top 100 tiktoker nhiều follow nhất việt nam

1 1 Lucy Zubu UG Lucy Zubu UG22.7TR - 9.63% 1.17TR

Bạn đang xem: top 100 tiktoker nhiều follow nhất việt nam

2 77 Nguyễn Lan Chi Nguyễn Lan Chi21.1TR 0.5% 9.05% 574.08N

3 62 ☘️Trà Đặng☘️ ☘️Trà Đặng☘️20.6TR - 6.42% 2.98TR

4 84 ✨ Linh Barbie ✨ ✨ Linh Barbie ✨18.8TR 0.5% 6.61% 923.56N

5 95 user14369855075 user1436985507516TR - 12.74% 1.26TR

6 93 Đào Lê Phương Hoa Đào Lê Phương Hoa15.2TR - 7.2% 7.91TR

7 69 Nguyễn Văn Tài Nguyễn Văn Tài14.8TR - 6.21% 1.53TR

8 30 Min Min Min Min13.8TR - 1.29% 28.63N

9 78 D E E Phường A K J O S H I D E E Phường A K J O S H I13.7TR - 13.05% 910.11N

10 41 Ngô Ngọc Hoà🦄 Ngô Ngọc Hoà🦄13.5TR 0.8% 4.11% 4.61TR

11 19 Việt Phương Thoa Việt Phương Thoa13.1TR - 8.16% 2.56TR

12 9 Lykio Lykio12TR - 3.63% 671.91N

13 2 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹 🌹❤️Thành ý võ ❤️🌹11.8TR - 5.82% 1.02TR

14 75 CiiN CiiN11.5TR - 8.28% 4.13TR

15 14 Tường Vyy ( Vê Vê ) Tường Vyy ( Vê Vê )11.4TR - 6.22% 892.48N

16 12 Reency Ngô Reency Ngô11.3TR 0.9% 6.56% 885.81N

17 73 Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Giàu11.2TR - 4.85% 1.65TR

18 40 Bùi Thanh Văn Bùi Thanh Văn11.1TR - 8.52% 420.45N

19 37 Nguyễn Hoàng Vinh Nguyễn Hoàng Vinh10.7TR - 7.6% 861.99N

20 3 AnNhiên ❤️ BốiBối AnNhiên ❤️ BốiBối10.5TR - 4.47% 1.11TR

21 27 oblomoffrecipe oblomoffrecipe10.3TR - 7.88% 2.04TR

22 trăng tròn Kien Review Kien Review9.9TR - 2.19% 1.14TR

23 59 Viên Vibi Viên Vibi9.6TR - 7.89% 3.28TR

24 4 Theanh28 Entertainment Theanh28 Entertainment9.5TR - 5.37% 251.58N

25 60 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃ ✏️ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐲̃ ✏️9.5TR - 5.53% 5.19TR

26 21 🐇Vidhi_R🐇 🐇Vidhi_R🐇9.4TR - 9.53% 1.78TR

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

27 6 MOCA 🐶🇻🇳 MOCA 🐶🇻🇳9.2TR - 8.6% 595.8N

28 58 Le bong Le bong9.2TR - 6.55% 1.02TR

29 15 🔥Đạt Villa🔥 🔥Đạt Villa🔥8.9TR - 9.65% 2.18TR

30 61 Đoàn Quốc Thành Đoàn Quốc Thành8.9TR - 6.37% 856.1N

31 27 N.ZaHan🇻🇳 N.ZaHan🇻🇳8.8TR - 5.39% 494.82N

32 28 Đỗ Đạt Đỗ Đạt8.8TR - 7.07% 8.16TR

33 3 Tiin.vn Tiin.vn8.7TR - 5.17% 1.11TR

34 10 Cuong Jin Cuong Jin8.7TR - 4.47% 494.54N

35 60 Gia Long Gia Long8.2TR - 7.62% 198.49N

36 60 Dj Mie Dj Mie8.1TR 1.3% 6.8% 1.16TR

37 26 Garena Free Fire VN Garena Free Fire VN8TR 1.3% 8.83% 136.54N

38 32 Vũ Thị Khánh Huyền Vũ Thị Khánh Huyền7.9TR - 4.99% 1.81TR

39 41 Đinh Trang Thảo Đinh Trang Thảo7.6TR - 6.34% 1.41TR

40 5 Lê Thị Khánh Huyền Lê Thị Khánh Huyền7.4TR - 7.22% 2.15TR

41 8 giaittri giaittri7.2TR 1.4% 2.55% 65.57N

42 16 𝘿𝙆𝙖𝙬𝙣ツ 𝘿𝙆𝙖𝙬𝙣ツ7.2TR - 11.35% 483.79N

43 41 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀ 🍌7.1TR - 8.81% 3.81TR

44 12 Shivam Malik Shivam Malik7.1TR - 15.05% 468.01N

45 18 Kiệt Hà Tịnh Kiệt Hà Tịnh7.1TR - 8.39% 1.71TR

46 51 Mr.Virgo...❣️(call mạ BảoBảo) Mr.Virgo...❣️(call mạ BảoBảo)7.1TR - 10.6% 12.26N

47 36 BEATVN BEATVN7TR - 5.82% 486.57N

48 29 Ngô Đức Duy Ngô Đức Duy7TR - 6.7% 3.1TR

49 48 Lê Trung Hoàng 💥 Lê Trung Hoàng 💥6.9TR - 5.62% 973.31N

50 11 ChangDory🐬 ChangDory🐬6.9TR - 7.36% 5.14TR

Xem thêm: axit nào sau đây là axit béo