toán lớp 2 tập 1

Với giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 Tập 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể sẽ chung học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Toán lớp 2 Tập 1 kể từ cơ học tập chất lượng môn Toán lớp 2.

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Chủ đề 1: Ôn tập dượt và bửa sung

 • Bài 1: Ôn tập dượt những số cho tới 100 (trang 6)

  Bạn đang xem: toán lớp 2 tập 1

 • Bài 2: Tia số. Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau (trang 10)

 • Bài 3: Các bộ phận của phép tắc nằm trong, phép tắc trừ (trang 13)

 • Bài 4: Hơn, tầm thường nhau từng nào (trang 16)

 • Bài 5: Ôn tập dượt phép tắc nằm trong, phép tắc trừ (không nhớ) vô phạm vi 100 (trang 19)

 • Bài 6: Luyện tập dượt công cộng (trang 23)

Chủ đề 2: Phép nằm trong, phép tắc trừ vô phạm vi 20

 • Bài 7: Phép nằm trong (qua 10) vô phạm vi đôi mươi (trang 26)

 • Bài 8: Bảng nằm trong (qua 10) (trang 33)

 • Bài 9: Bài toán về tăng, rời một trong những đơn vị chức năng (trang 36)

 • Bài 10: Luyện tập dượt công cộng (trang 38)

 • Bài 11: Phép trừ (qua 10) vô phạm vi đôi mươi (trang 41)

 • Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (trang 47)

 • Bài 13: Bài toán về nhiều hơn nữa, thấp hơn một trong những đơn vị chức năng (trang 50)

 • Bài 14: Luyện tập dượt công cộng (trang 53)

Chủ đề 3: Làm thân quen với lượng, dung tích

 • Bài 15: Ki-lô-gam (trang 57)

 • Bài 16: Lít (trang 62)

 • Bài 17: Thực hành và trải nhiệm với những đơn vị chức năng Ki-lô-gam, Lít (trang 66)

 • Bài 18: Luyện tập dượt công cộng

Chủ đề 4: Phép nằm trong, phép tắc trừ (có nhớ) vô phạm vi 100

 • Bài 19: Phép nằm trong (có nhớ) số với nhị chữ số với số với cùng một chữ số (trang 72)

 • Bài 20: Phép nằm trong (có nhớ) số với nhị chữ số với số với nhị chữ số (trang 76)

 • Bài 21: Luyện tập dượt công cộng (trang 80)

  Xem thêm: tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

 • Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số với nhị chữ số cho tới số với cùng một chữ số (trang 83)

 • Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số với nhị chữ số cho tới số với nhị chữ số (trang 89)

 • Bài 24: Luyện tập dượt công cộng (trang 95)

Chủ đề 5: Làm thân quen với hình phẳng

 • Bài 25: Điểm, đoạn trực tiếp, đường thẳng liền mạch, lối cong, tía điểm trực tiếp mặt hàng (trang 98)

 • Bài 26: Đường cấp khúc. hình tứ giác (trang 102)

 • Bài 27: Thực hành cấp, rời, ghép, xếp hình, vẽ đoạn trực tiếp (trang 106)

 • Bài 28: Luyện tập dượt công cộng (trang 110)

Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ - phút, ngày - tháng

 • Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút (trang 112)

 • Bài 30: Ngày – mon (trang 116)

 • Bài 31: Thực hành và hưởng thụ coi đồng hồ thời trang, coi lịch (trang 119)

 • Bài 32: Luyện tập dượt công cộng (trang 122)

Chủ đề 7: Ôn tập dượt học tập kì 1

 • Bài 33: Ôn tập dượt phép tắc nằm trong, phép tắc trừ vô phạm vi đôi mươi, 100 (trang 124)

 • Bài 34: Ôn tập dượt hình bằng phẳng (trang 129)

 • Bài 35: Ôn tập dượt thống kê giám sát (trang 132)

 • Bài 36: Ôn tập dượt công cộng (trang 135)

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công nghệ 6 kết nối tri thức

Loạt bài xích Giải bài xích tập dượt Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hoặc và chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày của NXB giáo dục và đào tạo.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Các loạt bài xích lớp 2 Kết nối học thức khác