toán lớp 6 tập 2

Toán lớp 6 luyện 2 trang 33: So sánh những phân số - Hỗn số dương sách Cánh diều gom những em học viên lớp 6 được thêm nhiều khêu gợi ý tìm hiểu thêm nhằm tóm được cơ hội ví sách những phân số, hỗ số. Đồng thời biết phương pháp vấn đáp những thắc mắc vô nội dung bài học kinh nghiệm trang 33.

Giải Toán lớp 6 trang 33 luyện 2 Cánh diều giải cụ thể tương đối đầy đủ những bài xích luyện phần thắc mắc, rèn luyện và bài xích luyện cuối bài xích nằm trong chương 5 Phân số và số thập phân. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tư liệu, chào chúng ta nằm trong theo đòi dõi bên trên trên đây.

Bạn đang xem: toán lớp 6 tập 2

Giải Toán 6 Bài 2: So sánh những phân số. Hỗn số dương

 • Trả điều thắc mắc phần Hoạt động Toán 6 Bài 2
 • Giải bài xích luyện Toán 6 trang 33 luyện 2
 • Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

Trả điều thắc mắc phần Hoạt động Toán 6 Bài 2

Hoạt động 1

So sánh:

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

-3 là số vẹn toàn âm => – 3 < 0

2 là số vẹn toàn dương => 2 > 0

Do tê liệt 2 > - 3

b) Ta có: Số đối của – 8 là 8

Số đối của – 5 là 5

Mà 5 < 8

=> – 5 > - 8

Hoạt động 2

So sánh: \frac{3}{{ - 5}}\frac{{ - 5}}{9}

Gợi ý đáp án

Để ví sánh: \frac{3}{{ - 5}}\frac{{ - 5}}{9} tao thực hiện như sau:

Giải bài xích luyện Toán 6 trang 33 luyện 2

Câu 1

So sánh:

a) \frac{-9}{4}\frac{1}{3}

b) \frac{-8}{3} và  \frac{4}{-7}

c) \frac{5}{-9} và \frac{7}{-10}

Trả lời:

a) Có: \frac{-9}{4}<0\frac{1}{3}>0nên \frac{-9}{4}<\frac{1}{3}

b) \frac{-8}{3}=\frac{-8.7}{3.7}=\frac{-56}{21} ; \frac{4}{-7}=\frac{-4}{7}=\frac{-4.3}{7.3}=\frac{-12}{21}

-56<-12 nên \frac{-56}{21}<\frac{-12}{21} hoặc \frac{-8}{3}<\frac{4}{-7}

c) \frac{5}{-9}=\frac{-5}{9}=\frac{-5.10}{9.10}=\frac{-50}{90} ; \frac{7}{-10}=\frac{-7}{10}=\frac{-7.9}{10.9}=\frac{-63}{90}

Có -50>-63 nên \frac{-50}{90}>\frac{-63}{90} hoặc \frac{5}{-9}>\frac{7}{-10}

Câu 2

Viết những phân số sau theo đòi trật tự tăng dần:

a) \frac{2}{5} ; \frac{-1}{2} ; \frac{2}{7}

b) \frac{12}{5} ; \frac{-7}{3} ; \frac{-11}{4}

Trả lời:

a) Ta có: \frac{2}{5}=\frac{2.7}{5.7}=\frac{14}{35} ; \frac{2}{7}=\frac{2.5}{7.5}=\frac{10}{35}

Có: 14>10 nên \frac{2}{5}>\frac{2}{7}>0. Mà \frac{-1}{2}<0 nên tao viết lách những phân số theo đòi trật tự tăng dần:

\frac{-1}{2} ; \frac{2}{7} ; \frac{2}{5}

b) Ta có:\frac{-7}{3}=\frac{-7.4}{3.4}=\frac{-28}{12} ; \frac{-11}{4}=\frac{-11.3}{4.3}=\frac{-33}{12}

