tìm m để hàm số có 3 cực trị

Tìm m nhằm hàm số đem 3 cực kỳ trị so với hàm trùng phương (bậc 4) là dạng bài bác cực kỳ hoặc trọng trong những bài bác thi đua. butbi tiếp tục chỉ dẫn cụ thể mang đến chúng ta.

GIẢI PHÁP HỌC TỐT 12

Bạn đang xem: tìm m để hàm số có 3 cực trị

XUẤT PHÁT SỚM ĐỖ ĐẠI HỌC SỚM

✅ Lộ trình chuẩn chỉnh 4 bước: Học – Luyện – Hỏi – Kiểm Tra

✅ Cung cấp cho khối hệ thống bài bác giảng, mục chính, phủ trọn vẹn kiến thức và kỹ năng THPT

✅ Trang bị cách thức, phương án thực hiện bài bác tự động luận, trắc nghiệm

✅ Kho bài bác tập dượt, đề đánh giá lớn tưởng ở từng học tập lực

✅ Đội ngũ nhà giáo có tiếng, nhiều kinh nghiệm

Tham khảo thêm:

  • Cực trị hàm số
  • Tìm m nhằm hàm số có một cực kỳ trị
  • Tìm m nhằm hàm số đem 2 cực kỳ trị
  • Tìm m nhằm hàm số đem 5 cực kỳ trị
Tìm m nhằm hàm số đem cực kỳ trị vừa lòng điều kiện
Tìm m nhằm hàm số đem cực kỳ trị vừa lòng điều kiện

Ví dụ minh họa:

Xét hàm số đem dạng nó = ax4 + bx2 + c với (a ≠ 0)

Khi cơ tao đem y’ = 4ax3 + 2bx với y’ = 0 ⇔ 2x(2ax2 + b) = 0

Khi cơ nhằm hàm số y = ax4 + bx2 + c có 3 điểm cực kỳ trị ⇔ phương trình (*) sẽ có được 2 nghiệm phân biệt và không giống 0 ⇔ ab < 0.

– Hàm số đem 2 cực kỳ đái và 1 cực kỳ đại:

 

– Hàm số đem 2 cực lớn và 1 cực kỳ tiểu:

Bài tập dượt vận dụng tìm m để hàm số có 3 cực trị

Tìm m nhằm hàm số đem 3 cực kỳ trị (ví dụ 1)

Hãy dò la toàn bộ những độ quý hiếm thực của m sao mang đến hàm số nó = -2x4 + (3m – 6)x2+3m – 5 đem 3 điểm cực kỳ trị.

Xem thêm: cho hàm số y bằng fx

Lời giải chi tiết:

Hàm số vẫn mang đến sẽ có được 3 điểm cực kỳ trị ⇔ -2(3m – 6) < 0 ⇔ (3m – 6) > 0 vậy m > 2 vừa lòng ĐK.

Tìm m nhằm hàm số đem 3 cực kỳ trị (ví dụ 2)

Với độ quý hiếm này của thông số m thì hàm số sau đây: nó = (m – 1)x4 + 2x2 + 3 sẽ có được nhị điểm cực lớn và một điểm cực kỳ đái.

Lời giải chi tiết

Hàm số vẫn mang đến sẽ có được 2 điểm cực lớn và 1 điều cực kỳ tiểu

 

Tìm m nhằm hàm số đem 3 cực kỳ trị (ví dụ 3)

Gọi P.. là tụ hợp của toàn bộ những độ quý hiếm nguyên vẹn m nhằm hàm số sau đây: nó = 2x4 + (m2 – 3m – 4)x2+ m – 1 sẽ có được 3 điểm cực kỳ trị. Tính toàn bộ số những tập dượt con cái của tập dượt P..

A. 31

B. 16

C. 23

D. 34

Lời giải chi tiết:

  • Đáp án đúng: B

Hàm số vẫn mang đến sẽ có được 3 điểm cực kỳ trị ⇔ 2(m2 – 3m – 4) < 0 ⇔ m2 – 3m – 4 < 0 ⇔ -1 < m < 4

Do m lấy độ quý hiếm nguyên vẹn nên m ∈ {0;1;2;3} ⇒ S = {0;1;2;3} nên P.. đem 4 phần tử

Vậy số tập dượt con cái của tập dượt P.. là 24 = 16 (tập hợp)

Tìm m nhằm hàm số đem 3 cực kỳ trị (ví dụ 4)

Hãy tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số sau đây: nó = (m – 1)x4 + (m2 + 3m + 2)x2 + 1 sẽ có được 3 điểm cực kỳ trị

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: thể tích khối chóp tứ giác đều

Hàm số vẫn mang đến sẽ có được 3 điểm cực kỳ trị ⇔ (m – 1)(m2 + 3m + 2) < 0 ⇔ (m – 1)(m + 1)(m + 2) < 0

Giải bất phương trình rời khỏi tao có: