trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Preview text

HÞ THâNG CÂU HàI THI TRẮC NGHIÞM TƯ TƯàNG HỒ CHÍ MINH

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Truyền thống quý giá nhất của dân tộc bản địa Việt Nam đ°ợc Xì Gòn thừa kế và cải tiến và phát triển là gì?

a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù làm việc.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn xây dựng Hội nước ta cơ hội mạng thanh niên vô nm nào?

a. Nm 1920.

b. Năm 1925.

c. Nm 1927.

d. Nm 1930.

 1. Tìm một đáp án sai trong khúc sau đây:

Trong 10 nm đầu (1911 - 1920) của quy trình dạt dẹo mò mẫm đ°ßng cứu vớt n°ớc, Nguyễn Aí Quốc đã:

a. V°ợt qua quýt 3 đại d°¡ng, 4 lục địa. b. Đến khoảng tầm ngay sát 30 n°ớc. c. Sống, thực hiện mướn và tự động học tập bên trên những n°ớc Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc ghi chép d°ới đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Xì Gòn là thu nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. T° t°áng vị ân xá của Phật giáo.

c. Kế quá lòng nhân ái, đức quyết tử của Hồi giáo

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc ghi chép sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Xì Gòn là thu nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. Kế quá những độ quý hiếm văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ của thßi kỳ Phục hưng.

c. T° t°áng vị ân xá của Phật giáo.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc ghi chép sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Xì Gòn là tiếp vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. T° t°áng vị ân xá của Phật giáo.

c. Tư tưáng của Khổng Tử về một xã hội bình yên ổn ko bao giß thay cho thay đổi.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn từng dạy dỗ học tập á ngôi tr°ßng nào?

a. Tr°ßng tè học tập Pháp - Việt á Vinh. b. Tr°ßng tè học tập Đông Ba á Huế. c. Tr°ßng Quốc học tập Huế. d. Trưßng Dục Thanh á Phan Thiết.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất bạn dạng chuyến trước tiên vô nm nào?

a. 1920. c. 1925. b. 1922. 1927.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất bạn dạng chuyến trước tiên vô nm nào?

a. 1920. c. 1927. b. 1925. 1930.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh đ°ợc Đảng ta chính thức dùng chính thức kể từ bao giß?

a. Từ nm 1969. c. Từ nm 1986. b. Từ nm 1990. d. Từ năm 1991

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Xì Gòn đ°ợc tạo hình kể từ những nguồn gốc nào? a. Giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc bản địa nước ta. b. Tinh hoa vn hóa trái đất (trong bại liệt đem công ty nghĩa Mác – Lênin). d. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh? e. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đích thị.

c. Cuối năm 1917 d. Cuối nm 1918

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vô Đảng xã hội Pháp nm nào?

a. Đầu nm 1917 b. Đầu nm 1918 c. Đầu năm 1919 d. Đầu nm 1920

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn vĩnh biệt tất cả chúng ta vào trong ngày tháng nm nào?

a. Ngày 1/9/1969 b. Ngày 2/9/

c. Ngày 3/9/1969 dày 4/9/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Đảng lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện nền tảng tư tưởng và phương châm mang lại từng hành vi cơ hội mạng=. Câu nói trên đ°ợc Đảng tao xác minh chuyến trước tiên bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại mấy?

a. Đại hội chuyến loại V b. Đại hội chuyến loại VI c. Đại hội chuyến loại VII d. Đại hội chuyến loại VIII

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Xì Gòn tạo hình và vạc triển qua bao nhiêu thßi kỳ?

a. 3 b. 4

c. 5 d. 6

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Dân tộc tao, quần chúng. # tao, sông núi tổ quốc ta đã sinh đi ra Hồ Chủ tịch, người nhân vật dân tộc bản địa vĩ đại, và chủ yếu Người đã trải sáng ngời dân tộc tao, quần chúng. # tao và sông núi tổ quốc ta". Câu rằng bên trên á vô vn khiếu nại nào?

a. Lßi lôi kéo Ban chấp hành Trung °¡ng Đảng làm việc nước ta ngày 3/9/ b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc nước ta gọi tại lễ truy diệu Chủ tịch Xì Gòn ngày 9/9/1969. c. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng LĐVN gọi bên trên lễ kỷ niệm 80 nm ngày sinh của Xì Gòn. d. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng CSVN gọi bên trên lễ kỷ niệm 100 nm ngày sinh của Xì Gòn.

