trường cao đẳng xây dựng số 1

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Xây dựng số 1
 • Tên giờ Anh: Construction Technical College No 1 (CTC1)
 • Mã trường: CDT0129
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ moi tạo: Cao đẳng - Trung cấp cho - Sơ cấp cho - Liên thông
 • Địa chỉ: Đường Trung Văn - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
 • SĐT Ban Tư vấn tuyển chọn sinh: (024) 62652636 - 0981004537 - 0981004538
 • Email: [email protected] - [email protected]
 • Website: http://ctc1.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/caodangxd1/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

I. tin tức chung

1. Thời gian tham xét tuyển

 • Trường tổ chức triển khai nhiều mùa tuyển chọn sinh và nhận làm hồ sơ từ thời điểm ngày 02/01 cho tới 30/12/2024.

2. Hồ sơ xét tuyển

Bạn đang xem: trường cao đẳng xây dựng số 1

- Hệ cao đẳng:

 • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
 • 02 bạn dạng sao công triệu chứng vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2024) hoặc 02 bạn dạng sao công triệu chứng Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2024).
 • 02 bạn dạng sao công triệu chứng học tập bạ trung học phổ thông.
 • Bản sao công triệu chứng căn cước công dân.
 • Bản sao công triệu chứng những loại sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- Hệ trung cấp:

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp THCS:
  • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
  • Bản gốc vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2024) hoặc bạn dạng gốc giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2024).
  • Bản gốc và 02 bạn dạng sao công triệu chứng học tập bạ trung học cơ sở.
  • 01 Bản sao công triệu chứng giấy má khai sinh.
  • 01 Bản sao công triệu chứng căn cước công dân.
  • 01 Bản sao buột hộ khẩu hoặc giấy má tạm thời trú.
  • Bản sao công triệu chứng những loại sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp THPT:
  • Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu).
  • Bản sao công triệu chứng vị đảm bảo chất lượng nghiệp (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp trước năm 2024) hoặc bạn dạng triệu chứng giấy má ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp (đối với sỹ tử đảm bảo chất lượng nghiệp năm 2024).
  • Bản sao công chức học tập bạ trung học phổ thông.
  • 01 Bản sao công triệu chứng căn cước công dân.
  • Bản sao công triệu chứng những loại sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có).

3. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Hệ cao đẳng: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự trở lên trên.
 • Hệ trung cấp cho, sơ cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên trên.

4. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên cả nước.

5. Phương thức tuyển chọn sinh

 • Xét tuyển chọn.

6. Học phí

Đang update...

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Thời gian tham moi tạo:

 • Hệ cao đẳng: 2,5 năm.
 • Hệ trung cấp: hai năm.
 • Hệ sơ cấp: 3, 6 mon.

Tên ngành

Chỉ tiêu

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 465

1. Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng

 

1.1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp

 

1.2. Cấp bay nước

 

2. Công nghệ nghệ thuật phong cách thiết kế

 

2.1. Kiến trúc

 

2.2. Công nghệ vấn đề phần mềm vô xây dựng

 

3. Quản lý thiết kế

 

3.1. Kinh tế xây dựng

Xem thêm: văn miếu quốc tử giám tiếng anh

 
4. Kỹ thuật thải nước và xử lý nước thảo (Đào tạo nên bám theo công tác của CHLB Đức)  

5. Công nghệ nghệ thuật vật tư xây dựng

 

4.1. Công nghệ chống thẩm công trình xây dựng xây dựng

 

6. Công nghệ nghệ thuật khoáng sản nước

 

7. Kế toán

 
7.1. Kế toán tổng hợp  

8. Công nghệ thông tin

(Ứng dụng phần mềm)

 

II. HỆ TRUNG CẤP

675

1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp

 

2. Công nghệ vấn đề (Ứng dụng phần mềm)

 

3. Cấp bay nước

 

4. Kế toán doanh nghiệp

 

5. Kế toán xây dựng

 
6. Tin văn phòng  

7. Công nghệ nghệ thuật thiết kế bên trong và điện và nước công trình

 
8. Thương mại năng lượng điện tử  

9. Nghiệp vụ cung cấp hàng

 

10. Thiết kế tiếp vật họa

 

11. Họa viên loài kiến trúc

 

12. Điện dân dụng

 
13. Quản lý toà nhà  
14. Tiếng Anh lễ tân quán ăn - khách hàng sạn  

III. HỆ SƠ CẤP NGHỀ

Xem thêm: sửa lỗi sai tiếng anh

460
1. Kế toán xây dựng  
2. Nghiệp vụ cung cấp hàng  
3. Vẽ, design bên trên máy tính  
4. Cấp, bay nước  
5. Vận hành xí nghiệp sản xuất xử lý nước cấp  
6. Vận hành xí nghiệp sản xuất xử lý nước thải  
7. Kỹ thuật xây dựng  
8. Quản lý tòa nhà  

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường sung sướng lòng gửi mail tới: [email protected]