Có: -28>-33 nên 0>\frac{-7}{3}>\frac{-11}{4}. Mà \frac{12}{5}>0 nên tao viết lách những phân số theo đòi trật tự tăng dần:

\frac{-11}{4} ; \frac{-7}{3} ; \frac{12}{5}

Câu 3

Bạn Hà thể hiện tại thời hạn trong thời gian ngày của tớ như hình vẽ mặt mũi.

a) Hỏi chúng ta Hà dành riêng thời hạn mang lại hoạt động và sinh hoạt nào là nhiều nhất? Ít nhất?

b) Hãy bố trí những số bên trên hình vẽ theo đòi trật tự hạn chế dần dần.

Trả lời:

a) Quý Khách Hà dành riêng thời hạn mang lại việc ngủ tối đa, không nên ăn nhất

b) Sắp xếp những số theo đòi trật tự hạn chế dần:

\frac{1}{3} ; \frac{7}{24} ; \frac{1}{6} ; \frac{1}{8} ; \frac{1}{24}

Câu 4

a) Viết những số đo thời hạn bên dưới dạng lếu số với đơn vị chức năng là giờ:

2 giờ 15 phút; 10 giờ đôi mươi phút

b) Viết những số đo năng lượng điện sau bên dưới dạng hỗ số với đơn vị chức năng là hect-ta (biết 1h ha = 100 a):

1 ha 7 a; 3 ha 50 a

Trả lời:

a) 2 tiếng đồng hồ 15 phút: 2 \frac{1}{4}giò̀

10 giờ đôi mươi phút: 10 \frac{1}{3} giờ

b) 1 ha 7 a: 10 \frac{7}{100} ha

3 ha 50 a: 3 \frac{1}{2} ha

Câu 5

Chọn số phù hợp mang lại [?]:

a) \frac{-11}{15}<\frac{[?]}{15}<\frac{[?]}{15}<\frac{-8}{15}

b) \frac{-1}{3}<\frac{[?]}{36}<\frac{[?]}{18}<\frac{-1}{4}

c) \frac{4}{-12}>\frac{[?]}{-12}>\frac{[?]}{-12}>\frac{7}{-12}

d) \frac{-1}{-4}>\frac{-1}{[?]}>\frac{-1}{[?]}>\frac{1}{7}

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

Gợi ý đáp án

Ta điền như sau:

a) \frac{-11}{15}<\frac{-10}{15}<\frac{-9}{15}<\frac{-8}{15}

b) \frac{-1}{3}<\frac{-11}{36}<\frac{-5}{18}<\frac{-1}{4}

c) \frac{4}{-12}>\frac{5}{-12}>\frac{6}{-12}>\frac{7}{-12}

d) \frac{-1}{-4}>\frac{-1}{-5}>\frac{-1}{-6}>\frac{1}{7}

Lý thuyết So sánh những phân số. Hỗn số dương

1. Quy đồng hình mẫu số nhiều phân số

Để quy đồng nhiều phân số, tao thông thường thực hiện như sau:

Bước 1: Viết những phân số vẫn mang lại bên dưới dạng phân số với hình mẫu dương. Tìm BCNN của những hình mẫu dương tê liệt nhằm thực hiện hình mẫu số chung

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi từng mẫu, bằng phương pháp phân tách hình mẫu cộng đồng mang lại từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và hình mẫu của từng phân số ở Cách 1 với quá số phụ tương ứng

Ví dụ:

Để quy đồng hình mẫu nhị phân số \dfrac{1}{6}\dfrac{3}{{ - 8}}, tao thực hiện như sau:

- Đưa về phân số với hình mẫu dương: \dfrac{1}{6}\dfrac{{ - 3}}{8}

- Tìm hình mẫu chung: BC(6,8) = 24

- Tìm quá số phụ: 24:6 = 4;24:8 = 3

- Ta có: \dfrac{1}{6} = \dfrac{{1.4}}{{6.4}} = \dfrac{4}{{24}} và \dfrac{3}{{ - 8}} = \dfrac{{ - 3}}{8} = \dfrac{{ - 3.3}}{{8.3}} = \dfrac{{ - 9}}{{24}}.

