tried to v hay ving

Cấu trúc try lớn V và try Ving sở hữu gì không giống nhau, làm thế nào nhằm làm đúng 2 cấu tạo này? Đây là 2 khuôn mẫu câu với try tuy nhiên các bạn sẽ nên dùng vô tiếp xúc hằng ngày. Dành rời khỏi 5 phút nhằm mò mẫm hiểu những cấu tạo try nhé.

1. Tổng quan lại về cấu tạo TRY vô giờ đồng hồ Anh.

TRY Tức là nỗ lực hoặc sử dụng demo. TRY rất có thể là hành vi của những người trình bày tác dụng lên trên người hoặc vật không giống (tân ngữ) hoặc là hành vi của bạn dạng thân thuộc người trình bày. Cấu trúc TRY kèm theo động kể từ thông thường bắt gặp nhất ở cả 2 dạng lớn V và Ving.

Bạn đang xem: tried to v hay ving

TRY là động kể từ thông thường theo đuổi quy tắc và không tồn tại trở thành thể nào là đặc trưng. TRY sở hữu dạng thì quá khứ và quá khứ phân kể từ (P2) đều được tạo hình bằng phương pháp tăng đuôi -ed. Quý khách hàng fake hắn trở thành i rồi tăng ed.

 • Ở dạng vẹn toàn thể: try
 • Ở thì quá khứ: tried
 • Ở dạng quá khứ phân kể từ (P2): tried

Các kể từ loại (word form) ứng của TRY bao gồm có:

 • Động từ: try - nỗ lực, demo nghiệm
 • Danh từ: try - sự nỗ lực, sự demo nghiệm

Các địa điểm của TRY vô câu như sau: 

 • try đứng sau mái ấm ngữ
 • try đứng trước tân ngữ 
 • try đứng sau những trạng kể từ chỉ tần suất

Ví dụ: I often try new drinks whenever I come lớn a cafe. (Tôi thông thường demo những số thức uống mới nhất Khi tôi cho tới quán cafe.)

→ Trong câu này, try đứng sau mái ấm ngữ “I” và trạng kể từ chỉ gia tốc “often”, đứng trước tân ngữ “new drinks”.

null

2. Các cấu tạo try thịnh hành nhất vô giờ đồng hồ Anh

2.1. Cấu trúc try lớn verb, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

Cấu trúc try lớn Verb(inf) vẹn toàn thể được sử dụng với chân thành và ý nghĩa ai cơ nỗ lực thao tác gì

 • try lớn bởi something - nỗ lực thực hiện gì

Ví dụ:

- They try lớn buy as many apples as they can at the flea market. (Họ nỗ lực mua sắm nhiều táo ở chợ địa hạt nhất không còn nút rất có thể.)

- I’ve tried lớn lose weight sánh many times but I still can’t. (Tôi đang được cố hạn chế cân nặng thật nhiều lượt rồi vẫn ko được.)

- Tommy’s trying lớn quit smoking because of his newborn daughter. (Tommy đang được nỗ lực quăng quật thuốc lá vì như thế cô đàn bà mới nhất sinh.)

Xem thêm:

=> GIỎI NGAY CẤU TRÚC KEEP TRONG TIẾNG ANH CÙNG LANGMASTER

=> HỌC NGAY CẤU TRÚC INTERESTED IN TRONG TIẾNG ANH

2.2. Cấu trúc try Ving, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

Cấu trúc try Ving (gerund) được sử dụng với chân thành và ý nghĩa ai cơ demo thao tác gì.

 • try doing something - demo thao tác gì

Ví dụ:

- My mom is trying baking a chocolate cake. (Mẹ tôi đang được demo nướng 1 cái bánh vị sô cô la.)

- The children are trying playing the new đoạn phim game. (Lũ trẻ em con cái đang được demo đùa trò đùa năng lượng điện tử mới nhất.)

- I tried calling Janet but there was no answer. (Tôi đang được demo gọi năng lượng điện mang lại Janet tuy nhiên không tồn tại ai vấn đáp cả.)

null

2.3 Các cấu tạo try không giống, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

2.3.1 Cấu trúc try something.

Cấu trúc try something Tức là ai cơ demo, sử dụng demo một dụng cụ gì, cái gì cơ.

 • try something - demo loại gì

Ví dụ:

- Would you lượt thích lớn try some smoked fish? (Bạn ham muốn ăn demo số cá xông sương không?)

- I need lớn try these shoes on and walk around before I buy them. (Tôi rất cần phải demo song giầy và đi đi lại lại trước lúc tôi mua sắm bọn chúng.)

- Have you tried this new recipe? It tastes much better. (Bạn đang được demo công thức mới mẻ này chưa? Vị của chính nó ngon rộng lớn thật nhiều.)

2.3.1 Cấu trúc try best lớn verb.

Cấu trúc try your best/hardest lớn verb Tức là chúng ta nỗ lực rất là nhằm thực hiện 1 việc gì cơ.

 • try one’s best/hardest lớn bởi sth - ai cơ cố rất là nhằm thực hiện gì

Ví dụ:

- Sarah tried her best lớn address the problem. (Sarah cố rất là nhằm giải quyết và xử lý yếu tố.)

- I tried my best not lớn make any noise while people are asleep. (Tôi nỗ lực rất là nhằm không khiến rời khỏi giờ đồng hồ ồn Khi quý khách đang được ngủ.)

- The Red Team’s trying their best lớn catch up with the Blue Team. (Đội Đỏ đang được nỗ lực rất là nhằm đuổi kịp với Đội Xanh.)

null

Xem thêm:

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

3. Bài tập dượt cấu tạo try lớn verb và try Ving sở hữu đáp án.

Bài tập dượt 1: Chọn câu đúng

1. I fell asleep during the lecture but I wanted lớn stay awake.

A. I tried keeping my eyes open during the lecture.

B. I tried lớn keep my eyes open during the lecture.

2. We attempted lớn put out the fire but we couldn’t.

Xem thêm: tử cấm thành trung quốc

A. We tried lớn put out the fire but we couldn’t.

B. We tried putting out the fire but we couldn’t.

3. She wanted lớn reach the shelf but it was too high.

A. She tried reaching the shelf but it was too high.

B. She tried lớn reach the shelf but it was too high.

C. Both is correct

4. I couldn't change the table because it was too heavy.

A. I tried lớn change the table but it was too heavy.

B. I tried changing the table but it was too heavy.

5. I rang many times but no one answered sánh I knocked on the front door.

A. I tried knocking on the front door.

B. I tried lớn knock on the front door.

Bài tập dượt 2: Viết dạng chính của kể từ vô ngoặc nhằm triển khai xong câu.

1. The room is too small even though I tried (move) the table.

2. Please be quiet. I’m trying (concentrate).

3. I’m trying (change) this light bulb but I can’t reach it.

4. The TV’s not working. Try (plug) it in. 

5. I think you’d better try (go out) with some of the other friends as well as Garrett.

6. I want lớn try (study) with a tutor lớn see if it helps u stay more motivated.

7. Have you tried (turn) the machine off and on again?

8. I'm trying (learn) Spanish but it's very difficult.

9. Please try (be) quiet when you come home page, everyone will be sleeping then,

10. I tried (move) the lamp lớn the other side of the room. 

Đáp án

Bài tập dượt 1:

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

Bài tập dượt 2:

1. moving

2. lớn concentrate

3. lớn change

4. plugging

5. going out

6. studying

7. turning

8. lớn learn

Xem thêm: mẫu công văn đề nghị

9. lớn be

10. moving/to move

Vậy là tất cả chúng ta đang được cùng với nhau học tập cách sử dụng chuẩn chỉnh những cấu tạo try vô giờ đồng hồ Anh. Nếu chúng ta còn ham muốn học tập tăng về cấu tạo câu nào là không giống, hãy mò mẫm hiểu hoặc nhằm lại phản hồi mang lại Langmaster nhé. Chúng bản thân luôn luôn sẵn sàng tương hỗ bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh.