toán nâng cao lớp 3

Bài tập luyện Toán lớp 3 nâng cao

Những Việc hoặc và khó khăn lớp 3 tổ hợp những bài bác tập luyện toán nâng cao lớp 3, những đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 3 môn toán. Tài liệu nhằm học tập chất lượng môn Toán nâng lên lớp 3 này được xem là tư liệu học hành hoặc giành cho những em học viên gia tăng và nâng lên kiến thức và kỹ năng, tu dưỡng học viên khá xuất sắc. Mời những em nằm trong xem thêm những Việc lớp 3 nâng lên sau đây.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 3

I. Các bài bác tập luyện học viên xuất sắc Toán 3

Bài 1: Không tính thành quả rõ ràng, hãy ví sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (với a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính độ quý hiếm của biểu thức hãy điền vệt (>; <; =) tương thích vô vị trí trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập những sao mang lại tổng những số cơ vì thế 1000.

Bài 6: Tìm 1 số ít với 4 chữ số, hiểu được rằng chữ số hàng ngàn cấp 3 lượt chữ số hàng trăm và gấp rất nhiều lần chữ số mặt hàng ngàn, đôi khi số này là số lẻ phân tách không còn mang lại 5.

Bài 7: Tìm số với 2 chữ số, hiểu được nếu như viết lách những chữ số theo đòi trật tự ngược lại tớ sẽ sở hữu số mới mẻ nhưng mà tổng của số nên tìm hiểu và số mới mẻ vì thế 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 tớ lập được 1 số ít với 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 tớ lập được 1 số ít với 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu thân thích A và B vì thế 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết lách toàn bộ những số với tía chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 ngàn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 ngàn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị chức năng (a; b; c là chữ số, a không giống 0)

Bài 11: Số 540 thay cho thay đổi ra làm sao nếu:

a) Xoá quăng quật chữ số 0

b) Xoá quăng quật chữ số 5

c) Thay chữ số 4 vì thế chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 mang lại nhau

Bài 12:

a) Trường ăn ý nào là tổng của nhị số vì thế 1 trong những nhị số hạng của nó?

b) Hai số nào là với tổng ngay số nhỏ bé nhất không giống 0?

c) Hai số không giống 0 nào là với tổng nhỏ bé nhất?

Bài 13: Hãy viết lách thêm nữa những mặt hàng số tại đây sao cho từng mặt hàng với đầy đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho mặt hàng số 1, 4, 7, 10,... Có toàn bộ 25 số hạng. Em hãy tính coi số hạng sau cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số tại đây với bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 vỏ hộp bi vô như là nhau tuy nhiên có một vỏ hộp bi loại phẩm và 1 viên bi loại phẩm nhẹ nhàng rộng lớn 1 viên bi chủ yếu phẩm là 4g. Hỏi thực hiện thế nào là chỉ qua một lượt cân nặng là rất có thể hiểu rằng vỏ hộp bi loại phẩm. (cho biết trước lượng của một viên bi chủ yếu phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ loại nhất nhiều hơn thế nữa kệ loại nhị 15 quyển, người tớ fake 6 quyển kể từ kệ loại nhất sang trọng kệ loại nhị. Hỏi kệ loại nhất còn nhiều hơn thế nữa kệ loại nhị từng nào quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa vì thế 1/4 tuổi tác u và vì thế 1/7 tuổi tác ông. Ông rộng lớn u 27 tuổi tác. Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Bài 19: Tuổi của tía Mai, u Mai và tuổi tác của Mai nằm trong lại là 70 tuổi tác. Mẹ và Mai với toàn bộ 35 tuổi tác. Cha rộng lớn Mai 30 tuổi tác. Hỏi tuổi tác của từng người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng vô nhị ngày bán tốt 120 kilogam gạo, ngày loại nhất nếu như bán tốt 5 kilogam gạo nữa thì tiếp tục cấp 4 lượt ngày loại nhị. Hỏi ngày loại nhất bán tốt từng nào kilogam gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm cấp 3 lượt chiều rộng lớn và với diện tịch vì thế 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật cơ.

1. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x - 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi loại năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 với 169 các bạn được phân tách vô những lớp 3A, 3B, 3C, 3 chiều, 3E sao cho từng lớp với nhiều hơn thế nữa 32 các bạn. Hỏi từng lớp với từng nào các bạn, hiểu được lớp 3A với không nhiều các bạn rộng lớn từng lớp sót lại.