 1. Hãy lựa lựa chọn câu trả lßi đích thị nhất:

a. Xì Gòn là nhân vật hóa giải dân tộc bản địa và là mái ấm vn hóa rộng lớn. b. Xì Gòn là nhân vật hóa giải của dân tộc bản địa nước ta và là danh nhân vn hóa kiệt xuất của trái đất.

c. Xì Gòn là nhân vật hóa giải dân tộc bản địa và là mái ấm văn hóa truyền thống kiệt xuất của nước ta. d. Xì Gòn là nhân vật hóa giải dân tộc bản địa của dân tộc bản địa nước ta và là nhà vn hoá lỗi lạc.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất:

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng t° t°áng, phương châm mang lại hành vi của Đảng tao. b. T° t°áng Xì Gòn là nền tảng t° t°áng, phương châm mang lại hành vi của Đảng tao. c. Cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưáng Xì Gòn là nền tảng tư tưáng và phương châm mang lại hành vi cách mệnh của Đảng tao. d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, °u điểm lớn số 1 của học thuyết Khổng Tử là gì?

a. Tinh thần hiếu học tập. b. Quản lý xã hội vì chưng đạo đức nghề nghiệp. c. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá thể. d. Đề cao vn hoá, lễ giáo.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn đang được thu nhận những nguyên tố tích cực nào của Phật giáo?

a. T° t°áng vị ân xá c. Tinh thần cứu vớt cực, cứu vớt nạn b. Tinh thần kể từ bi, nhân ái d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, °u điểm lớn số 1 của chủ nghĩa Mác là gì?

a. Bản hóa học cách mệnh c. Chủ nghĩa nhân đạo nằm trong sản b. Bản hóa học khoa học tập d. Phương pháp thao tác làm việc biện chứng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn chuyến trước tiên cho tới Liên Xô vô thßi gian nào?

a. Nm 1921 c. Năm 1923 b. Nm 1922 d. Nm 1924

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Từ nm 1890 cho tới nm 1911: Thßi kỳ nghiên cứu và phân tích, tham khảo thực tiễn, cho tới với chủ nghĩa Mác - Lênin.

a. Tác phẩm "Nhà n°ớc và cơ hội mạng". b. Tác phẩm <Những trách nhiệm tr°ớc đôi mắt của cơ quan ban ngành xô viết= c. S¡ thảo chuyến loại nhất Luận c°¡ng về những yếu tố dân tộc bản địa. d. Sơ thảo chuyến loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn đ°ợc Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết thừa nhận là Anh hùng hóa giải dân tộc bản địa và Nhà văn hóa truyền thống kiệt xuất của Việt Nam vô nm nào?

a. 1969 c. 1987 b. 1975 d. 1990

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn rằng câu: "Không đem gì quý rộng lớn độc lập, tự động do= vô thßi gian trá nào?

a. 1945 c. 1960 b. 1954 d. 1966

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : Theo Xì Gòn, cách mệnh hóa giải dân tộc mong muốn giành đ°ợc thắng lợi cần thiết phải:

a. Đi theo đuổi con cái đ°ßng cách mệnh vô sản

b. Có Đảng nằm trong sản hướng dẫn.

c. Tiến hành vì chưng đấm đá bạo lực cách mệnh. c. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa giành đ°ợc thắng lợi đồng thßi với thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. b. Thắng lợi của cách mệnh vô sản á nằm trong địa cần tùy thuộc vào thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. c. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa á nằm trong địa đem tài năng giành được thắng lợi trước cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô điểm trống rỗng vô câu ghi chép tại đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy.... nhưng mà tự động hóa giải mang lại ta".

a. phụ thuộc vào sự giúp sức quốc tế d. đem mức độ ta b. phụ thuộc vào sự liên minh toàn dân c. d°ới sự hướng dẫn của Đảng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô điểm trống rỗng vô câu ghi chép tại đây của Xì Gòn : "Toàn thể dân tộc bản địa nước ta quyết đem...... để lưu lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy".

