trường đại học công nghệ thực phẩm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Bạn đang xem: trường đại học công nghệ thực phẩm

🔰 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

>>> Phương thức 1: xét tuyển chọn sỹ tử theo gót thành phẩm điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo gót những tổng hợp môn xét tuyển chọn từng ngành học tập.

Trường dành riêng khoảng chừng 50% - 60% tiêu chuẩn mang lại công thức xét tuyển chọn này, theo gót quy tấp tểnh của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Nguyên tắc xét tuyển: xét tuyển chọn kể từ cao trở xuống cho tới Lúc đầy đủ tiêu chuẩn. Trường phù hợp xét tuyển chọn cho tới một nấc điểm chắc chắn vẫn tồn tại tiêu chuẩn tuy nhiên số sỹ tử nằm trong vì như thế điểm cao hơn nữa con số tiêu chuẩn còn sót lại, triển khai xét tuyển chọn theo gót những tiêu chuẩn phụ sau:

Tiêu chí phụ: thí sinh sở hữu điểm thi đua môn Toán (hoặc môn Ngữ văn so với tổng hợp D15) cao hơn nữa tiếp tục trúng tuyển chọn, riêng biệt 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là môn Tiếng Anh.

>>> Phương thức 2: xét tuyển chọn học tập bạ trung học phổ thông của lớp 10, 11 và của học tập kỳ 1 lớp 12.

Trường dành riêng khoảng chừng 20% - 30% tiêu chuẩn mang lại công thức xét tuyển chọn này.

Điều khiếu nại xét tuyển:

(1) Tốt nghiệp THPT;

(2) Trung bình nằm trong của tổng hợp môn xét tuyển chọn, ứng với từng ngành xét tuyển chọn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 đạt kể từ trăng tròn điểm trở lên trên.

Nguyên tắc xét tuyển: xét tuyển chọn kể từ cao trở xuống cho tới đầy đủ tiêu chuẩn. Trường phù hợp xét tuyển chọn cho tới một nấc điểm chắc chắn vẫn tồn tại tiêu chuẩn tuy nhiên số sỹ tử nằm trong vì như thế điểm cao hơn nữa con số tiêu chuẩn còn sót lại, triển khai xét tuyển chọn theo gót những tiêu chuẩn phụ sau:

Tiêu chí phụ: thí sinh sở hữu điểm thi đua môn Toán (hoặc môn Ngữ văn so với tổng hợp D15) cao hơn nữa tiếp tục trúng tuyển chọn, riêng biệt 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là môn Tiếng Anh.

Lưu ý:

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: nếu như sỹ tử sở hữu điểm TOEIC >= 600, chứng từ IELTS >=5.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 4 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: nếu như sỹ tử sở hữu điểm HSK 4 (>240 điểm) hoặc TOEIC >=500, chứng từ IELTS >=4.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

- Đối với những ngành còn lại: nếu như sỹ tử sở hữu điểm TOEIC >=500, IELTS >=4.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

>>> Phương thức 3: xét tuyển chọn sỹ tử theo gót thành phẩm điểm bài xích thi đua ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2023.

Trường dành riêng khoảng chừng 10% - 15% tiêu chuẩn mang lại công thức xét tuyển chọn này.

Điều khiếu nại xét tuyển: điểm bài xích thi đua Reviews năng lượng ĐHQG – TP HCM kể từ 700 điểm trở lên trên so với những ngành Công nghệ đồ ăn thức uống, Quản trị sale, Công nghệ vấn đề và Marketing; 650 điểm cho những ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán; 600 điểm cho những ngành còn sót lại.

>>> Phương thức 4: Xét tuyển chọn trực tiếp và Ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp.

Xét tuyển chọn trực tiếp theo gót Quy chế tuyển chọn sinh ĐH của Sở Giáo dục đào tạo & Đào tạo nên hiện nay hành hoặc ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp giành riêng cho những sỹ tử sở hữu học tập lực xếp loại đảm bảo chất lượng trong những năm lớp 10, lớp 11, học tập kì I lớp 12 và điểm khoảng nằm trong môn anh văn của năm lớp 10, lớp 11 và học tập kì I lớp 12 đạt kể từ 8.0 trở lên trên.

Trường dành riêng khoảng chừng 5% - 10% tiêu chuẩn mang lại công thức xét tuyển chọn này.

Lưu ý:

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: nếu như sỹ tử sở hữu điểm TOEIC >= 600, chứng từ IELTS >=5.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 4 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: nếu như sỹ tử sở hữu điểm HSK 4 (>240 điểm) hoặc TOEIC >=500, chứng từ IELTS >=4.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

- Đối với những ngành còn lại: nếu như sỹ tử sở hữu điểm TOEIC >=500, IELTS >=4.5, Chứng chỉ VSTEP bậc 3 trở lên trên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.

🔰 DANH SÁCH NGÀNH TUYỂN SINH

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, D07, B00
2 Đảm bảo quality & ATTP 7540110

A00, A01, D07, B00

3 Công nghệ chế thay đổi thủy sản 7540105

A00, A01, D07, B00

4 Quản trị sale thực phẩm 7340129 A00, A01, D01, D10
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D10
6 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D10
7 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D10
8 Thương mại năng lượng điện tử 7340122 A00, A01, D01, D10
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D10
10 Tài chủ yếu ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D10
11 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, D07
12 Luật 7380101 A00, A01, D01, D15
13 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D15
14 Công nghệ nghệ thuật hóa học 7510401 A00, A01, D07, B00
15 Công nghệ nghệ thuật môi trường 7510406 A00, A01, D07, B00
16 Quản lý khoáng sản và môi trường 7850101 A00, A01, D07, B00
17 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, D07, B00
18 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07
19 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, D01, D07
20 Khoa học tập dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07
21 Kinh doanh năng động và Dệt may 7340123 A00, A01, D01, D10
22 Công nghệ đan, may 7540204 A00, A01, D01, D07
23 Công nghệ sản xuất máy 7510202 A00, A01, D01, D07
24 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203 A00, A01, D01, D07
25 Kỹ thuật Nhiệt 7520115 A00, A01, D01, D07
26 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07
27 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303 A00, A01, D01, D07
28 Khoa học tập đủ dinh dưỡng và độ ẩm thực 7819009 A00, A01, D07, B00
29 Khoa học tập chế thay đổi khoản ăn 7819010 A00, A01, D07, B00
30 Quản trị cty phượt và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D15
31 Quản trị quán ăn và cty ăn uống 7810202 A00, A01, D01, D15
32 Quản trị khách hàng sạn 7810201 A00, A01, D01, D15
33 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10
34 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D09, D10

🔰 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

>>> Phương thức 1: xét tuyển chọn sỹ tử theo gót thành phẩm điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo các tổ phù hợp môn xét tuyển chọn từng ngành học tập (Dùng mang lại xét nguyện vọng bổ sung cập nhật nếu như có).

1. Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu) chuyển vận về tại trên đây.

2. phẳng phiu đảm bảo chất lượng nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng).

Xem thêm: mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

3. Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).

4. Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).

>>> Phương thức 2: xét tuyển chọn học tập bạ trung học tập phổ thông.

1. Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu) chuyển vận về tại trên đây.

2. Học bạ trung học phổ thông (Photo công chứng)

3. phẳng phiu đảm bảo chất lượng nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng)

4. Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng)

5. Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).

6. Hồ sơ minh hội chứng quy thay đổi điểm 10 môn Anh văn (nếu có)

>>> Phương thức 3: xét tuyển chọn sỹ tử theo gót kết quả điểm bài xích thi đua ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2023.

Các sỹ tử ĐK trực tuyến bên trên website: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn và lựa chọn ĐK nguyện vọng vô Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

>>> Phương thức 4: Xét tuyển chọn trực tiếp và Ưu tiên xét tuyển chọn thẳng

1. Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo mẫu) chuyển vận về tại trên đây.

2. Học bạ trung học tập phổ thông (Photo công chứng).

3. phẳng phiu đảm bảo chất lượng nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trong thời điểm tạm thời (Photo công chứng).

4. Chứng minh quần chúng. # hoặc Thẻ căn cước công dân (Photo công chứng).

5. Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có).

6. Hồ sơ minh hội chứng quy thay đổi điểm 10 môn Anh văn (nếu có)

⚠️ Lưu ý: Nhà ngôi trường ko trả lại làm hồ sơ xét tuyển chọn của sỹ tử vẫn nộp.

🔰 CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

>>> Cách 1:  Nộp thẳng bên trên trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Tầng trệt mái ấm F)

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

>>> Cách 2: Chuyển vạc nhanh chóng qua loa đàng bưu năng lượng điện theo gót địa chỉ:

Trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

>>> Cách 3: Đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến (không cần thiết gửi làm hồ sơ về trường):

---

Để hiểu biết thêm vấn đề tuyển chọn sinh, tương tác ngay:

☎️Điện thoại: (028) 3816 1673 - 124 hoặc (028) 6270 6275

📱 Hotline: 096 205 1080

Xem thêm: sgk toán 10 chân trời sáng tạo

🌐Website: http://ts.hufi.edu.vn