Bài 4: Một quãng đàng AB nhiều năm 102 km. ở A với cột mốc ghi số 0 km là cột mốc loại nhất và cứ sau 1 km lại sở hữu một cột mốc thứu tự ghi 1km, 2km … cho tới B với cột mốc ghi số 102 km. Hỏi với từng nào cột mốc bên trên quãng đàng AB? Cột mốc ở chính giữa quãng đàng AB là cột mốc loại bao nhiêu và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm cấp 3 lượt chiều rộng lớn. Người tớ ham muốn thực hiện một mặt hàng rào xung xung quanh thửa ruộng cơ (có nhằm 2 cửa chính, từng thoáng cửa 3 m). Hỏi mặt hàng rào cơ nhiều năm từng nào m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được gia sư mang lại một số trong những nhãn vở. Nếu An mang lại Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng các bạn đều vì thế 12 hình mẫu. Hỏi khi đầu từng các bạn với bao nhiêu nhãn vở?

2. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau kết quả 2 quá số rồi tính độ quý hiếm của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: quý khách hàng An viết lách mặt hàng số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp cho tới 2 số 0 rồi lại cho tới số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng loại 31 là số 1 hoặc số 0?

b. Khi viết lách cho tới số hạng loại 100 thì tớ viết lách từng nào số 1, từng nào số không?

Bài 3: Tích của nhị số là 75. quý khách hàng A viết lách tăng chữ số 0 vô phía bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhị rồi nhân nhị số cùng nhau. Hỏi tích mới mẻ là bao nhiêu?

Bài 4: Người tớ cần thiết xe pháo xe hơi với 40 số ghế nhằm chở 195 người lên đường dự buổi tiệc nghị. Hỏi tối thiểu nên điều bao nhiêu xe pháo xe hơi nằm trong loại nhằm chở không còn số người lên đường dự buổi tiệc nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12 centimet. sành chu vi cấp 6 lượt chiều rộng lớn, tính chiều nhiều năm hình chữ nhật cơ.

Bài 6: Anh lên đường kể từ mái ấm cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{6} giờ. Em lên đường kể từ mái ấm cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{3} giờ. Hỏi ai lên đường thời gian nhanh hơn? Nếu em đến lớp nhưng mà lên đường trước anh 5 phút thì anh với theo kịp em không? Nếu với, thì theo kịp nơi nào bên trên quãng đàng đó?

3. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 3

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện bên trên en học tập lớp 1, còn anh học tập lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học tập rộng lớn em bao nhiêu lớp, sành rằng hàng năm từng người đều được lên lớp?

Xem thêm: phần mềm độc hại là gì

Bài 3: mái ấm các bạn Bình với 3 người thì trung bình từng người thu nhập được 250 ngàn đồng một mon. Nếu mái ấm gia đình các bạn Bình tăng 3 người nữa nhưng mà tổng thu nhập không bao giờ thay đổi thì trung bình từng người thu nhập được từng nào ngàn đồng một tháng?

Bài 4: Một hình chữ nhật với gấp đôi chiều rộng lớn thì rộng lớn chiều nhiều năm 5m. Nhưng gấp đôi chiều nhiều năm lại rộng lớn gấp đôi chiều rộng lớn 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật cơ.

Bài 5: Lúc đầu mái ấm ngôi trường mướn 3 xe pháo xe hơi nhằm chở vừa vặn đầy đủ 120 học viên khối lớp 3 lên đường tham lam quan liêu. Sau cơ được thêm 80 học viên khối lớp 4 lên đường nằm trong. Hỏi nên mướn toàn bộ từng nào xe hơi nằm trong loại nhằm chở học viên khối lớp 3 và khối lớp 4 lên đường tham lam quan liêu.

Bài 6: sành \frac{1}{3} tấm vải vóc đỏ ối nhiều năm vì thế \frac{1}{4} tấm vải vóc xanh rờn, cả nhị tấm vải vóc nhiều năm 84m. Hỏi từng tấm vải vóc nhiều năm từng nào m?

4. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 4

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 4

Bài 2: Hiệu nhị số vì thế 76. Nếu thêm nữa số bị trừ 12 và không thay đổi số trừ thì hiệu nhị số thay cho thay đổi như vậy nào? Tính hiệu cơ.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết lách những số vô mặt hàng số sau rồi viết lách tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo với 5 gói kẹo, từng gói với 24 cái. Cô chia đều cho các phía cho những con cháu ở lớp mầm non, từng con cháu được 5 hình mẫu kẹo. Hỏi lớp cơ với từng nào cháu?

Bài 5: Tìm thương của nhị số biết thương cơ cấp gấp đôi số nhỏ bé tuy nhiên chỉ vì thế nửa số rộng lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật với chu vi 72cm. Nếu rời chiều rộng lớn lên đường 6cm và không thay đổi chiều nhiều năm thì diện tích S sụt giảm 120cm2.

Tính chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ.