a. Lòng gan góc và sự hy sinh

b. Toàn cỗ mức độ lực. c. Tất cả lòng tin và lực l°ợng. d. Tất cả lòng tin và lực lượng, tính mạng của con người và của nả. 43. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn ghi chép Tuyên ngôn Độc lập vô nm nào? a. 1930. c. 1945. b. 1941. 1946. 44. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án chính sách thực dân Pháp của Hồ Chí Minh đ°ợc xuất bạn dạng chuyến trước tiên á đâu? a. Mỹ. c. Pháp. b. Anh. d. Trung Quốc. 45. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn đi ra < Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến= chống thực dân Pháp vô thßi gian trá nào? a. 19-12-1945. c. 19-12-1947. b. 19-12-1946. d. 19-12-1948. 46. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Chủ tịch Xì Gòn chuyến trước tiên kể từ n°ớc ngoài trá về Tổ quốc vô thßi gian trá nào? a. Nm 1930 c. Nm 1944 b. Năm 1941 d. Nm 1945 47. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những kiệt tác d°ới phía trên, kiệt tác nào là không phải là của Hồ Chí Minh? a. Bản án chính sách thực dân Pháp b. Đ°ßng cơ hội mệnh. c. Tuyên ngôn Độc lập. d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 48. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn xác minh song lập, tự tại là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của toàn bộ những dân tộc bản địa vô thßi gian trá nào? a. Trong cách mệnh mon 8-1945. b. Trong kháng chiến chống Pháp. c. Trong kháng chiến chống Mỹ. d. Cả những đáp án sót lại đều đích thị. 49. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn xác minh công ty nghĩa dân tộc bản địa là một động lực rộng lớn á những n°ớc đang được đấu tranh giành giành song lập. Đó là công ty nghĩa dân tộc bản địa nào?

b. Đấu tranh giành chủ yếu trị. c. Đấu tranh giành vũ trang, đấu tranh giành chủ yếu trị và sự phối kết hợp thân ái nhị hình đấu tranh. d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đích thị.

Xem thêm: it is impolite that you there when he gets off the plane

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Kiên trì con cái đ°ßng Xì Gòn đang được lựa lựa chọn nghĩa là:

a. Giữ vững vàng nền song lập dân tộc bản địa. b. Thực hiện tại triệt nhằm cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân. c. Thực hiện tại tiềm năng song lập dân tộc bản địa nối sát với công ty nghĩa xã hội. d. Hội nhập với nền kinh tế tài chính trái đất.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong bạn dạng "Yêu sách của quần chúng. # An Nam" gửi đến Hội nghị Véc xây, khi bại liệt Xì Gòn có tên là gì?

a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Ái Quốc c. Vn Ba c. Trần V°¡ng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những câu tại đây, câu nào là là của Hồ Chí Minh?

a. Sự tàn bạo của công ty nghĩa t° bạn dạng đang được sẵn sàng khu đất rồi, CNXH chỉ với cần làm cái việc là gieo phân tử kiểu như của công việc hóa giải nữa thôi. b. Xem xét lại công ty nghĩa Mác về c¡ sá lịch sử vẻ vang của chính nó, gia tăng nó vì chưng dân tộc học tập ph°¡ng Đông. c. Chủ nghĩa dân tộc bản địa là động lực rộng lớn của khu đất n°ớc. d. Cả phụ vương đáp án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Câu: "... Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản" đ°ợc trích kể từ nội dung bài viết nào là của Hồ Chí Minh?

a. Đ°ßng cơ hội mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng d. Ch°¡ng trình tóm lược của Đảng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong lßi lôi kéo của Xì Gòn đem câu "Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy đem mức độ tao nhưng mà tự động hóa giải mang lại ta= lßi lôi kéo bại liệt của Ng°ßi vô thßi gian trá nào?

