tổng hợp công thức hình học 12

Công thức toán hình 12 đem thật nhiều những dạng bài xích, đôi lúc tiếp tục khiến cho tất cả chúng ta dễ dàng lầm lẫn. Đừng lo! Bài ghi chép share cho tới mang lại chúng ta toàn cỗ công thức toán 12 hình học tập, không chỉ là canh ty đơn giản tổ hợp kỹ năng, mà còn phải đưa đến toàn cỗ kỹ năng toán hình 12 không thiếu thốn cho tới từng học viên.

1. Tổng hợp ý công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Đến với chương trước tiên - khối nhiều diện, các bạn được học tập về hình chóp tam giác, chóp tứ giác, hình vỏ hộp,... Chúng tớ rất có thể hiểu rằng khối nhiều diện là phần không khí được số lượng giới hạn tự hình nhiều diện, bao hàm cả hình nhiều diện tê liệt. Ta sẽ sở hữu được những công thức như sau:

Bạn đang xem: tổng hợp công thức hình học 12

1.1. Công thức toán hình 12 khối nhiều diện

Thể tích khối chóp vận dụng mang lại chóp tam giác và chóp tứ giác:

Công thức tính thể tích hình chóp được hiểu là 1 phần tía diện tích S mặt mũi lòng nhân với độ cao. Thể tích khối chóp tứ giác đều và tam giác đều phải sở hữu nằm trong công cộng công thức.

Full công thức toán hình 12 và thể tích khối chóp

Ta rất có thể tích khối chóp:

V= \frac{1}{3}  Sđáy . h

Trong đó:

 • S đáy: Diện tích mặt mũi đáy
 • h: Độ lâu năm chiều cao

Thể tích khối chóp S.ABCD là:

V_{S. ABCD} = \frac{1}{3}d (S_{(ABCD)}) . S_{ABCD}

1.2. Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

Hình lăng trụ đem vài ba Điểm sáng tương đương nhau, tê liệt là:

 • Nằm bên trên 2 mặt mũi phẳng lì tuy nhiên song cùng nhau và đem nhị lòng tương đương nhau.

 • Cạnh mặt mũi song một đều nhau và tuy nhiên song cùng nhau, những mặt mũi mặt là hình bình hành.

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

                                V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'}

Công thức toán hình 12 khối lăng trụ

V= AH.S_{\Delta ABCD } =AH.S_{\Delta A'B'C'D'}

Thể tích khối lăng trụ được xem tự công thức như sau:

V= S.h

Trong đó:

 • S là diện tích S lòng. 
 • h là độ cao.

Lưu ý: Hình lăng trụ đứng đem độ cao đó là cạnh mặt mũi. 

Ngoài rời khỏi, những em rất có thể xem thêm thêm thắt công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều để giải những bài xích tập dượt về hình lăng trụ.

1.3. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lớp 12

Hình vỏ hộp chữ nhật đem những cạnh lòng theo thứ tự là a, b và độ cao c, Lúc tê liệt thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V= a.b.c (a, b, c đem nằm trong đơn vị).

Hình lập phương là dạng quan trọng đặc biệt của hình vỏ hộp chữ nhật đem a = b = c. Do vậy thể tích hình lập phương được xem theo đuổi công thức: V = a3

1.4. Công thức toán hình 12 khối chóp cụt

Hình chóp cụt được khái niệm là 1 phần của khối nhiều diện nằm trong lòng mặt mũi lòng và tiết diện rời tự lòng của hình chóp và một phía phẳng lì tuy nhiên song với lòng.

a) Diện tích xung xung quanh hình chóp cụt

Diện tích xung xung quanh của hình chóp cụt là diện tích S những mặt mũi xung xung quanh, phần xung quanh hình chóp cụt ko bao hàm diện tích S nhị lòng.

Diện tích hình chóp cụt đều được xem tự công thức bên dưới đây:

S_{xq} = n . Smặt bên

\Rightarrow S_{xq} = n.\frac{1}{2} (a+b).h

Trong đó:

 • Sxq: diện tích S xung xung quanh.
 • n: con số mặt mũi mặt mũi.
 • a, b: chiều lâu năm cạnh của 2 lòng bên trên và bên dưới của hình chóp cụt.
 • h: độ cao mặt mũi mặt mũi.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt là tính diện tích S từng mặt mũi mặt của hình chóp cụt theo đuổi công thức tính diện tích S hình thang thông thường, tiếp sau đó tính tổng diện tích S của toàn bộ những hình cấu trở nên hình chóp cụt.

Nắm hoàn hảo toàn cỗ công thức và cách thức giải từng dạng bài xích tập dượt Toán hình 12 với cỗ bí mật độc quyền của VUIHOC ngay!!!

b) Công thức tính diện tích S toàn phần

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt được xem tự tổng diện tích S 2 mặt mũi lòng và diện tích S xung xung quanh của hình chóp cụt tê liệt.

Công thức:                 

Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ

Trong đó:

 • Stp: Diện tích toàn phần
 • Sxq: Diện tích xung quanh
 • Sđáy lớn: Diện tích lòng lớn
 • Sđáy nhỏ: Diện tích lòng nhỏ

c) Thể tích hình chóp cụt được xem tự công thức

Công thức:

V= \frac{1}{3}h (S+S'+ \sqrt{SS'})

Trong đó:

 • V: thể tích hình chóp cụt.

 • S, S’ theo thứ tự là diện tích S mặt mũi lòng rộng lớn và lòng nhỏ của hình chóp cụt.

 • h: độ cao (khoảng cơ hội thân thiện 2 mặt mũi lòng rộng lớn và lòng nhỏ)

2. Công thức toán hình 12 hình nón

Có thể hiểu giản dị và đơn giản, hình học tập đem không khí tía chiều tuy nhiên mặt phẳng phẳng lì và mặt phẳng cong phía lên phía bên trên là hình nón. Đầu nhọn của hình nón được gọi là đỉnh và mặt phẳng phẳng lì được gọi là lòng. Ta rất có thể đơn giản phát hiện những đồ dùng đem hình nón như cái nón lá, nón sinh nhật,...

a) Diện tích xung xung quanh hình nón được xem tự tích của số Pi (π) nhân với nửa đường kính lòng hình nón (r) rồi nhân với đàng sinh hình nón (l). Ta đem công thức: S_{xq}=\pi .r.l

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh.
 • π: là hằng số 
 • r: là nửa đường kính mặt mũi lòng hình nón
 • l: đàng sinh của hình nón.

b) Diện tích toàn phần hình nón được xem tự diện tích S xung xung quanh hình nón cùng theo với diện tích S mặt mũi lòng của hình nón. 

S_{tp}= S_{xq} + S_{d} = \pi .r.l +\pi .r^{2}

Vì diện tích S của mặt mũi lòng là hình tròn trụ nên tớ vận dụng công thức tính diện tích S hình tròn:  S_{d}= \pi .r.r

c) Để tính thể tích khối nón, tớ vận dụng công thức sau:V= \frac{1}{3} \pi .r^{2}.h

Trong đó:

 • V: Ký hiệu thể tích hình nón 
 • π: = 3,14 
 • r: Bán kính hình tròn trụ lòng.
 • h: là đàng cao tính kể từ đỉnh hình nón xuống tâm đàng tròn

d) Tổng hợp ý một vài ba công thức mặt mũi nón:

 • Đường cao: h=SO (hay hay còn gọi là trục của hình nón)

 • Bán kính đáy: r=OA=OB=OM

 • Đường sinh: l=SA=SB=SM

 • Góc ở đỉnh: ASB

 • Thiết diện qua quýt trục SAB cân nặng bên trên S

 • Góc thân thiện mặt mũi lòng và đàng sinh: SAO=SBO=SMO

 • Chu vi đáy: p=2\pi r

 • Diện tích đáy: Sđáy =\pi r^{2}

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: trò chơi đuổi hình bắt chữ

Đăng ký học tập demo không tính phí ngay!!

