toán lớp 5 trang 167

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 167

Video chỉ dẫn giải

Một sảnh bóng được vẽ bên trên phiên bản đồ gia dụng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 là một trong hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 11cm, chiều rộng lớn 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sảnh bóng vị từng nào mét ?

b) Diện tích sảnh bóng vị từng nào mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Chiều lâu năm thực tiễn = chiều lâu năm bên trên phiên bản đồ gia dụng nhân với 1000.

- Chiều rộng lớn thực tiễn = chiều rộng lớn bên trên phiên bản đồ gia dụng nhân với 1000.

- Đổi chiều lâu năm và chiều rộng lớn thực tiễn thanh lịch đơn vị chức năng đo là mét.

- Chu vi = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Chiều lâu năm sảnh bóng là:

                 11 × 1000 = 11000 (cm) = 110m

Chiều rộng lớn sảnh bóng là:

                9 × 1000 = 9000 (cm) = 90 m

a) Chu vi sảnh bóng là:

               (110 + 90) × 2 = 400 (m)

b) Diện tích sảnh bóng là:

                110 × 90 = 9900 ( m2)

                                    Đáp số: a) 400m;

                                                 b) 9900m2

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một sảnh gạch men hình vuông vắn sở hữu chu vi \(48m\). Tính diện tích S sảnh gạch men cơ.

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh \(=\) chu vi \(: 4\).

- Tính diện tích S \(=\) cạnh \(\times\) cạnh.

Lời giải chi tiết:

Độ lâu năm kế sân gạch men hình vuông vắn là: 

              \(48 : 4 = 12\;(m)\)

Diện tích sảnh gạch men hình vuông vắn là:

              \(12 × 12 = 144\;(m^2)\)

                                Đáp số: \(144m^2\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm \(100m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều lâu năm. Bác Năm trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, cứ \(100m^2\) thu được \(55kg\) thóc. Hỏi bác bỏ Năm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng cơ ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn \(=\) chiều lâu năm \(\times \dfrac{3}{5}\).

- Tính diện tích S \(=\) chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tìm tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Tính số thóc nhận được \(=55kg \,\times\) tỉ số diện tích và \(100m^2\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 100m

Chiều rộng: \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài

\(100m^2\) : \(55kg\) thóc

Thửa ruộng: ... kilogam thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

             \(100 × \dfrac{3}{5} = 60\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

             \(100 × 60 = 6000\; (m^2)\)

\(6000m^2\) cuống quýt \(100m^2\) số phen là:

             \(6000 : 100 = 60\) (lần)

Trên thửa ruộng cơ, bác bỏ Năm thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

             \(55 × 60 = 3300\;(kg)\)

                            Đáp số: \(3300kg\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một hình thang sở hữu lòng rộng lớn \(12cm\), lòng nhỏ bé \(8cm\) và diện tích S vị diện tích S hình vuông vắn sở hữu cạnh \(10cm\). Tính độ cao hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình vuông vắn = cạnh × cạnh. Từ cơ suy rời khỏi diện tích S hình thang. 

- Từ công thức \(S= \dfrac{(a + b)\times  h}{2} \) tớ tính được độ cao \(h\) của hình thang bằng phương pháp lấy \(2\) phen diện tích S phân tách mang đến tổng chừng lâu năm nhì đáy:

                        \(h = \dfrac{S \times 2}{a+b}\) 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là:

             \(10 \times  10 = 100\; (cm^2) \)

Vậy hình thang sở hữu diện tích S là \(100cm^2\).

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

Chiều cao hình thang là: 

             \( \dfrac{100 \times 2}{12 +8} = 10 \;(cm)\)

                                 Đáp số: \(10cm\).