tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là kiểu mẫu sách vở và giấy tờ được dùng phô vươn lên là trong những tổ chức triển khai, cơ sở, đoàn thể, công ty. Dưới trên đây, LuatVietnam tiếp tục reviews một vài kiểu mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư thông dụng, vận dụng trong không ít tình huống.

Bạn đang xem: tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn phiên bản được dùng để làm trình diễn, lời khuyên với cung cấp bên trên một vấn đề hoặc phê chuẩn chỉnh một mái ấm trương, quyết sách này ê nhằm xin xỏ tóm lại, chỉ huy của cung cấp bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi ví dụ không giống nhau, vô ê kiểu mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là kiểu mẫu sách vở và giấy tờ được dùng kha khá thông dụng. Đây là kiểu mẫu giấy má được những đơn vị chức năng, cơ sở, tổ chức triển khai lập đi ra và trình lên cơ sở cung cấp bên trên nhằm trình về sự tương hỗ kinh phí đầu tư dùng vô việc làm này ê của cơ sở.

Trong Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư cần thiết nêu rõ rệt nguyên nhân, mục tiêu của việc xin xỏ kinh phí đầu tư, nút kinh phí đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các lời khuyên không giống.

mai vĩ đại trinh tiết xin xỏ kinh phi
Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được dùng thông dụng trong những cơ sở, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư vô một vài ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ bám theo Quyết lăm le......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do nhu yếu quan trọng cần (lý vì thế xin xỏ kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... xin xỏ mái ấm trương được dùng kinh phí đầu tư vô việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ngóng sự kiểm tra và đồng ý chấp thuận của cơ sở cung cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư giành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban chỉ dẫn ……………….

Căn cứ bám theo Quyết lăm le ………………… của Công ty.

Căn cứ bám theo tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] xin xỏ trình lên …………… xin xỏ mái ấm trương được dùng kinh phí đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính đề xuất Ban chỉ dẫn Công ty tạo ra ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: bài thơ về đất nước

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá bán (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ngóng cảm nhận được sự đồng ý chấp thuận kể từ Ban chỉ dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ rệt chúng ta tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin xỏ kinh phí đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn .................

Căn cứ ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự phó dự trù chi ngân sách non sông năm ........

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do nhu yếu cung cấp thiết rất cần phải sắm sửa vũ khí, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện thị trấn ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ........... xin xỏ mái ấm trương dùng kinh phí đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... triển khai sắm sửa vũ khí, hạ tầng vật hóa học ví dụ như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ngóng sự kiểm tra đồng ý chấp thuận của Phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện thị trấn ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số chú ý Khi ghi chép Tờ trình xin xỏ kinh phí

- Thể hiện tại rõ rệt nhu yếu lời khuyên và ước muốn được cung cấp kinh phí đầu tư vô tổ chức;

- Thể hiện tại vô tính quan trọng của việc sắm sửa trang vũ khí. Từ ê đáp ứng hiệu suất cao so với nhu yếu dùng của đơn vị chức năng. Các trang vũ khí này rất cần được chuẩn bị là nhu yếu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: mẫu hợp đồng lao động

- Các nội dung cung ứng cần đúng đắn, thể hiện tại rõ rệt nhu yếu cung cấp duyệt kinh phí đầu tư mang lại mục tiêu sắm sửa ví dụ.

- Phải đem nguyên nhân thuyết phục mang lại việc xin xỏ kinh phí đầu tư và trình diễn ví dụ số chi phí cần thiết tương hỗ, xin xỏ cung cấp. Xác lăm le những vũ khí, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị mang lại tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua quýt về giá bán tiền bạc từng vũ khí dựa vào đo lường và tính toán, phẳng phiu nhu yếu sắm sửa.

Trên đấy là một vài kiểu mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được sử dụng thông dụng. Nếu còn yếu tố vướng giắt, độc giả vui vẻ lòng contact 1900.6192 và để được LuatVietnam trả lời.