3. Công thức toán hình lớp 12 hình trụ

Hình được số lượng giới hạn tự hai tuyến phố tròn trĩnh xuất hiện trụ và 2 lần bán kính đều nhau được gọi là hình trụ. Trong công thức toán hình lớp 12, hình trụ cũng khá được thăm dò kiếm không hề ít, vận dụng cho tất cả dạng bài xích phức tạp và giản dị và đơn giản. 

a) Công thức tính thể tích khối trụ: V= \pi .r^{2}.h = h. Sđáy

Trong tê liệt tớ có:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao hình trụ
 • \pi: \approx3.14

b) Diện tích xung xung quanh của khối trụ đem công thức như sau: S_{xq} = 2.\pi .r.h

Trong đó: 

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao nối kể từ lòng cho đến đỉnh của hình trụ

c) Công thức tính diện tích S toàn phần

                  S_{tp} = S_{xq} + 2Sđáy = 2\pi rh + 2\pi r^{2}

d) Một vài ba công thức hình trụ khác

 • Diện tích đáy: \pi.r^{2}

 • Chu vi đáy: p=2\pi.r

>> Xem thêm: Công thức tính thể tích khối trụ tròn trĩnh xoay và bài xích tập

4. Những công thức toán hình lớp 12: Mặt cầu

Theo những gì tất cả chúng ta đã và đang được học tập, mặt mũi cầu tâm O, nửa đường kính r được tạo thành tự tụ hợp điểm M vô không khí và cơ hội điểm O khoảng chừng cố định và thắt chặt ko thay đổi tự r (r>0).

Cho mặt mũi cầu S (I,R), tớ có:

 • Công thức thể tích khối cầu: V= 4/3.\pi .r^{3}

Trong đó: r: nửa đường kính hình cầu      

 • Diện tích mặt mũi cầu: S= 4\pi R^{2}

5. Công thức toán hình 12 tọa phỏng vô ko gian

5.1. Hệ tọa phỏng oxyz

Trong không khí với hệ tọa độ oxyz, mang lại tía trục Ox, Oy, Oz vuông góc từng song một và phân biệt nhau, đem gốc tọa phỏng O, trục tung Oy, trục hoành Ox, trục cao Oz và những mặt mũi tọa phỏng Oxy, Oyz, Ozx. Các \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}  là những vectơ đơn vị chức năng.

i^{-2} = j^{-2} = k^{-2}+ 1

 Chú ý:  a^{-2} = \left | a \right |^{-2}       

 \bar{ij} = \bar{ik} = \bar{jk} = 0

5.2. Vectơ

\bar{u}= (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{u} = x\bar{i} + y\bar{j}+z \bar{k}

>> Xem thêm: Lý thuyết tổng và hiệu suất cao nhị vec tơ & bài xích tập

5.3. Tích đem vị trí hướng của 2 vectơ

Cho 2 vectơ \bar{u} =(a;b;c) và \bar{v} =(a';b';c) tớ khái niệm tích đem vị trí hướng của 2 vectơ tê liệt là một trong vectơ, kí hiệu \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] hay \bar{u} \Lambda \bar{v} đem tọa độ:

\left [ \bar{u},\bar{v} \right ]= \left ( \left | \frac{b}{b'} \frac{c}{c'}; \frac{c}{c'} \frac{a}{a'} \frac{a}{a'} \frac{b}{b'}\right | \right ) = bc' -b'c; ca' - ac' ; ab' -ba'

 • Tính hóa học đem vị trí hướng của 2 vectơ

a. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] vuông góc với \bar{u} và \bar{v}

b. \left | \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] \right | = \left | \bar{u} \right | .\left | \bar{v} \right |. sin (\bar{u,\bar{v}})

c. \left [ \bar{u},\bar{v} \right ] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{u}, \bar{v} cùng phương

>> Xem thêm: Tích của vecto với 1 số: Lý thuyết và bài xích tập 

5.4. Tọa phỏng điểm 

M (x,y,z) \Leftrightarrow \bar{OM} = x\bar{i} + y\bar{i} + z\bar{k}

5.5. Phương trình mặt mũi cầu, đường thẳng liền mạch, mặt mũi phẳng

a) Phương trình đàng thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng liền mạch vô không khí bao gồm: 

- Vectơ chỉ phương của đàng thẳng:

Định nghĩa: Cho đường thẳng liền mạch d. Nếu vectơ \bar{a} \neq 0 và có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng với đường thẳng liền mạch d thì vecto a được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch d. Kí hiệu: \bar{a}= (a_{1}; a_{2}; a_{3})

