trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,478

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, với sự phối kết hợp thân thiết kí thác tử đực và kí thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết kí thác tử đực và kí thác tử cái

C. Giống cha mẹ, với sự phối kết hợp thân thiết kí thác tử đực và kí thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối kết hợp thân thiết kí thác tử đực và kí thác tử cái

Câu 3:

Sinh sản bởi dạ dày là đưa đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

B. Bào tử được đột biến bởi nguyên vẹn nhân ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

C. Bào tử được đột biến bởi rời phân ở trộn kí thác tử thể của những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

Xem thêm: người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật với xen kẹt mới bào tử thể và kí thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi dạ dày với ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm sáng sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn rất có thể đưa đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định tấp tểnh, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải tiến và phát triển nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới mẻ tương tự nhau và tương tự thành viên u về những điểm sáng di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu tương tự vô một thời hạn ngắn

(5) Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko cần tiêu hao tích điện cho tới việc tạo ra kí thác tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu tương tự nhau về mặt mũi DT nên chất lượng thế Khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính với những điểm sáng nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: hằng đẳng thức mở rộng

D. (1), (2), (3), (4) và (5)