toán lớp 4 trang 173

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Sơ đồ vật tư duy: Hình học tập lớp 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 173

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Quan sát hình bên trên, hãy chỉ ra:

 

a) Các cạnh tuy vậy song với nhau;

b) Các cạnh vuông góc cùng nhau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm lần những cạnh vuông góc cùng nhau, những cạnh tuy vậy song cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Cạnh AB và cạnh DC tuy vậy song với nhau

b) Cạnh AB và cạnh AD vuông góc cùng nhau.

   Cạnh AD và cạnh DC vuông góc cùng nhau.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ một hình vuông vắn với cạnh lâu năm 3cm. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn ê.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và ê ke nhằm vẽ hình vuông vắn cạnh 3cm.

- Chu vi = cạnh × 4

- Diện tích = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Vẽ hình vuông vắn theo dõi công việc sau:

Vẽ đoạn trực tiếp DC = 3cm.

Vẽ đường thẳng liền mạch vuông góc DC bên trên D và đường thẳng liền mạch vuông góc với DC bên trên C.

Trên từng đường thẳng liền mạch vuông góc ê lấy đoạn trực tiếp DA = 3cm; CB = 3cm.

Nối A với B tao được hình vuông vắn ABCD với cạnh bởi vì 3cm.

Chu vi hình vuông vắn ABCD là:

× 4 = 12 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là:

× 3 = 9 (cm2)

             Đáp số : Chu vi : 12cm ;

                              Diện tích : 9cm2.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Xem thêm: lí 10 kết nối tri thức

a) Chu vi hình 1 bởi vì chu vi hình 2.

b) Diện tích hình 1 bởi vì diện tích S hình 2.

c) Diện tích hình 2 to hơn diện tích S hình 1.

d) Chu vi hình 1 to hơn chu vi hình 2.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Chu vi hình vuông vắn = cạnh × 4

- Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

Chu vi hình một là :        (4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình một là :     4 × 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 là :        3 × 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2 là :    3 × 3 = 9 (cm2)

Vậy câu a, b, c là sai, tao ghi S nhập dù trống;  câu d) là đích, tao ghi Đ nhập dù trống không.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Để lát một chống hình chữ nhật, người tao sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 20cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền chống học tập ê, hiểu được nền chống học tập với chiều rộng lớn 5m, chiều lâu năm 8m và phần mạch xi măng ko đáng chú ý ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S chống học tập hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn, rồi thay đổi diện tích S quý phái đơn vị chức năng đo là xăng-ti-mét vuông.

- Tính diện tích S viên gạch ốp tao lấy cạnh nhân với cạnh.

- Tính số viên gạch ốp nên dùng tao lấy diện tích chống học tập phân chia mang lại diện tích S một viên gạch ốp.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lát một chống hình chữ nhật

Chiều rộng: 5m

Chiều dài: 8m

Viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 20cm

Lát kín nền: .... viên?

Bài giải

Diện tích nền chống học tập là:

× 5 = 40 (m2)

40m2 = 400 000cm2

Diện tích của viên gạch ốp men là:

20 × đôi mươi = 400 (cm2)

Số viên gạch ốp nên dùng là:

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3

400 000 : 400 = 1000 (viên)

                    Đáp số: 1000 viên gạch ốp.

Loigiaihay.com