tìm số chia

Trong công tác Toán lớp 3, thông suốt những bài học kinh nghiệm về bảng cửu chương tất cả chúng ta nằm trong cho tới với cùng 1 nội dung cực kỳ thú vị vô quy tắc phân chia, này là tìm số bị phân chia, tìm số chia. Vậy muốn tìm số bị phân chia, số phân chia tớ thực hiện thế nào? Hãy nằm trong Apanda lần hiểu về kiểu cách lần số bị phân chia, số phân chia và giải bài xích luyện SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Bạn đang xem: tìm số chia

Những kiến thức và kỹ năng cần thiết vô bài học kinh nghiệm này con cái cần thiết cầm được:

  • Tên gọi những bộ phận vô quy tắc phân chia.
  • Tìm số bị phân chia, tìm số chia vô quy tắc phân chia không còn.

Xem thêm


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài luyện trang 41 – Tìm số bị phân chia, số chia

Bài 1 trang 41

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

b) Muốn tìm số chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải:

a) ? : 6 = 7

7 × 6 = 42.

Vậy tớ điền số 42 vô dù rỗng tuếch.

? : 4 = 8

8 × 4 = 32.

Vậy tớ điền số 32 vô dù rỗng tuếch.

? : 3 = 18

18 × 3 = 54.

Vậy tớ điền số 54 vô dù rỗng tuếch.

b) 24 : ? = 6

24 : 6 = 4.

Vậy tớ điền số 4 vô dù rỗng tuếch.

40 : ? = 5

40 : 5 = 8.

Vậy tớ điền số  8 vào dù rỗng tuếch.

28 : ? = 4

28 : 4 = 7.

Vậy tớ điền số 7 vô dù rỗng tuếch.

Bài 2 trang 41

Phương pháp giải:

– Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Muốn tìm số chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải:

Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

Bài 1 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Số đĩa xếp được = Số trái khoáy cam đem toàn bộ : Số trái khoáy cam bên trên từng đĩa

Tóm tắt:

Có: 35 trái khoáy cam

Mỗi đĩa: 5 quả

Số đĩa: …?

Lời giải:

Xếp được số đĩa cam là

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa


3. VỞ BT KẾT NỐI: bài xích luyện trang 36 – Tìm số bị phân chia, tìm số chia

Bài 1 trang 36

Phương pháp giải:

  1. Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia
  2. Muốn tìm số chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương

Lời giải:

a) ….. : 4 = 9

9 x 4 = 36

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 36

….. : 7 = 5

5 x 7 = 35

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 35

….. : 8 = 6

6 x 8 = 48

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 48

b) 18 : …… = 2

18 : 2 = 9

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 9

42 : ….. = 7

42 : 7 = 6

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 6

40 : ….. = 8

40 : 8 = 5

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 5

Bài 2 trang 36

Phương pháp giải:

Xem thêm: nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

– Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia

– Muốn tìm số chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương

Lời giải:

Bài 3 trang 36

Phương pháp giải:

Số thuyền chở khách hàng du ngoạn = Số khách hàng du ngoạn cút tham ô quan lại : Số khách hàng bên trên từng thuyền

Tóm tắt:

6 khách: 1 thuyền

30 khách: ? thuyền

Lời giải:

Số thuyền chở khách hàng du ngoạn là:

30 : 6 = 5 (thuyền)

Đáp số: 5 thuyền

Bài 4 trang 36

Phương pháp giải:

Từ những số vẫn mang đến viết lách những quy tắc nhân và quy tắc phân chia tương thích.

Lời giải:

Ta lập được những quy tắc nhân và quy tắc phân chia như sau:

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài luyện trang 80 – Tìm số bị phân chia, tìm số chia

Bài 3 trang 80

Phương pháp giải:

– Trong quy tắc phân chia không còn, mong muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Trong quy tắc phân chia không còn, mong muốn tìm số chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải:

a) b) c)
? : 5 = 30 24 : ? = 4 ? : 2 = 321
30 × 5 = 150 24 : 4 = 6 321 × 2 = 642
? : 4 = 11 69 : ? = 3 884 : ? = 2
11 × 4 = 44 69 : 3 = 23 884 : 2 = 442

Bài 4 trang 80

Phương pháp giải:

Số cây cần thiết lấy = số km từng luống × số luống.

Tóm tắt:

Mỗi luống: 12 cây

8 luống: … ? cây

Lời giải:

Số cây chưng Năm cần thiết lấy là:

12 × 8 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây.

Luyện luyện công cộng trang 81, 82

Xem thêm: Giải bài xích luyện rèn luyện công cộng bên trên phía trên »


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài luyện trang 18 – Tìm số bị phân chia, tìm số chia

Bài 1 trang 18 – Thực hành

Tìm số bị phân chia.

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

a) ..?.. : 8 = 2

2 × 8 = 16

b) ..?.. : 9 = 5

5 × 9 = 45

Bài 2 trang 18 – Thực hành

Tìm số phân chia.

a) 18 : ..?.. = 2

b) 25 : ..?.. = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải:

a) 18 : ..?.. = 2

18 : 2 = 9

b) 25 : ..?.. = 5

25 : 5 = 5

Bài 1 trang 18 – Luyện tập

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hàng tớ lấy số chúng ta đem toàn bộ phân chia mang đến số khách hàng mỗi hàng.

– Muốn tìm số khách hàng mỗi hàng tớ lấy số chúng ta đem toàn bộ phân chia mang đến số hàng.

– Muốn tìm số chúng ta đem toàn bộ tớ lấy số khách hàng mỗi hàng nhân với số hàng.

Lời giải:

Em thực hiện được những gì trang 19,20

Xem thêm: Giải bài xích luyện em thực hiện được những gì trang 19, đôi mươi bên trên phía trên »

Trên đó là tổ hợp kiến thức và kỹ năng và bài xích luyện về tìm số bị phân chia, tìm số chia  – Toán lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhờ rằng theo đuổi dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm thú vị và có lợi không giống vô công tác lớp 3 nhé!

Xem thêm: bài tập cấp số cộng

Đăng nhập