2. Rút gọn gàng phân số

a) Khái niệm phân số tối giản:

Phân số tối giản là phân số nhưng mà tử và hình mẫu chỉ mất ước cộng đồng là một trong và - 1

b) Cách rút gọn gàng phân số

Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và hình mẫu Khi vẫn vứt vệt “-” (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và hình mẫu mang lại ƯCLN vừa phải tìm kiếm được, tao với phân số tối giản.

Ví dụ:

Để rút gọn gàng phân số \dfrac{{ - 15}}{{24}} tao thực hiện như sau:

- Tìm ƯCLN của mẫu: ƯCLN(15; 24)=3.

- Chia cả tử và hình mẫu mang lại ƯCLN: \dfrac{{ - 15}}{{24}} = \dfrac{{ - 15:3}}{{24:3}} = \dfrac{{ - 5}}{8}.

Ta được \dfrac{{ - 5}}{8} là phân số tối giản.

3. So sánh nhị phân số nằm trong mẫu

Trong nhị phân số với và một hình mẫu dương, phân số nào là với tử to hơn thì to hơn.

Ví dụ: So sánh \dfrac{{ - 4}}{5} và \dfrac{{ - 7}}{5}.

Ta có: - 4 > - 7 và 5 > 0 nên \dfrac{{ - 4}}{5} > \dfrac{{ - 7}}{5}.

Chú ý: Với nhị phân số với và một hình mẫu vẹn toàn âm, tao đem bọn chúng về nhị phân số với nằm trong hình mẫu vẹn toàn dương rồi đối chiếu.

Ví dụ:

So sánh \dfrac{{ - 4}}{{ - 5}} và \dfrac{2}{{ - 5}}

Đưa nhị phân số bên trên về với và một hình mẫu vẹn toàn âm: \dfrac{4}{5} và \dfrac{{ - 2}}{5}

Ta có: 4 > - 2 và 5 > 0 nên \dfrac{4}{5} > \dfrac{{ - 2}}{5}.

4. Ví dụ đối chiếu những phân số, hỗ số

So sánh những phân số sau:

Gợi ý đáp án

a) Cách 1: Tìm hình mẫu số cộng đồng của những phân số (tức BCNN những hình mẫu số)

Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {10 = 2.5} \\ 
 {15 = 5.3} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {10;15} \right) = 2.5.3 = 30

Bước 2: Tìm những quá số phụ

Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {30 = 3.10} \\ 
 {30 = 15.2} 
\end{array}} \right.

Bước 3: Quy đồng hình mẫu số những phân số

\begin{matrix}
 \dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7.3}}{{10.3}} = \dfrac{{21}}{{30}} \hfill \\
 \dfrac{{11}}{{15}} = \dfrac{{11.2}}{{15.2}} = \dfrac{{22}}{{30}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 4: So sánh những tử số

Ta có: 21 < 22

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{{21}}{{30}} < \dfrac{{22}}{{30}} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{{11}}{{15}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 5: Kết luận

b) Cách 1: Tìm hình mẫu số cộng đồng của những phân số (tức BCNN những hình mẫu số)

Ta có: 24 Chia không còn mang lại 8 => BCNN(8; 24) = 24

Bước 2: Tìm những quá số phụ

Ta có: 24 = 8 . 3

Bước 3: Quy đồng hình mẫu số những phân số

\begin{matrix}
 \dfrac{{ - 1}}{8} = \dfrac{{ - 1.3}}{{8.3}} = \dfrac{{ - 3}}{{24}} \hfill \\
 \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 4: So sánh những tử số

Xem thêm: số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết

Ta có: -3 > -5

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{{ - 3}}{{24}} > \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{{ - 1}}{8} > \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Bước 5: Kết luận