toán lớp 5 bài 116

Giải bài bác luyện Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116: Em ôn lại những gì tiếp tục học là tiếng giải Sách VNEN toán 5 luyện 2 trang 136, 137, 138 bao hàm cụ thể tiếng giải mang lại từng bài bác luyện canh ty những em học viên gia tăng, rèn khả năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời những em học viên tìm hiểu thêm tiếng giải hoặc tại đây.

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 116

A. Hoạt động thực hành thực tế bài bác 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 136 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Xếp nhanh chóng những thẻ tiếp sau đây trở nên phép tắc tính đúng

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

Ví dụ mẫu:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

Câu 2: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

a. 85793 - 36841 + 3836

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

b. 325,97 + 86,54 + 103,46

Đáp án

a. 85793 - 36841 + 3836

= 48952 + 3836

= 52788

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

c. 325,97 + 86,54 + 103,46

= 325,97 + 190 = 515,97

Câu 3: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tìm x:

a. x + 28 = 4,27 + 2,28

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

Đáp án

a. x + 2,8 = 4,27 + 2,28

x + 2,8 = 6,55

x = 6,55 - 2,8

x = 3,75

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

x - 7,2 = 6,6

x = 6,6 + 7,2

x = 13,8

Câu 4: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ bé là 150m, lòng rộng lớn vày 5/3 lòng nhỏ bé, độ cao vày 2/5 lòng rộng lớn. Hỏi diện tích S mảnh đất nền vày từng nào mét vuông, từng nào héc-ta?

Đáp án

Đáy rộng lớn của mảnh đất nền hình thang là:

(150 : 3) x 5 = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất nền hình thang là:

(250 : 5 ) x 2 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình thang là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

Đổi trăng tròn 000 m2 = 2ha

Đáp số: trăng tròn 000m2; 2ha

Câu 5: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Đoạn đàng AB lâu năm 279km. Lúc 7 giờ, một xe hơi chở mặt hàng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi du ngoạn cũng lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng.

Đáp án

Sau 1 giờ, xe hơi chở mặt hàng lên đường được số km là:

45 x 1 = 45 (km)

Sau từng giờ xe hơi du ngoạn ngay gần xe hơi chở mặt hàng số km là:

60 - 45 = 15 (km)

Thời gian ngoan nhằm xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng là:

45 : 15 = 3 (giờ)

Như vậy xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng lúc:

8 giờ + 3h = 11 giờ

Đáp số: 11 giờ

Câu 6: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tìm x:

\frac{4}{x}=\frac{1}{5}

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

Câu 7: Trang 137 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

a. 683 x 35

1654 x 425

2438 x 306

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

c. 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d. 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12

Đáp án

a. 683 x 35= 23905

1654 x 425=702950

Xem thêm: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

2438 x 306 = 746028

Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 116

b. 36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

c. 16 giờ 15 phút : 5 = 3h 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

Câu 8: Trang 138 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tìm x:

a. 0,12 x x = 6

b. x : 2,5 = 4

c. 5,6 : x = 4

d. x x 0,1 = 2/5

Đáp án

a. 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12

x = 50

b. x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10

c. 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d. x x 0,1 = 2/5

x x 0,1 = 0,4

x = 0,4 : 0,1

x = 4

Câu 9: Trang 138 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Trong phụ vương ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% só đàng cơ, ngày loại nhị bán tốt 40% số đàng lúc đầu. Hỏi ngày loại phụ vương bán tốt từng nào kilogam đường?

Đáp án

Cách 1:

Cả nhị ngày bán tốt số % đàng là:

35 + 40 = 75 %

Cả nhị ngày bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 75% = 1800 (kg)

Vậy ngày loại phụ vương bán tốt số đàng là:

2400 - 1800 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Cách 2:

Ngày loại nhất bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhị bán tốt số kilogam đàng là:

(2400 : 100 ) x 40 = 960 (kg)

Ngày loại phụ vương bán tốt số kilogam đàng là:

2400 - (960 + 840) = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Câu 10: Trang 138 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một cửa hàng buôn bán trái cây thu được một 800 000 đồng. Tính đi ra số chi phí lãi vày 20% chi phí vốn liếng. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số trái cây này đó là từng nào đồng.

Đáp án

Số % chi phí trái cây sau thời điểm bán tốt lãi là:

100 + trăng tròn = 120%

Vậy số chi phí vốn liếng lúc đầu cửa hàng chi ra mua sắm trái cây là:

1 800 000 : 120 = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 đồng

B. Hoạt động phần mềm bài bác 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 138 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Ngân mặt hàng thông báo: Lãi suất chi phí gửi tiết kiệm chi phí từ là một triệu cho tới bên dưới 50 triệu đồng là 0,5% một mon. Một người gửi tiết kiệm chi phí 30 triệu. Hỏi sau đó 1 mon, người cơ sẽ có được từng nào chi phí cả vốn liếng lẫn lộn lãi?

Đáp án

Nếu người cơ gửi 30 triệu thì sẽ có được chi phí lãi là:

(30000000 : 100) x 0,5 = 150000 (đồng)

Vậy sau đó 1 mon, số chi phí cả vốn liếng lẫn lộn lãi của những người cơ là:

30000000 + 150000 = 30150000 (đồng)

Đáp số: 30150000 đồng

Câu 2: Trang 138 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Nhân khi 1 mon 6, một cửa hàng tiếp tục hạ giá cả từng loại sách 15% nhằm lôi cuốn những em học viên. Hôm sau chúng ta lại tăng giá cả rộng lớn ngày hôm trước thêm thắt 10%. Hãy đối chiếu giá cả ngày tiếp theo với giá cả lúc đầu của từng loại sách cơ.

Đáp án

Cho giá cả lúc đầu (không tăng hoặc ko giảm) là 100%

Vậy, giá cả từng loại sách sau thời điểm hạ xuống 15% là:

100% - 15% = 85%

Giá buôn bán hôm sau thời điểm từng loại sách tạo thêm 10% là:

Xem thêm: khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp người ta phải đặt vật

85% + 10% = 95%

Như vậy giá chỉ lúc đầu (100%) cao hơn nữa giá cả ngày tiếp theo (95%) là 5%.

Ngoài giải bài bác luyện Toán 5 VNEN, VnDoc còn làm chúng ta giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học viên nằm trong tìm hiểu thêm nhé.