tóm tắt công thức vật lý 12

Để đem sự sẵn sàng cực tốt cho tới kì ganh đua học tập kì và vô quy trình ôn ganh đua Lý chất lượng nghiệp trung học phổ thông tiếp đây, Vuihoc vẫn biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý cơ 12 hùn những em học viên đơn giản và dễ dàng đem tầm nhìn tổng quan liêu về toàn cỗ lý thuyết lịch trình lý 12. Sở tư liệu được phân tách theo đòi từng mục chính của từng chương rõ ràng và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng ăn ý kỹ năng lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bạn đang xem: tóm tắt công thức vật lý 12

Bài 1: Dao động điều hòa

- Lý thuyết về xê dịch điều hòa

- Phương trình xê dịch điều hòa

Bài 2: Con rung lắc lò xo

- Cấu tạo nên về con cái rung lắc lò xo

- Khảo sát xê dịch của lò xo

Bài 3: Con rung lắc đơn

- Kiến thức con cái rung lắc đơn

- Phương trình xê dịch của con cái rung lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xê dịch tắc dần

- Lý thuyết về xê dịch chống bức

Bài 5: Tổng ăn ý nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những tấp tểnh luật xê dịch của con cái rung lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao sứt mẻ sóng

- Lý thuyết về phó sứt mẻ sóng

- Công thức phó sứt mẻ sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường chừng âm

- Mức chừng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ vĩ đại của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thiết hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch đem R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thiết năng lượng điện áp và dòng sản phẩm điện

- Hiện tượng nằm trong hưởng trọn.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền chuyển vận năng lượng điện năng. Máy biến đổi áp

- Lý thuyết máy biến đổi áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền chuyển vận năng lượng điện năng

Bài 17: Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng nhất tía pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng nhất 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều đem R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự biến đổi thiên năng lượng điện và độ mạnh dòng sản phẩm điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xê dịch riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối liên hệ thân thiết năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Xem thêm: electricity is the most common form of energy used today

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vày sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo nên và nguyên tắc của sản phẩm phân phát thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết giã sắc ánh sáng

- Ứng dụng giã sắc ánh sáng

- Công thức giã sắc ánh sáng

Bài 25: Giao sứt mẻ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng kỳ lạ phó sứt mẻ ánh sáng

- Bước sóng độ sáng và color sắc

Bài 26: Các loại quang đãng phổ

- Lý thuyết về quang đãng phổ

Các cách thức phân tách quang đãng phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng độ sáng vày cách thức phó thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang đãng điện 

- Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang đãng điện

Bài 31: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ quang đãng điện 

Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô và hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang đãng - phân phát quang

- Lý thuyết về hiện tượng phân phát quang

- Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ phân phát quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết kiểu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về kết cấu nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và kết cấu phân tử nhân

- Cấu tạo nên về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng links của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện links và tích điện links riêng 

- Các tấp tểnh luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo nên vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng cần thiết cầm được vô lịch trình Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý cơ 12, những em cần thiết hiểu kỹ và làm rõ những khái niệm, tấp tểnh luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với bại liệt, những em học viên cũng cần phải lập bảng đối chiếu điểm như là và không giống nhau Một trong những kỹ năng tương tự động nhau như con cái rung lắc đơn, con cái rung lắc lốc xoáy, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang đãng phổ vạch phân phát xạ với quang đãng phổ liên tiếp,…để tách lầm lẫn lý thuyết và công thức tính vô quy trình giải bài bác tập dượt.

Bên cạnh bại liệt, những em học viên cũng cần nắm rõ những công thức và áp dụng được vô những bài bác tập dượt cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ tương tác không ngừng mở rộng kỹ năng cho những tuyến bài bác nâng lên. Một điểm cảnh báo vô quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần phải làm rõ về chân thành và ý nghĩa và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao cho tới hiệu suất cao và đúng chuẩn nhất.

Vuihoc vẫn tổ hợp toàn cỗ kỹ năng Vật Lý 12 vô tệp tin pdf nhằm những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục phát triển thành "cuốn bong tay" tâm đầu ý hợp hùn những em đem sự sẵn sàng cực tốt cho tới kỳ ganh đua học tập kỳ na ná vô quy trình ôn ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tiếp đây.

>>> Bài viết lách hoàn toàn có thể xem thêm thêm:

Tổng ăn ý kỹ năng Toán 12

Soạn văn 12

Tổng ăn ý kỹ năng Sinh 12

Xem thêm: tiếng anh 6 i learn smart world