Chú ý:

- Phương trình thông số của đàng thẳng:

Phương trình thông số của đường thẳng liền mạch () trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3}) làm VTCP là:

                                                           {x=x0+a1t

                                                           {y=y0+a2t

                                                           {z= z0+a3t

- Phương trình chủ yếu tắc của đàng thẳng:

Phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng liền mạch (\Delta) trải qua điểm M_{0} (x_{0};y_{0}; z_{0}) và nhận \bar{a} = (a_{1}; a_{2} ; a_{3})

(\Delta) : \frac{x-x_{0}}{a_{1}} = \frac{y-y_{0}}{a_{2}} = \frac{z -z_{0}}{a_{3}}

b) Phương trình mặt mũi cầu

Theo khái niệm, tất cả chúng ta rất có thể hiểu rằng, phương trình mặt mũi cầu là lúc mang lại điểm I cố định và thắt chặt và số thực dương R. Gọi tụ hợp những điểm M vô không khí cơ hội I một khoảng chừng R được gọi là mặt mũi cầu tâm I, nửa đường kính R. 

Lúc này tớ đem nhị dạng phương trình: 

 • Dạng 1: Phương trình mặt mũi cầu (S), đem tâm I (a,b,c), nửa đường kính R

\rightarrow (x- a)^{2} + (x-b)^{2} + (x-c)2 = R^{2}

 • Dạng 2: Phương trình đem dạng:

\rightarrow x^{2} +y^{2} +z^{2} - 2ax - 2by - 2cz +d=0

Với ĐK là: a^{2} + b^{2} + c^{2} - d> 0 là phương trình mặt mũi cầu (S) và đem tâm I(a,b,c) và chào bán kính R= \sqrt{a^{2} +b^{2}+ c^{2} -d}

c) Phương trình mặt mũi phẳng

- Phương trình mặt mũi phẳng lì a:

 • Phương trình tổng quát: 

Ax+By+Cz+D =0

\bar{n} = (A;B;C), (A^{2}+B^{2}+C^{2} \neq 0)

 • Phương trình đoạn chắn:

\frac{x}{y} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1

( a qua quýt A (a;0;0) ; B ( 0;b;0 ) ; C (0;0;c ))

- Góc thân thiện 2 mặt mũi phẳng:

a: Ax + By + Cz + D = 0

b: A’x +B’y + C’z + D’ = 0

cos \varphi = \frac{\bar{\left | n. \bar{n'} \right |}}{\left | \bar{n} \right |.\left | \bar{n} \right |} = \frac{\left | AA'+BB'+CC' \right |}{\sqrt{A^{2}+B^{2}+C^{2}}. \sqrt{A'^{2}+B'^{2}+C'^{2}}}

- Khoảng cơ hội kể từ điểm M0(x; y0; z0) cho tới mặt mũi phẳng lì a:

$d(M,(a))=\frac{Ax_{0}+By_{0}+Cz_{0}+D}{\sqrt{A^{2}+B^{x}+C^{2^}}}}$

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tổ hợp kỹ năng toán 12 và xây đắp suốt thời gian ôn thi đua trung học phổ thông Quốc Gia sớm tức thì kể từ bây giờ

Xem thêm: cách để người theo dõi trên facebook

Hy vọng các công thức toán hình 12 mà VUIHOC share bên trên trên đây phần này canh ty chúng ta ghi lưu giữ hiệu suất cao và và giới hạn sơ sót vô quy trình thực hiện bài xích. Nếu ước muốn hiểu thâm thúy về bài xích giảng kỹ năng Toán 12, chúng ta học viên hãy ĐK nhập cuộc khóa đào tạo giành cho học viên lớp 12 ôn thi đua Toán trung học phổ thông Quốc Gia bên trên Vuihoc.vn nhé! Chúc chúng ta ôn thi đua thiệt hiệu suất cao.

>> Xem thêm:

 • Tổng hợp ý công thức Toán 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia
 • Cách xác lập góc thân thiện đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng lì vô ko gian
 • Cách học tập hình học tập không khí đảm bảo chất lượng - toán 12 
 • Công thức tính thể tích khối tròn trĩnh xoay đúng chuẩn nhất