trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi:

08/10/2019 46,888

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

D. luôn luôn nhỏ hơn góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

+ Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ luôn luôn tăng dần dần Khi tăng góc cho tới.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương bằng phẳng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi hắn học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vày góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: phương trình bậc nhất hai ẩn

C. luôn vày 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những nhận định và đánh giá sau về hiện tượng lạ khúc xạ, nhận định và đánh giá ko chính là

A. Tia khúc xạ nằm ở vị trí môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mày bằng phẳng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vày 0, góc khúc xạ cũng vày 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vày góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ Khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường xung quanh sở hữu tách suất nhỏ thanh lịch môi trường xung quanh sở hữu tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ Khi tia sáng sủa chuồn kể từ môi trường xung quanh sở hữu tách suất rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh sở hữu tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi sở hữu sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là vày độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu độ sáng kể từ không gian vô nước thì

A. góc khúc xạ rời Khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vày góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

Xem thêm: we can use either verbal or nonverbal forms of communication

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới