toán lớp 4 chia 3 chữ số

Để học tập chất lượng tốt toán lớp 4 phân tách mang đến số đem tía chữ số, học viên cần thiết cầm được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của quy tắc phân tách.

Bạn đang xem: toán lớp 4 chia 3 chữ số

Sau trên đây mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân tách mang đến số đem tía chữ số này, cùng theo với một số trong những bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn quy tắc phân tách mang đến số đem 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn mang đến số đem 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ quy tắc phân tách không còn phân tách mang đến số đem tía chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, viết lách 1

1 nhân 0 bởi vì 0, 7 trừ 0 được 7, viết lách 7

1 nhân 1 bởi vì 1, 5 trừ 1 được 4, viết lách 4

1 nhân 2 bởi vì 2, 3 trừ 2 được một, viết lách 1

 • Hạ 0 đem 1470 phân tách 210 được 7, viết lách 7

7 nhân 0 bởi vì 0, 0 trừ 0 bởi vì 0

7 nhân 1 bởi vì 7, 7 trừ 7 bởi vì 0

7 nhân 2 bởi vì 14, 14 trừ 14 bởi vì 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là quy tắc phân tách hết

1.2. Phép phân tách mang đến số đem 3 chữ số đem dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ quy tắc phân tách đem dư phân tách mang đến số đem tía chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái khoáy sáng sủa cần tớ có:

 • 676 phân tách 316 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 6 bởi vì 12, 16 trừ 12 bởi vì 4, viết lách ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 ghi nhớ 1 bởi vì 3, 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4

2 nhân 3 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, viết lách 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bởi vì 6, viết lách 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 bởi vì 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi vì 2 viết lách 2

1 nhân 3 bởi vì 3, 4 trừ 3 được một viết lách 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết lách 4

4 nhân 6 bởi vì 24, 9 trừ 4 bởi vì 5, viết lách 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 bởi vì 4 tăng 2 được 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

4 nhân 3 bởi vì 12, 12 trừ 12 bởi vì 0

Vậy 67629 phân tách 316 bởi vì 214 dư 5, đó là quy tắc phân tách đem số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách mang đến số đem tía chữ số

Những chú ý khi triển khai quy tắc phân tách số đem tía chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách đem dư là quy tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 153 = 39168

b) nó x 486 = 9234

c) nó x 715 = 27173

d) nó x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị buôn bán gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ tổn thất từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và đem siêu thị nào là còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện nay quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần tớ có:

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số đem tía chữ số 1

 • 945 phân tách 315 bởi vì 3, viết lách 3   

  3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 3 bởi vì 9, 9 trừ 9 bởi vì 0

Vậy 945 : 315 = 3 là quy tắc phân tách hết

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số đem tía chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 0 bởi vì 0, 5 trừ 0 bởi vì 5, viết lách 5

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0, viết lách 0

3 nhân 6 bởi vì 18, 21 trừ 18 bởi vì 3, viết lách 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 0 bởi vì 0, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9

5 nhân 1 bởi vì 5, 5 trừ 5 bởi vì 0

5 nhân 6 bởi vì 30, 30 trừ 30 bởi vì 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là quy tắc phân tách đem số dư

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số đem tía chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 5 bởi vì trăng tròn, 2 trừ 0 bởi vì 2, viết lách 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi vì 24, 24 tăng 2 bởi vì 26, 11 trừ 6 bởi vì 5, viết lách 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bởi vì trăng tròn, trăng tròn tăng 3 bởi vì 23, 27 trừ 23 bởi vì 4, viết lách 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi vì 8

8 nhân 5 bởi vì 40, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 bởi vì 48 tăng 4 bởi vì 52, 2 trừ 2 bởi vì 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 bởi vì 40 tăng 5 bởi vì 45, 45 trừ 45 bởi vì 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là quy tắc phân tách đem số dư

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang đến số đem tía chữ số 4

 • 264 phân tách 115 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 5 bởi vì 10, 4 trừ 0 bởi vì 4, viết lách 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 thêm một bởi vì 3, 6 trừ 3 bởi vì 3, viết lách 3

2 nhân 1 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là quy tắc phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) nó x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) nó x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) nó x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) nó x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa sản phẩm loại nhất buôn bán tổn thất số ngày nhằm buôn bán không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa sản phẩm loại nhì tổn thất số ngày nhằm buôn bán không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất tổn thất 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ tổn thất 13 ngày và thêm một ngày nhằm buôn bán 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham lam khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân tách mang đến số đem tía chữ số, mamnonvietduc.edu.vn còn cung ứng những khóa huấn luyện và đào tạo toán online. Phụ huynh rất có thể xem thêm sẽ giúp đỡ con cái mạnh mẽ và tự tin học tập chất lượng tốt toán rộng lớn.

Xem thêm: sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây