tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải vấn đề hiệu - tỉ lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4: Dạng Toán mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó có chỉ dẫn giải mang đến từng dạng bài xích tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em học viên học tập chất lượng dạng bài xích này, na ná gom những thầy cô được thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải công cộng bài xích Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhì số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vày nhau
 • Bước 5: Số bé xíu = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vày = Số bé xíu + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhì số là 36. Tỉ số của nhì số này đó là \frac{8}{5}. Tìm nhì số cơ.

Cách giải bài xích dạng: mò mẫm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần đều nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé xíu là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống quánh biệt

Đề bài xích nhiều vấn đề ko mang đến dữ khiếu nại không thiếu thốn về hiệu và tỉ số nhưng mà rất có thể mang đến dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho biết thêm tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại tăng, hạn chế số, tạo nên hiệu (tỉ) mới nhất mò mẫm số ban đầu

Với những vấn đề mang đến dữ khiếu nại như thế, cần thiết tổ chức thêm 1 bước gửi về vấn đề cơ bạn dạng và cơ hội giải Note như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài xích ko cho biết thêm hiệu tức thì, bởi vậy tất cả chúng ta cần mò mẫm cơ hội mò mẫm hiệu trước rồi mới nhất đi tìm kiếm hiệu số phần đều nhau và kể từ cơ tìm kiếm được nhì số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vày \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn tăng trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều lâu năm vày 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều lâu năm là 3 phần. Theo đề bài xích tớ đem sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn tăng trăng tròn m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn, tức là lúc cơ chiều rộng lớn tiếp tục lâu năm vày chiều lâu năm. Hay thưa cách tiếp theo, hiệu chiều lâu năm và chiều rộng lớn là trăng tròn m.
 • Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần đều nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: trăng tròn x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 l dầu. thạo 5 phiên thùng loại nhất vày 3 phiên thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài xích ko cho biết thêm tỉ số, tuy vậy lại cho biết thêm “5 phiên thùng I vày 3 phiên II”. Hay thưa cách tiếp theo, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhì là 3/5.
 • Do cơ, tất cả chúng ta đem sơ đồ gia dụng sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần đều nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhì đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vày 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài xích, tớ đem sơ đồ gia dụng sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi hạc của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi hạc của An vày 1/7 tuổi hạc của Mai nên suy rời khỏi tuổi hạc của An vày 3/7 tuổi hạc của Mai.
 • Hiệu số phần vày nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi hạc của An về sau là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết mò mẫm là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập dượt tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan đem 2 bạn bè. Lan xoàng anh trai của cô ý ấy 5 tuổi hạc. Tuổi của phụ thân Lan cấp 5 phiên tuổi hạc anh Lan và rộng lớn tuổi hạc Lan 45 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhì số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi hạc là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi hạc anh là một trong những phần thì tuổi hạc phụ thân là 5 phần

Hiệu số phần đều nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vày 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 20m

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: 40 + trăng tròn = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 lít dầu. 5 phiên thùng loại nhất vày 3 phiên thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhì thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhì x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhì x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhì đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vày 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi hạc là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi hạc An vày 1/7 tuổi hạc chị Mai thì tuổi hạc An vày 3/7 tuổi hạc của chị ấy Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì khuôn số là số phần; nếu như gặp gỡ bài xích ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu như là tích như bài xích 3 thì số phần ngược lại)

Giải quí nhằm học viên hiểu thì rất có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy rời khỏi Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi hạc chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần đều nhau.

Hiệu số phần đều nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhì số

Số bé xíu = hiệu : hiệu số phần đều nhau x số phần của số bé

Tuổi An khi cơ là: trăng tròn : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: there has been a hot debate

Số năm nhằm 1/3 tuổi hạc An vày 1/7 tuổi hạc Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập đem số học viên phái đẹp gấp hai số học viên phái nam. Nếu gửi cút 3 học viên phái đẹp thì số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên phái nam là 7 em. Lớp học tập cơ đem số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên phái nam lúc đầu là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta đem sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên phái đẹp lớp cơ là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn (bạn)

Số học viên phái nam là: trăng tròn : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp cơ là: trăng tròn + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi hạc u cấp kíp 4 phiên tuổi hạc con cái. Hai năm trước đó tuổi hạc u rộng lớn tuổi hạc con cái là 27 tuổi hạc. Tuổi u lúc bấy giờ là: ...... tuổi; tuổi hạc con cái lúc bấy giờ là: ...... tuổi hạc.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần đều nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái xoàng u 24 tuổi hạc và tuổi hạc con cái vày 1/4 tuổi hạc u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần đều nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà đem số gà mẹ rộng lớn số gà rỗng là 345 con cái. Sau lúc mua tăng 25 kê rỗng thì số gà rỗng vày 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua tăng 25 kê rỗng thì gà mẹ nhiều hơn nữa gà rỗng số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta đem sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà rỗng lúc đầu là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ lúc đầu là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà lúc đầu là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng tăng 2 cây và tổ 2 ngắn hơn 3 cây thì tỉ số cây cối được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới nhất số cây cối được của nhì tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta đem sơ đồ gia dụng số cây cối được của nhì tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 51. Nếu tăng 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất cấp 4 phiên loại nhì. Số loại nhất là:……..; số loại nhì là: ……..

Hướng dẫn

Nếu tăng 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhì số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhì là một phần

Hiệu số phần đều nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhì là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhì số là 54, thương của nhì số là 7. Tổng của nhì số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhì số là 7 suy rời khỏi số bé xíu =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số bé xíu là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhì số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất vày 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhì. thạo vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhì 46 loại . Cả nhì vỏ hộp đem …. loại kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần đều nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần đều nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: nguồn thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến

Cả nhì vỏ hộp đem số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết na ná thủ tục dạng bài xích mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số cơ. Thông thông qua đó gom những em học viên bắt được cách thức giải cũng giống như những bài xích tập dượt áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài xích đánh giá, bài xích đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài tập dượt toán lớp 4: Dạng toán mò mẫm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Các chuyên mục tu dưỡng học viên chất lượng môn Toán lớp 4