tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Trong nội dung bài học kinh nghiệm phen này, Vuihoc tiếp tục ra mắt cho tới những em một dạng bài mới, này là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng bản thân nằm trong lần hiểu và thực hiện bài xích tập luyện nhé!

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Trong nội dung bài học kinh nghiệm phen này, Vuihoc tiếp tục ra mắt cho tới những em một dạng bài mới, này là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Đây là một trong những trong mỗi dạng toán vô cùng kỳ thú vị và vô cùng hữu ích. điều đặc biệt tiếp tục xuất hiện tại nhập đề đua cuối học tập kì bại liệt. Chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm nhé!

1. Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán: Tổng của nhì số là 70. Hiệu của nhì số này là 10. Tìm nhì số bại liệt.

Cách loại nhất:

Bài giải:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai phen số nhỏ xíu là:

70 - 10 = 60

Số nhỏ xíu là:

60 : 2 = 30

Số rộng lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

                     Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách loại hai:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai phen số rộng lớn là:

70 + 10 = 80

Số rộng lớn là:

80 : 2 = 40

Số nhỏ xíu là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

             Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số rộng lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

2. Cách giải câu hỏi lớp 4 lần nhì số biết tổng và hiệu

  • Bài toán lớp 4 lần 2 số lúc biết tổng và hiệu sẽ tiến hành triển khai theo đòi quá trình sau: 
  1.    Bước 1: Tóm tắt câu hỏi.
  2.    Bước 2: Tìm số nhỏ xíu. 
  3.    Bước 3: Tìm số rộng lớn.

Giải câu hỏi lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

3. Bài tập luyện áp dụng lần nhì số biết tổng và hiệu (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Tuổi tía và tuổi tác con cái nằm trong lại vị 48. Thầy rộng lớn con cái 36 tuổi tác tuổi tác. Hỏi tía từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi? (Giải vị nhì cách)

Bài 2: Có 40 học viên đang được tập luyện tập bơi, nhập bại liệt số em biết tập bơi thấp hơn số em không biết tập bơi là 10 em. Hỏi sở hữu từng nào em biết tập bơi, từng nào em ko biết bơi?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Cách 1:

Bài giải:

Hai phen tuổi tác của con cái là:

48 – 36 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của tía là:

6 + 36 = 42 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của tía là 36

             Tuổi của con cái là 6

Cách 2:

Bài giải

Hai phen tuổi tác của tía là:

48 + 36 = 84 (tuổi)

Tuổi của tía là:

84 : 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

42 – 36 = 6 (tuổi)

Đáp số : Tuổi của tía là 42

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài

              Tuổi của con cái 6

Bài 2: 

Tóm tắt:

Có 40 học viên đang được tập luyện bơi

Biết tập bơi thấp hơn không biết tập bơi 10 em

Biết tập bơi có: ….. em?

Bài giải

Hai phen số học viên biết tập bơi là:

40 – 10 = 30 (học sinh)

Số học viên biết tập bơi là:

30 : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên không biết bơi:

15 + 10 = 25 (học sinh)

Đáp số: Học sinh biết tập bơi 15 học tập sinh

             Học sinh không biết tập bơi 25 học tập sinh

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 lần nhì số biết tổng và hiệu (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 545 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 55 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài 2: Thu hoạch kể từ nhì thửa ruộng được 4 tấn 3 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn nữa ở thửa ruộng loại nhì 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở từng thửa ruộng từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 3: Nam và Phương sở hữu toàn bộ 45 viên bi. Nếu Nam nhận thêm 5 viên bi thì Nam sở hữu nhiều hơn nữa Phương 14 viên. Hỏi khi đầu từng các bạn sở hữu từng nào viên bi.

4.2. Đáp án

Bài 1: Lớp 4A trồng được 245 cây; Lớp 4B trồng được 300 cây.

Bài 2: Thửa loại nhất thu hoạch được 2300 kg; Thửa thứ hai thu hoạch được 2000kg.

Bài 3: Nam 27 viên, Phương 18 viên.

5. Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 lần nhì số biết tổng và hiệu của nhì số đó

Bài 1 trang 47 SGK Toán 4: 

Tuổi tía và tuổi tác con cái nằm trong lại được 58 tuổi tác. Thầy rộng lớn con cái 38 tuổi tác. Hỏi tía từng nào tuổi tác con cái từng nào tuổi?

Đáp án:

Tuổi của con cái là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của tía là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi tác và 48 tuổi

Bài 2 trang 47 SGK Toán 4:

Một lớp học tập sở hữu 28 học viên. Số học viên trai rộng lớn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp bại liệt sở hữu từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Đáp án:

Lớp bại liệt sở hữu số học viên trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (em)

Lớp bại liệt sở hữu số học viên gái là:

16 – 4 = 12 (em)

Đáp số: 16 em và 12 em

Bài 3 trang 47 SGK:

Cả nhì lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Đáp án:

Lớp 4A trồng được số kilomet là:

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số kilomet là:

275 + 50 = 325 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây;

             Lớp 4B: 325 cây.

Bài 4 trang 47 SGK:

Đáp án:  Các em rất có thể nhẩm như sau

Cách 1:

Vậy số rộng lớn là: (8 + 8) : 2 = 8.

Số nhỏ xíu là: 8 - 8 = 0

Cách 2:

Số nhỏ xíu là: (8 - 8) : 2 = 0

Số rộng lớn là: 0 + 8 = 8

Vậy số nhỏ xíu là 0 và số rộng lớn là 8.

Các em tiếp tục nắm rõ Cách giải câu hỏi lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu bằng nhì cơ hội chưa? Rất đơn giản và dễ dàng nên không? Đây là dạng toán sở hữu phần mềm cao nhập cuộc sống, hãy ôn tập luyện thiệt nhiều đểu cáng giải toán thiệt nhanh chóng nhé!

Xem thêm: de thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2