trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21



Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng chung học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là vẫn xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ vô tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cùng rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng quy định được quy lăm le bên trên Hiệp lăm le và đã được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp vẫn hoàn thành gửi phó từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến thủ từng việc cho tới việc làm thống nhất tổ quốc bởi tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều quy định vô Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than vãn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than vãn tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối cho tới công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh chính tình hình cộng đồng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam vẫn triển khai xong cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước Việt Nam vẫn triển khai xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước vẫn triển khai xong cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc vẫn triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và đã được xác định thứ tự thứ nhất vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và đã được xác định thứ tự thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh vẫn xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao vẫn tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh chính trở thành tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn gia thế kinh tế tài chính của giai cấp cho địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh chính sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc bắt gặp cần vô việc làm triển khai xong cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa công ty phong loài kiến.

B. Không coi nhận đúng mực những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân lăm le bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên non nước không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam vẫn tiến thủ hành

A. 5 mùa tách tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa tách tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa tách tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa tách tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát triển.

C. tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu xây đắp hạ tầng vật hóa học cho tới công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối liên hệ phát triển xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát triển nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc vẫn đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn bởi địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây đắp trong mỗi ngành kinh tế tài chính nào là ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh khá đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận bóc tách lột vô cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành buộc Pháp thực hành Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc vẫn triển khai xong cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát triển, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau khoản thời gian Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. xây đắp hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới công ty nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng vẫn xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu sách thực hành Hiệp lăm le Giơnevơ, đảm bảo hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, triển khai xong hóa giải Miền Nam, thống nhất tổ quốc, fake toàn quốc tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất tổ quốc bởi tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, triển khai xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp lăm le Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm này đấu giành bởi quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP. Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP. Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tập kết dân chúng vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu thực hiện thất bại thủ đoạn đổi thay Miền Nam nước Việt Nam trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thứ tự loại từng nào vẫn đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị thứ tự loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị thứ tự loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm vẫn ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi vẫn khắc ghi bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... thanh lịch thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng thủ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP. Sài Gòn, hé lối cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu lật sụp đổ tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vệt bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP. Sài Gòn.

C. thủ đô hà nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại III vẫn xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, văn minh hoá tổ quốc.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây đắp công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social công ty nghĩa vô phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây đắp công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra làm sao vô Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phù hợp.

D. Kết ăn ý cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III vẫn bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày ý kiến phản đối

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 thứ tự đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp vẫn xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được xây đắp vô giai đoạn miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhì “tốt”.

D. ganh đua đua phụ vương “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được trị động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc vẫn triển khai xong việc làm xây đắp và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác xây đắp chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã thử cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được gửi thanh lịch thế tấn công, miền Bắc vẫn triển khai xong cách tân ruộng khu đất và phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội vẫn đưa ra tuyến phố cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên công ty nghĩa xã hội, hé rời khỏi thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa.

B. Đại hội vẫn đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất cho tới dân tộc bản địa nước Việt Nam triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô toàn quốc và quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội vẫn hé rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử vẻ vang nước Việt Nam - thời kỳ toàn quốc tiến thủ lên tuyến phố xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội vẫn tiếp mức độ, đi đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định hé tuyến phố này của Thủ tướng mạo là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức hé lối với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi Quân team chiến sĩ tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí sinh hoạt kinh tế tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây đắp kinh tế tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tao, tạo ra ĐK cho những gia thế địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện điểm tựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành phá hủy bởi thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, thịnh hành giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, xây đắp và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao fake công ty trương binh vận là 1 trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, cần tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên trị động dân chúng tổ chức trận đánh giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao fake công ty trương binh vận là 1 trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên trị động dân chúng tổ chức trận đánh giành cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những kiểu dáng đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của dân chúng tao nhằm mục đích vượt qua kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa lịch sử vẻ vang của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vệt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt qua quân team TP. Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vệt một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn vẫn lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp đổ.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ vẫn thất bại trong các công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh chính tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp đổ tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ vẫn kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định lăm le tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời dứt.

C. Chính quyền TP. Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam chung tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình lăm le với trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp đổ trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam vô giai đoạn võ thuật kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. mò mẫm Mĩ tuy nhiên tiến công, mò mẫm ngụy tuy nhiên khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trị động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trị động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm xây đắp công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn sự tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra làm sao trong các công việc tiến công sụp đổ kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô thủ đô hà nội được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển thanh lịch tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất tổ quốc về mặt mày non nước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự phát minh, rất dị của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh khá đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc xây đắp công ty nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. vẫn câu kết dân cày vô cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. vẫn tiến công sụp đổ toàn cỗ giai cấp cho địa công ty phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. phục sinh kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. xây đắp liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. tại sao cơ phiên bản nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị thứ tự loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. dân chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: vợ chồng a phủ đêm tình mùa xuân

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP. Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official