5. Đề ganh đua học viên xuất sắc Toán 3 - Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 - 921

Bài 2: quý khách hàng An đem số bi của tôi phân tách mang lại một số trong những em thì từng em được 3 hòn bi. quý khách hàng Bình đem phân tách số bi của tôi với phân tách mang lại nằm trong một số trong những em cơ thì từng em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình cấp bao nhiêu lượt số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12m, hiểu được 3 lượt chiều rộng lớn thì vì thế gấp đôi chiều nhiều năm. Tính chu vi mảnh đất nền cơ.

Bài 4: Trong vườn với 35 cây bao gồm vải vóc, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm vì thế \frac{1}{7} số km vô vườn. Số cây nhãn vì thế \frac{1}{2} số km vải vóc. Hỏi từng loại với từng nào cây?

Bài 5: Mẹ với 32 viên kẹo, u mang lại Hồng \frac{1}{4} số kẹo, mang lại Huệ \frac{1}{3} số kẹo sót lại sau thời điểm mang lại Hồng. Hỏi sau cùng u còn từng nào viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng loại nhất khi đầu với 24 lít tiếp sau đó người tớ thêm nữa thùng loại nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng loại nhị vì thế \frac{1}{2} số dầu của thùng loại nhất. Hỏi thùng thứ hai với từng nào lít dầu?

II. Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 3

Bài tập luyện Toán nâng lên lớp 3 là tư liệu xem thêm hoặc giành cho quý thầy cô và chúng ta học viên lớp 3 nhằm mục tiêu gia tăng kiến thức và kỹ năng và rèn luyện môn Toán với những dạng bài bác tập luyện bịa ẩn, những Việc thách thức... Các em demo thực hiện tăng những bài bác Toán không dễ này nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng, ôn ganh đua học viên xuất sắc hiệu suất cao.

Bài tập 1: Một hình tam giác có chu vi là trăng tròn centimet. Biết cạnh thứ nhất gấp song cạnh thứ thứ nhị. Cạnh thứ 3 bằng 2 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó?

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 centimet. Biết cạnh thứ nhất rộng lớn cạnh thứ thứ nhị là 5 centimet . Cạnh thứ 3 bằng 7 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số ngay tắp lự sau của số 999.

b) X là số ngay tắp lự sau của số a.

Bài 4. Trong một quy tắc trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của nhị số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được tăng 5 đơn vị chức năng vô số loại nhị thì tích mới mẻ được xem là 860.

Bài 6. Tổng của nhị số là 64, nếu như lấy số rộng lớn phân tách mang lại số nhỏ bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu nhị số đó?

Bài 7. Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bài 8. Thư viện mái ấm ngôi trường với 95 quyển chuyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện phân tách toàn bộ số truyện bên trên về thư viên những lớp, từng lớp 5 quyển truyện. Hỏi với từng nào lớp được phân tách truyện?

Bài 9. Phép phân tách với thương vì thế 102 và số dư vì thế 4 thì số bị phân tách nhỏ bé nhất của quy tắc phân tách là bao nhiêu?

Bài 10: Một hình chữ nhật với chu vi 80 centimet. Nếu tăng chiều nhiều năm 5 centimet thì diện tích S tăng 75 cm2. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật đó

Bài 11: Có 48 kilogam gạo chia đều cho các phía vô 8 túi. Hỏi cần thiết từng nào túi loại cơ nhằm đựng không còn 84 kilogam gạo?

Đáp án

Bài 7:

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Bài 8:

Tổng số truyện của tủ sách mái ấm ngôi trường là

95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được phân tách truyện là

160 : 5 = 32 (lớp)

Đáp số: 32 lớp

Bài 9.

Số bị phân tách nhỏ bé nhất lúc số phân tách là nhỏ bé nhất. Ta với số phân tách nhỏ bé nhất vì thế 1

Khi cơ, số bị phân tách là

102 x 1 + 4 = 106

Đáp số: 106

Bài 10.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

75 : 5 = 15 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

40 – 15 = 25 (cm)

Đáp số: chiều dài: 25 centimet, chiều rộng: 15 cm

Bài 11.

Một túi đựng được số kilogam gạo là

48 : 8 = 6 (kg)

Để đựng không còn 84 kilogam gạo cần thiết số túi là

84 : 6 = 14 (túi)

Đáp số: 14 túi

Xem thêm: sửa lỗi sai tiếng anh

............................................

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta Những Việc hoặc và khó khăn lớp 3. Trong khi, những em học viên rất có thể xem thêm tăng giải Toán lớp 3.

Các Việc khó khăn và hoặc sẽ hỗ trợ học viên thích nghi với những thách thức cao hơn nữa và sẵn sàng mang lại bài bác ganh đua học viên xuất sắc. Vấn đề này gom xây đắp kĩ năng kiên trì, sự kiên trì và kĩ năng băng qua trở ngại vô học hành. Chúc những em học tập chất lượng môn Toán 3.