a. 3/

b. 8/ c. 9/

d. 12/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : "Chúng tao thà quyết tử toàn bộ chứ chắc chắn không chịu thoát nước, chắc chắn ko Chịu đựng thực hiện nô lệ". Câu rằng bại liệt của Xì Gòn vô thßi gian nào? a. Tháng 8 nm 1945 b. Tháng 9 nm 1945 c. Tháng 12 năm 1946 d. Tháng 6 nm 1966
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Chiến tranh giành hoàn toàn có thể kéo dãn dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu không chỉ có thế..., tuy vậy quần chúng. # nước ta quyết ko sợ? Không đem gì quý hơn độc lập tự tại. Đến ngày thắng lợi quần chúng. # tao sẽ xây dựng dựng lại tổ quốc tao đàng hoàng hơn, to tát rất đẹp hơn". Câu rằng bại liệt của Xì Gòn vô thßi gian trá nào? a. Lßi lôi kéo của Xì Gòn ngày 19 – 12 – 1946 b. Lßi lôi kéo của Xì Gòn ngày 17 – 7 – 1966 c. Th° chúc đầu năm đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Xì Gòn đ°ợc công phụ vương bên trên lễ truy điệu Ng°ßi ngày 9
  • 9 – 1969
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Ai là ng°ßi đang được đem công rộng lớn trong công việc cứu vớt Hồ Chí Minh bay ngoài mái ấm tù của thực dân Anh á Hồng Kông: a. Tô non Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật s° Nôoen Pri d. Đồng chí Hồ Tùng Mậu
  2. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng lần thứ 8 đ°ợc mở đầu ngày 10 – 5 – 1941 bởi ai thực hiện công ty tọa? a. Nguyễn Ái Quốc b. Tr°ßng Chinh c. Hoàng Quốc Việt d. Hoàng Vn Thụ
  3. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tại một Hội nghị trung °¡ng, Đảng tao khẳng định: Trong thời điểm hiện tại, nghĩa vụ và quyền lợi của dân tộc bản địa phải kê lên bên trên không còn, trước không còn. Đó là khẳng định của Hội nghị nào là của Đảng? a. Hội nghị TW6 (11/1939) b. Hội nghị TW7 (11/1940)

c. Nhân dân cần tiến hành những nhiệm vụ công dân

d. Nhân dân đem toàn bộ những quyền và nhiệm vụ nêu vô phụ vương phương án sót lại.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất mang lại câu hỏi: Theo ý kiến của Xì Gòn, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế tài chính nh° thế nào?

a. Có công nghiệp hiện tại đại

b. Có nông nghiệp hiện tại đại

c. Có khoa học tập, nghệ thuật tiên tiến

dó công nghiệp, nông nghiệp tân tiến, có căn cứ khoa học - nghệ thuật tiên tiến

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Biện pháp nhằm kh¡i dậy động lực của từng cá nhân vô thi công CNXH là:

a. Tác động vô yêu cầu và quyền lợi của con cái ng°ßi

b. Tác động vô những động lực chủ yếu trị, tinh ranh thần

c. Phát huy tầm quan trọng hướng dẫn của Đảng và vận hành của Nhà n°ớc

d. Cả phụ vương phương án sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những trá lực ngưng trệ sự cải tiến và phát triển của CNXH là:

a. Chủ nghĩa cá nhân

b. Bệnh tham ô dù, tiêu tốn lãng phí, quan lại liêu

c. Sự phân tách rẽ, bè phái, tổn thất đoàn kết

d. Cả phụ vương phương án sót lại đều đúng

 1. Chßn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hái: Nhißm vụ lịch sử vẻ vang của thßi kỳ quá đáng lên CNXH á Vißt Nam là:

a. Xây dựng nền tảng vật hóa học và kinh nghiệm của công ty nghĩa xã hội

b. Cải tạo ra nền kinh tế tài chính cũ, thi công nền kinh tế tài chính mới mẻ, phối kết hợp tôn tạo với xây dựng

c. Cả a và b

d. Xây dựng khối hệ thống chủ yếu trị vững vàng mạnh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, công ty nghĩa nằm trong sản thích ứng á đâu dễ dàng h¡n?

a. à những n°ớc châu Âu. b. à những nước châu Á, phương Đông. c. à những n°ớc t° bạn dạng cải tiến và phát triển nhất. d. à toàn bộ châu lục

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo giáo trình T° t°áng Xì Gòn, nguyên tắc phân phối đa phần vô công ty nghĩa xã hội là gì?

a. Làm theo đuổi nng lực, h°áng theo đuổi yêu cầu. b. Làm theo đuổi năng lượng, hưáng theo đuổi làm việc. c. Phân phối trung bình mang lại toàn bộ từng ng°ßi. d. Theo làm việc và CP góp phần.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, vì sao cần thiết tiến hành chế độ làm khoán d°ới công ty nghĩa xã hội?

a. khích lệ đ°ợc quyền lợi của ng°ßi làm việc. b. Có lợi tập dượt thể. c. Có lợi mang lại Nhà n°ớc. d. Cả phụ vương phương án sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Điều ước muốn sau cuối của Hồ Chí Minh đ°ợc nêu vô Di chúc của Ng°ßi là gì?

