toán lớp 5 trang 144 145


a) Quãng lối AB lâu năm 180km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời ê một xe cộ máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi bắt gặp xe cộ máy ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Sơ đồ gia dụng tư duy: Bài toán hoạt động đều - lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 144 145

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Quãng lối AB lâu năm 180km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời ê một xe cộ máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi bắt gặp xe cộ máy ?

b) Quãng lối AB lâu năm 276km. Hai xe hơi phát xuất và một khi, một xe cộ chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ, một xe cộ chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 50m/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ nhì xe hơi bắt gặp nhau ?

Phương pháp giải:

- Tính quãng lối nhì xe cộ chuồn được trong một giờ.

- Thời gian trá chuồn nhằm bắt gặp nhau = quãng lối : quãng lối nhì xe cộ chuồn được trong một giờ.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ, cả xe hơi và xe cộ máy chuồn được quãng lối là:

                \(54 + 36 = 90\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức chuồn, xe hơi bắt gặp xe cộ máy sau số giờ là:

                \(180 : 90 = 2\) (giờ)

                                          Đáp số: \(2\) giờ.

b) Sau từng giờ, cả nhì xe hơi chuồn được quãng lối là: 

                \(42 + 50 = 92\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức chuồn, nhì xe hơi bắt gặp nhau sau số giờ là:

               \(276 : 92 = 3\) (giờ)

                                          Đáp số: \(3\) giờ.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một ca nô chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Ca nô phát xuất khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 11 giờ 15 phút. Tính chừng lâu năm quãng lối AB.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Vận tốc: 12 km/giờ

Khởi hành: 7 giờ 30 phút

Đến nơi: 11 giờ 15 phút

Quãng lối AB: ... km?

Bài giải

- Tính thời hạn ca nô chuồn kể từ A cho tới B = 11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng.

- Tính quãng lối AB = vận tốc × thời gian trá. 

Lời giải chi tiết:

Thời gian trá ca nô chuồn kể từ A cho tới B là:

        11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng = 3h 45 phút 

Đổi: 3h 45 phút= 3,75 giờ.

(vì 3 giờ 45 phút = \(3\dfrac{45}{60}\) giờ = \(3\dfrac{3}{4}\) giờ = \(3\dfrac{75}{100}\) giờ = 3,75 giờ)

Độ lâu năm quãng lối AB là:

               12 × 3,75 = 45 (km)

                               Đáp số: 45km.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một con cái ngựa chạy đua bên trên quãng lối 15km không còn trăng tròn phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của con cái ngựa ê với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Đổi quãng lối quý phái đơn vị chức năng đo là mét.

- Để tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân tách cho tới thời hạn (với đơn vị chức năng đo là m/phút).

Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là

Cách 2: 

- Tính véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/phút.

- Đổi vận tốc với đơn vị chức năng đo là km/phút quý phái đơn vị chức năng đo là m/phút.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Thời gian: trăng tròn phút

Vận tốc: ....m/phút ?

Cách 1:

Đổi: 15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15000 : trăng tròn = 750 (m/phút)

         Đáp số: 750 m/phút.

Cách 2:

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15 : trăng tròn = 0,75 (km/phút)

0,75 km/phút = 750 m/phút 

         Đáp số: 750 m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hai TP.HCM A và B xa nhau 135km. Một xe cộ máy chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ. Hỏi sau thời điểm phát xuất 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng xe cộ máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn quý phái dạng số thập phân sở hữu đơn vị chức năng giờ.

- Tính quãng lối xe cộ máy chuồn được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

- Tính xe máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét tao lấy khoảng cách thân ái nhì TP.HCM trừ đi quãng lối xe cộ máy chuồn được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng lối A cho tới B: 135km

Vận tốc: 42km/giờ

Thời gian trá Đã đi: 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Còn cơ hội B: ...km?

Bài giải

Đổi: 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Quãng lối xe cộ máy chuồn được vô 2,5 giờ là:

42 × 2,5 = 105 (km)

Xe máy còn cơ hội B số ki-lô-mét là:

135 – 105 = 30 (km)

Đáp số: 30km.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một người chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe cộ máy cũng chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe cộ máy chính thức chuồn, sau bao lâu xe cộ máy theo kịp xe đạp điện ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập dượt cộng đồng

  Một xe hơi chuồn quãng lối 135km không còn 3h. Một xe cộ máy cũng chuồn quãng lối ê không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi chuồn được nhiều hơn thế xe cộ máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập dượt

  Viết số phù hợp vô dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên ê trườn được quãng lối 1,08m vô thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian trá

  Viết số phù hợp vô dù trống: a) Trên quãng lối 23,1km, một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn chuồn của những người ê. b) Trên quãng lối 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người ê.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập dượt

  Tính chừng lâu năm quãng lối với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi ghi chép vô dù trống:Một xe hơi chuồn kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính chừng lâu năm quãng lối AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.