của 2 quái trận[sửa | sửa mã nguồn]

Tích của hàm tuyến tính như tích quái trận[sửa | sửa mã nguồn]

Tích Tensor của không khí vector[sửa | sửa mã nguồn]

Các lớp của toàn bộ đối tượng người tiêu dùng với tích tensor[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích không giống vô đại số tuyến tính[sửa | sửa mã nguồn]

Tích Descartes[sửa | sửa mã nguồn]

Tích rỗng[sửa | sửa mã nguồn]

Tích bên trên những cấu tạo đại số khác[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích vô lý thuyết phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Các tích khác[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  •  Tích Deligne tensor của phân loại Abel

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Product on Wolfram Mathworld
  • “Product”. PlanetMath.