a. <... sao cho n°ớc tao đ°ợc trọn vẹn song lập, dân tao đ°ợc trọn vẹn tự tại, đồng bào tao ai cũng đều có c¡m n áo khoác, người nào cũng đ°ợc học tập hành=. b. <Không đem gì quý h¡n song lập tự động do! Đến ngày thắng lợi, tất cả chúng ta sẽ xây dựng dựng lại khu đất n°ớc tao khoan thai h¡n, to tát rất đẹp h¡n=. c. Đ°a cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu vớt n°ớc cho tới thắng lợi trọn vẹn. d. <Toàn Đảng, toàn dân tao liên minh phấn đấu thi công một nước nước ta hòa bình, thống nhất, song lập, dân công ty, nhiều mạnh và góp thêm phần xứng danh vô sự nghiệp cách mệnh thế giới=.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Xì Gòn, tiềm năng tối đa của CNXH là

a. Khoa học tập - nghệ thuật tiên tiến và phát triển. b. Kinh tế cải tiến và phát triển. c. Xã hội đồng đẳng. c. Nâng cao đßi sinh sống quần chúng. #.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận Việt Minh đ°ợc xây dựng vô thßi gian nào?

a. Nm 1938 b. Năm 1941 c. Nm 1944 d. Nm 1946

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận thống nhất Liên - Việt đ°ợc trở nên lập vào thßi gian trá nào?

a. Tuyên ngôn Độc lập b. Lßi lôi kéo toàn nước kháng chiến c. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại II của Đảng. d. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng Lao động Việt Nam.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Khẩu hiệu chiến l°ợc: "Giai cấp cho vô sản vớ cả các nước và những dân tộc bản địa bị áp bức liên minh lại!" là của người sáng tác nào?

a. Các Mác b. Ph. ngghen

c. V.Iênin d. Hồ Chí Minh

 1. Chọn câu trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đại liên minh dân tộc bản địa là yếu tố sách l°ợc b. Đại liên minh dân tộc bản địa là yếu tố ý nghĩa chiến lược c. Đại liên minh dân tộc bản địa là khẩu hiệu tập dượt hiệp lực l°ợng cơ hội mạng d. Cả a, b, c

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo t° t°áng Xì Gòn, lực l°ợng nền tảng của khối đại liên minh dân tộc bản địa bao gồm những bộ phận nào là vô xã hội?

a. Mọi ng°ßi nước ta yêu thương n°ớc b. Công nhân, nông dân c. Khối liên minh công- dân cày - làm việc trí óc d. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đảng Cộng sản nước ta là member của Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất b. Đảng nằm trong sản nước ta là lực l°ợng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất c. Đảng nằm trong sản nước ta vừa vặn là member, vừa vặn là lực lượng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất d. Cả a, b, c.

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất theo đuổi t° t°áng Xì Gòn về tổ chức triển khai của Mặt trận dân tộc thống nhất: a. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những đảng phái, những đoàn thể, các nhân sĩ b. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những đẳng cấp nhân dân c. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của giai cấp cho người công nhân, dân cày, lao động trí óc

d. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là điểm quy tụ từng tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội và cá nhân ngưßi Việt nam giới á nội địa và nước ngoài 93. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: C¡ sá tạo hình t° t°áng Xì Gòn về đại đoàn kết dân tộc bản địa là: a. Truyền thống yêu thương n°ớc, liên minh, nhân ngãi, t°¡ng thân ái, t°¡ng ái của dân tộc bản địa ta b. Tổng kết những kinh nghiệm tay nghề của trào lưu cách mệnh nước ta và phong trào cách mạng trái đất cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX c. Quan điểm của công ty nghĩa Mác-Lênin d. Cả a,b,c. 94. Chọn đáp án trả lßi hòa hợp t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đoàn kết là sức khỏe. b. Đoàn kết là then chốt của từng trở nên công c. Đoàn kết là xuất xứ của từng thắng lợi d. Cả a, b, c 95. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất theo đuổi t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đại liên minh dân tộc bản địa vừa vặn là tiềm năng, vừa vặn là trách nhiệm số 1 của Đảng. b. Đại liên minh dân tộc bản địa vừa vặn là tiềm năng, vừa vặn là trách nhiệm số 1 của dân tộc bản địa. c. Đại liên minh dân tộc bản địa vừa vặn là tiềm năng, vừa vặn là trách nhiệm số 1 của Đảng và dân tộc. d. Cả phụ vương đáp án trên 96. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyên tắc, ph°¡ng châm thi công Mặt trận dân tộc thống nhất? a. Hiệp th°¡ng dân chủ b. Dựa bên trên nền tảng liên minh công – nông – làm việc trí óc c. Đoàn kết ngặt nghèo, lâu lâu năm, liên minh thiệt sự chân thành d. Cả phụ vương đáp án trên

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Luận điểm sau đấy là của ai?

"Đảng tiêu biểu vượt trội mang lại trí tuệ, danh dự, lương bổng tâm của dân tộc bản địa và thời đại". a. Các Mác. c. Xtalin. b. V. Lênin. d. Xì Gòn. 98. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Xì Gòn cho tới với công ty nghĩa Mác - Lênin và trá trở nên ng°ßi nằm trong sản trước tiên của nước ta vô thßi gian trá nào?

c. 6 d. 7

 1. Luận điểm: "Phải lưu giữ gìn Đảng tao thiệt trong trắng, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là người nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân" đ°ợc trích kể từ kiệt tác nào là của Hồ chí Minh?

a. Đ°ßng Cách mệnh b. Th°ßng thức chủ yếu trị c. Sửa thay đổi lối thực hiện việc d. Di chúc

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Theo t° t°áng Xì Gòn, việc thay đổi, chỉnh đốn Đảng đ°ợc hiểu là:

a. Một biện pháp tình thế b. Việc thực hiện thưßng xuyên của Đảng c. Khi Đảng không thể vững vàng mạnh d. Khi cách mệnh á vô thßi kỳ khó khăn khn

 1. Quan điểm : "Đảng tao là đạo đức nghề nghiệp, là văn minh" đ°ợc Xì Gòn trình diễn vô tác phẩm nào?

a. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại II của Đảng c. Diễn văn gọi bên trên lễ kỷ niệm 30 năm ngày xây dựng Đảng d. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng

 1. Đảng nằm trong sản nước ta trá trở nên Đảng chũm quyền chính thức nm nào?

a. 1930 b. 1945 c. 1954 d. 1975

 1. Quan điểm: "Đảng tao là một trong những Đảng chũm quyền= đ°ợc Xì Gòn trình diễn trong vn khiếu nại nào?

a. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội chuyến loại II của Đảng c. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng Lao động Việt Nam d. Di chúc

 1. "Đảng tao là một trong những Đảng chũm quyền. Mỗi đảng viên và cán cỗ cần thiệt sự ngấm nhuần đạo đức cách mệnh, thiệt sự cần thiết kiệm liêm chủ yếu, chí công vô tư lự. Phải lưu giữ gìn Đảng tao thật

trong sạch sẽ, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là kẻ nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân=. Câu ghi chép bên trên của Xì Gòn á vô kiệt tác nào là của Ng°ßi?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Đ°ßng cơ hội mệnh c. Di chúc d. Sửa thay đổi lối thực hiện việc

110 "Đoàn kết là một trong những truyền thống lâu đời cực kỳ quý giá của Đảng và của dân tao. Các đồng chí từ Trung ương cho tới những chi cỗ cần được lưu giữ gìn sự liên minh đồng tình của Đảng như lưu giữ gìn con ngươi của đôi mắt mình". Câu ghi chép bên trên á vô kiệt tác nào là của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Sửa thay đổi lối thực hiện việc c. Th°ßng thức chủ yếu trị d. Di chúc

 1. "Đảng đem vững vàng cơ hội mệnh mới mẻ thành công xuất sắc, na ná người chũm lái đem vững vàng thuyền mới chạy". Câu bên trên trích kể từ kiệt tác nào là của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chính sách thực dân Pháp. b. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng c. Đưßng cơ hội mệnh. d. Lßi lôi kéo nhân thời cơ xây dựng Đảng.

Xem thêm: đọng từ bất quy tắc

 1. Theo Xì Gòn, tầm quan trọng hướng dẫn của giai cấp cho người công nhân vô cách mệnh Việt Nam bởi nguyên tố nào là quy định?

a. Do ý mong muốn của Đảng Cộng sản. b. Do số l°ợng giai cấp cho người công nhân. c. Do Điểm lưu ý của thßi đại mới mẻ. d. Do đặc điểm của giai cấp cho người công nhân.

 1. Khi mới mẻ xây dựng, Đảng tao mang tên gọi là gì?

a. Đảng Cộng sản nước ta. b. Đảng Cộng sản Đông D°¡ng. c. Đông D°¡ng nằm trong sản Đảng d. Đảng Lao động nước ta.

 1. Đảng tao mang tên gọi là Đảng Lao động nước ta kể từ khi nào?

a. Nm 1930. c. Năm 1951.