trong không

(Indoor Air and Coronavirus (COVID-19))

(Thông tin cẩn tương quan vì thế giờ đồng hồ Anh)

Bạn đang xem: trong không

COVID-19 được nghĩ rằng lây truyền đa phần qua chuyện xúc tiếp thân thiết kể từ người quý phái người. Tuy nhiên, vẫn còn đó một trong những ko chắc chắn rằng về vai trò kha khá của những đàng lây lan không giống nhau của SARS-CoV-2, vi rút làm cho căn bệnh coronavirus 2019 (COVID-19). Ngày càng có tương đối nhiều minh chứng đã cho chúng ta thấy loại vi rút này rất có thể tồn bên trên trong không khí nhập thời hạn lâu rộng lớn và ở những khoảng cách xa xôi rộng lớn là kẻ tớ tưởng khi lúc đầu. Ngoài việc xúc tiếp thân thiết với những người dân bị nhiễm căn bệnh và những mặt phẳng bị độc hại, kĩ năng lây truyền COVID-19 cũng rất có thể xẩy ra qua chuyện những phân tử cất cánh trong không khí ở môi trường xung quanh nhập ngôi nhà, nhập một trong những tình huống còn xa xôi rộng lớn phạm vi 2 m (khoảng 6 ft) như đã và đang được khuyến nghị vì thế những đề xuất về giãn cơ hội xã hội. Xem Tài Nguyên Khoa Học và Kỹ Thuật Liên Quan cho tới Không Khí Trong Nhà và Coronavirus (COVID-19) hoặc ​Tài Liệu Tham Khảo và chặn Phẩm Chính về Không Khí Trong Nhà và COVID-19  để biết vấn đề chuyên môn vì thế giờ đồng hồ Anh.

Tuy nhiên, đem những bước đơn giản và giản dị rất có thể được triển khai nhằm tách kĩ năng lan truyền COVID-19 trong không khí và trọng tâm của tư liệu này là về những phương án cơ. Cách sắp xếp và design của một tòa ngôi nhà, hao hao vị trí ở và loại khối hệ thống sưởi, thông bão và điều tiết không gian (HVAC), đều rất có thể tác động cho tới kĩ năng lây truyền vi rút trong không khí. Mặc mặc dù những nâng cấp so với khối hệ thống thông bão và làm sạch sẽ không gian ko thể tự động nó vô hiệu nguy hại lây lan vi rút SARS-CoV-2 trong không khí, EPA khuyến nghị những phương án ngăn chặn nhằm tách nguy hại Viral vi rút trong không khí. Các phương án ngăn chặn này bao hàm đẩy mạnh thông bão với không gian ngoài thiên nhiên và thanh lọc không gian như 1 phần của kế hoạch to hơn bao hàm giãn cơ hội xã hội, treo khăn hoặc khẩu trang chống bụi phủ mặt mày, làm tinh khiết và tiệt trùng mặt phẳng, cọ tay và những phương án ngăn chặn không giống. Tự bạn dạng thân mật, những phương án nhằm tách xúc tiếp trong không khí với vi rút tạo nên COVID-19 là ko đầy đủ vì như thế lây lan trong không khí ko nên là cơ hội độc nhất rất có thể xẩy ra bầy nhiễm với SARS-CoV-2.

Bạn rất có thể nhìn thấy những cách thức hoặc nhất vì thế Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) khuyến nghị tại: 

 • Cách chỉ Vệ Bản Thân và Những Người Khác
 • Làm Sạch và Khử Trùng Nhà Của Bạn
 • Cộng Đồng, Cơ Quan và Trường Học: Làm Sạch và Khử Trùng
 • Sử Dụng Các Tấm Che Mặt phẳng Vải nhằm Giúp Làm Chậm Sự Lây Lan của COVID-19

Các Tài Nguyên Liên Quan Đến Không Khí Trong Nhà và Coronavirus (COVID-19) (bằng giờ đồng hồ Anh)

Xem thêm: giá trị lượng giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ

 • Không Khí Trong Nhà và Coronavirus (COVID-19)
 • Thông Gió và Coronavirus (COVID-19)
 • Máy Làm Sạch Không Khí, Sở Lọc HVAC và Coronavirus (COVID-19)
 • Các Biện Pháp Bổ Sung Để Giải Quyết COVID-19 trong những Khoảng Không Gian Công Cộng Mé Trong Nhà
 • COVID-19, Cháy Rừng và Chất Lượng Không Khí Trong Nhà
 • Tài Nguyên Khoa Học và Kỹ Thuật Liên Quan cho tới Không Khí Trong Nhà và Coronavirus (COVID-19)
  • ​Tài Liệu Tham Khảo và chặn Phẩm Chính về Không Khí Trong Nhà và COVID-19

Vui lòng bổ sung cập nhật vấn đề này với lời nói răn dạy tiên tiến nhất kể từ ​​các cơ sở đái bang, địa hạt, Sở lạc và liên bang.

Contact Us to tướng ask a question, provide feedback, or report a problem.

Last updated on February 7, 2023

Xem thêm: năm 1961 liên xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

Tác giả

Bình luận