tripanmitin có công thức là

Câu hỏi:

10/08/2019 140,865

Bạn đang xem: tripanmitin có công thức là

D. (C15H31COO)3C3H5.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án D

Ghi ghi nhớ một số trong những hóa học Khủng thông dụng:

Tripanmitin: (C15H31COO)3C3H5.

Trilinolein: (C17H31COO)3C3H5.

Triolein: (C17H33COO)3C3H5.

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8O2 với phản xạ tráng bạc là?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 2:

Khi hiđro hóa trọn vẹn triolein, chiếm được sản phẩm:

A. trioleat

B. tristearin

C. tristearat

D. tripanmitin

Câu 3:

Este nào là tại đây với phản xạ trùng hợp?

A. HCOOCH3

Xem thêm: vai trò của photpho trong cơ thể thực vật

B. HCOOC2H5

C. HCOOCH=CH2

D. CH3COOCH3

Câu 4:

Số este với công thức phân tử C4H8O2 là :

A. 3

B. 4

C. 2

D. 6

Câu 5:

Trong công nghiệp, một lượng rộng lớn hóa học Khủng được dùng để làm sản xuất:

A. xà chống và glixerol.

B. glucozo và ancol etylic

C. xà chống và ancol etylic.

D. glucozo và glixerol.

Câu 6:

Este vinyl fomat với công thức kết cấu là:

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOCH2CH3.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK