toán tử 3 ngôi js

Cách dùng toán tử 3 ngôi nhập JavaScript

Giới thiệu về toán tử 3 ngôi

Toán tử 3 ngôi (ternary operator) là một trong những toán tử ĐK nhập JavaScript. Nó được dùng nhằm rút gọn gàng cú pháp của một quy tắc gán hoặc một câu mệnh lệnh ĐK if/else. 

Bạn đang xem: toán tử 3 ngôi js

Cú pháp của toán tử 3 ngôi

Khi ĐK (condition) được review là true, toán tử 3 ngôi tiếp tục trả về độ quý hiếm của biểu thức exprIfTrue. trái lại, nó sẽ bị trả về độ quý hiếm của biểu thức exprIfFalse. Toán tử 3 ngôi thông thường được dùng để thay thế thế mang lại câu mệnh lệnh ĐK if/else trong số tình huống đơn giản và giản dị, hùn rút gọn gàng cú pháp và thực hiện mang lại mã mối cung cấp đọc dễ dàng rộng lớn.

				
					condition ? exprIfTrue : exprIfFalse

				
			

Khi ĐK (condition) được review là true, toán tử 3 ngôi tiếp tục trả về độ quý hiếm của biểu thức exprIfTrue. trái lại, nó sẽ bị trả về độ quý hiếm của biểu thức exprIfFalse.

Toán tử 3 ngôi thông thường được dùng để thay thế thế mang lại câu mệnh lệnh ĐK if/else trong số tình huống đơn giản và giản dị, hùn rút gọn gàng cú pháp và thực hiện mang lại mã mối cung cấp đọc dễ dàng rộng lớn.

Một số ví dụ

Xem thêm: danh từ, tính từ, trạng từ trong tiếng anh

Kiểm tra độ quý hiếm của biến hóa và triển khai một quy tắc gán dựa vào điều kiện

				
					let a = 10;
let b = a > 5 ? 'a to hơn 5' : 'a nhỏ rộng lớn hoặc vày 5';
console.log(b); // 'a to hơn 5'

				
			

Trả về độ quý hiếm không giống nhau dựa vào điều kiện

				
					<a href=https://mamnonvietduc.edu.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/ >function</a> checkAge(age) {
  return age >= 18 ? 'Bạn đầy đủ tuổi tác nhằm nhập trang web này' : 'Bạn ko đầy đủ tuổi tác nhằm nhập trang web này';
}
console.log(checkAge(20)); // 'Bạn đầy đủ tuổi tác nhằm nhập trang web này'
console.log(checkAge(15)); // 'Bạn ko đầy đủ tuổi tác nhằm nhập trang web này'

				
			

Thực hiện tại một câu mệnh lệnh dựa vào điều kiện

				
					let x = 5;
x > 10 ? console.log('x to hơn 10') : console.log('x nhỏ rộng lớn hoặc vày 10');
// kết quả: 'x nhỏ rộng lớn hoặc vày 10'

				
			

Kết luận và một trong những nội dung bài viết đem liên quan

Leave a Reply

Liên Kết

Đ/c: Biệt Thự BT3, Ô AIV, quần thể thành phố mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam

Đăng ký nhận tư vấn

Tham gia học tập demo free, thời cơ nhận học tập bổng 5.000.000đ tức thì hôm nay

Tác giả

Bình luận