trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,490

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

B. mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả đều bị thay đổi phía.

C. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn vậy thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Giải thích: Đáp án C

+ Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân mật môi trường thiên nhiên khúc xạ với môi trường thiên nhiên tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

C. bằng hiệu số thân mật phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ:

A. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn vậy thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân mật nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả đều bị thay đổi phía.

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn vậy thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo lăm le luật khúc xạ độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ quý phái môi trường thiên nhiên xoàng phân tách theo đuổi phương xiên thì:

A. i < r        

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy rời khỏi khi ánh sáng truyền theo đuổi chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói đến lăm le luật khúc xạ độ sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ ở trong mặt mũi bằng cho tới và ở phía mặt mũi bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 trong những hằng số.

C. Tia khúc xạ ko ở trong mặt mũi bằng cho tới và ở phía mặt mũi bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân mật sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là 1 trong những hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra bản năng toàn phần là:

A. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng và 

B. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng và 

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

D. Tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng quý phái môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn và