từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 131,716

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện mạch

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều này tại đây không đúng Lúc nói đến thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy thuộc vào số vòng thừng của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy thuộc vào môi trường thiên nhiên xung quanh

D. đem đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống thừng 1 đem nằm trong thiết diện với ống thừng 2 tuy nhiên chiều lâu năm ống và số vòng thừng đều nhiều hơn thế gấp hai. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống thừng tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Xem thêm: i learn smart world 10

C. căn bậc nhị chuyến độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống thừng đem thông số tự động cảm 0,1 H đem loại năng lượng điện 200 mA chạy qua chuyện. Năng lượng kể từ thu thập ở ống thừng này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một thừng dẫn đem chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây tương đối dài l và nửa đường kính ống r thì đem thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng thừng dẫn bên trên trên ống đem nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống thừng 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua chuyện nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: lí 10 kết nối tri thức