tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

Câu hỏi:

02/03/2023 2,027

A. các hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo gót công thức hóa học.      

Bạn đang xem: tiến hóa hóa học là quá trình tổng hợp

Đáp án chủ yếu xác

B. các hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo gót công thức sinh học.      

C. các hóa học vô sinh kể từ những hóa học cơ học theo gót công thức sinh học.      

D. các hóa học vô sinh kể từ những hóa học cơ học theo gót công thức hóa học.

Tiến hóa chất hóa học là quy trình tổ hợp những hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo gót công thức hóa học.

Chọn A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cá rô phi VN Chịu giá buốt cho tới 5,6℃, bên dưới nhiệt độ phỏng này cá bị tiêu diệt, Chịu giá buốt cho tới 42℃, bên trên nhiệt độ phỏng này cá cũng tiếp tục bị tiêu diệt, những tác dụng sinh sống biểu thị cực tốt kể từ 20℃ cho tới 35℃. Từ 5,6℃ cho tới 42℃ được gọi là

A. khoảng thuận tiện của loài.                         

B. giới hạn Chịu đựng về yếu tố nhiệt độ độ.                 

C. điểm tạo nên bị tiêu diệt số lượng giới hạn dưới.                      

D. điểm tạo nên bị tiêu diệt số lượng giới hạn trên.

Câu 2:

Tỉ lệ thân thiện con số thành viên đực và thành viên khuôn ở một quần thể được gọi là

A. phân hoá giới tính.                                    

B. tỉ lệ đực:cái (tỉ lệ giới tính) hoặc cấu tạo giới tính.

C. tỉ lệ phân hoá.                                            

D. phân thân phụ giới tính.

Câu 3:

Hình trở nên loại mới mẻ bằng phương pháp li sinh thái xanh thông thường gặp gỡ ở những đối tượng

A. Thực vật.                                                  

Xem thêm: địa 7 kết nối tri thức

B. Thực vật và động vật hoang dã sở hữu kĩ năng dịch rời xa.     

C. Động vật.                                                   

D. Thực vật và động vật hoang dã không nhiều sở hữu kĩ năng di chuyển.

Câu 4:

Đối với những hệ sinh thái xanh tự tạo, hiệu quả nào là tại đây của trái đất nhằm mục đích lưu giữ tình trạng ổn định quyết định của nó?

A. Không được hiệu quả vô những hệ sinh thái.                                   

B. Bổ sung vật hóa học và tích điện cho những hệ sinh thái

C. Bổ sung vật hóa học cho những hệ sinh thái.           

D. Bổ sung tích điện cho những hệ sinh thái.

Câu 5:

Cách li trước thích hợp tử là

A. trở quan ngại ngăn ngừa con cái lai trị triển.          

B. trở quan ngại ngăn ngừa tạo nên trở nên uỷ thác tử.          

C. trở quan ngại ngăn ngừa những loại vật giao hợp với nhau.                       

D. trở quan ngại ngăn ngừa con cái lai hữu thụ.

Câu 6:

Người tớ phụ thuộc tiêu chuẩn nào là tại đây nhằm phân tách lịch sử vẻ vang trái khoáy khu đất trở nên những đại, những kỉ?

A. Những biến hóa rộng lớn về địa hóa học, nhiệt độ và toàn cầu sinh vật.       

B. Quá trình trở nên tân tiến của toàn cầu sinh vật.

C. Thời lừa lọc tạo hình và trở nên tân tiến của trái khoáy đất.                            

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

D. Hóa thạch và khoáng sản.