từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ y

Key takeaways

Từ vựng chính thức bằng văn bản hắn có:

Bạn đang xem: từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ y

 • 2 chữ cái: ye, yo, ya,…

 • 3 chữ cái: yes, yep,…

 • 4 chữ cái: year, yard,…

 • 5 chữ cái: young, youth, yours,…

 • 6 chữ cái: yellow, yearly,…

 • 7 chữ cái: younger, yuppies,…

 • 8 chữ cái: yourself, youthful,…

 • 9 chữ cái: yellowing, yachtsman,…

 • 10 chữ cái: yourselves, youthfully,…

 • 11 chữ cái: yardmaster.

 • 12 chữ cái: youthfulness.

 • 13 chữ cái: yellowjackets.

 • 14 chữ cái: yachtsmanships.

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 2 chữ

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

ye

(n)

/jiː/

bạn (dùng nhập kí thác tiếp)

Ye can’t tự that (Bạn ko được sản xuất thế)

yo

(v)

/jəʊ/

dùng như cơ hội kính chào hỏi

Yo, Mary. How are you? (Chào Mary, cậu khỏe mạnh không)

ya

(pronoun)

/jə/

cách phát âm lướt của “you"

How ya doing (Dạo này cậu thế nào)

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 3 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

you

(pronoun)

/juː/

bạn

What are you doing ?(Bạn đang khiến gì thế)

yet

(adv)

/jet/

nhưng

She has not finished yet (Cô ấy vẫn ko xong)

yes

(adv)

/jes/

có, vâng

Do you lượt thích it - Yes (Bạn với mến ko - Có)

yep

(adv)

/jep/

có, vâng

Yep, I’m ready (Được, tôi sẵn sàng)

yum

(exclamation)

/jʌm/

bày tỏ ngon miệng

Yum, this cake tastes sánh good (yum, cái bánh này ngon quá)

yay

(exclamation)

/jeɪ/

bày tỏ sự vui mừng mừng

We are the champion - Yay (Chúng tớ là mái ấm vô địch - Yay)

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 3 chữ cái

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 4 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

your

(determiner)

/jɔːr/

của bạn

Is this your house? (Đây là nhà của bạn à)

year

(n)

/jɪər/

năm

2022 is the best year of my life (2022 là năm tuyệt nhất của đời tôi)

yeah

(adv)

/jeə/

vâng

Yeah, I love it (Vâng, tôi mến nó)

yard

(n)

/jɑːd/

sân

The children are playing in the yard (Bọn con trẻ đang được nghịch ngợm nhập sân)

yuan

(n)

/juˈɑːn/

nhân dân tệ

This coat costs 1000 yuan (Chiếc áo này giá chỉ 1000 dân chúng tệ)

yang

(n)

/jæŋ/

dương

The concept of yang is very popular in Đài Loan Trung Quốc (Khái niệm về nguyên tố dương rất rất thịnh hành ở Trung Quốc)

yoga

(n)

/ˈjəʊ.ɡə/

yoga

She practices yoga everyday (Cô ấy luyện yoga từng ngày)

yell

(v)

/jel/

la lên

Go out, she yelled (Ra ngoài, cô ấy hét)

yawn

(v)

/jɔːn/

ngáp

He can’t help yawning (Cô ấy ko thể ngừng ngáp)

yolk

(n)

/jəʊk/

lòng đỏ

I lượt thích eating the yolk (Tôi mến ăn lòng đỏ loét trứng)

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 5 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

young

(adj)

/jʌŋ/

trẻ

His girlfriend is very young (Bạn gái anh ấy rất rất trẻ)

youth

(n)

/juːθ/

tuổi trẻ

She was a singer in her youth (Thời con trẻ cô ấy là ca sĩ)

yield

(v)

/jiːld/

mang lại năng suất

Fertile land yields a good crop (Đất phì nhiêu màu mỡ mang đến vụ mùa tốt)

yours

(pronoun)

/jɔːz/

của bạn

Is that bag yours (Cái cặp này của người tiêu dùng à)

years

(n)

/jɪrs/

những năm

I haven’t met her for 3 years (Tôi ko gặp gỡ cô ấy 3 năm rồi)

yacht

(n)

/jɒt/

thuyền buồm

I joined a yatch club (Tôi nhập cuộc một câu lạc cỗ thuyền buồm)

yucky

(adj)

/ˈjʌk.i/

kinh tởm

My sister says carrot is yucky (Em gái tôi thưa củ cà rốt thì kinh)

yummy

(adj)

/ˈjʌm.i/

ngon

The chocolate bar was yummy (Thanh sô cô la ngon lắm)

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 6 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yellow

(n)

/ˈjel.əʊ/

màu vàng

The leaves turn yellow in autumn (Lá gửi vàng nhập mùa thu)

yeasty

(adj)

/ˈjiː.sti/

mùi của men

The bread has a yeasty smell (Bánh mì với mùi hương của men)

yearly

Xem thêm: phân biệt ẩn dụ và hoán dụ

(adj, adv)

/ˈjɪə.li/

hằng năm

We have a yearly vacation abroad (Chúng tôi với kỳ nghỉ ngơi ở quốc tế mặt hàng năm)

yogurt

(n)

/ˈjɒɡ.ət/

sữa chua

I eat yogurt every morning (Tôi ăn hộp sữa chua từng sáng)

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 6 chữ cái

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 7 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yardman

(n)

/ˈyärdman/

người thực hiện sân

He works as a yardman (Anh ấy là 1 trong những người thực hiện sân)

yuppies

(n)

/ˈjʌp.i/

thanh niên ở điểm thành phố Hồ Chí Minh, với nghề nghiệp và lối sinh sống thời thượng

The yuppies splurge on luxury xế hộp (Thanh niên cao cấp chi nhiều chi phí cho tới xe hơi lịch sự trọng)

younger

(adj)

/jʌŋer/

trẻ hơn

She is younger than vãn u (Cô ấy con trẻ rộng lớn tôi)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 8 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yourself

(pronoun)

/jɔːˈself/

bản thân thiện bạn

You can tự it yourself (Bạn hoàn toàn có thể tự động thực hiện điều này)

youthful

(adj)

/ˈjuːθ.fəl/

trẻ trung

She has a youthful face (Cô ấy với cùng 1 khuôn mặt con trẻ trung)

yearbook

(n)

/ˈjɪə.bʊk/

kỷ yếu

The yearbook has been published (Cuốn kỷ yếu ớt vừa mới được trị hành)

youngest

(adj)

/jʌŋgʌst/

trẻ nhất

He is the youngest in my family (Anh ấy là kẻ con trẻ nhất nhập mái ấm tôi)

yardwork

(n)

/ˈjɑːd.wɜːk/

làm vườn

I often help my father with yardwork (Tôi thông thường canh ty thân phụ tôi thực hiện vườn)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 8 chữ cái

Những kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 9 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yellowing

(n)

/ˈjɛləʊɪŋ/

ố vàng

Leaves of the oak show yellowing on the edges (Lá cây sồi được màu vàng ở rìa)

yachtsman

(n)

/ˈjɒts.mən/

người lái tàu

My team has about 100 yachtsmen (Đội tôi có tầm khoảng 100 người lái tàu)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 10 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yourselves

/pronoun/

/jɔːˈsɛlvz/

các bạn

You can cook yourselves (Các chúng ta có thể tự động nấu nướng ăn)

yardsticks

(n)

/ˈjɑːd.stɪk/

thước đo

Quality is one of the yardsticks of a product (Chất lượng thì là 1 trong những trong mỗi thước đo của sản phẩm)

youthfully

(adv)

/ˈjuːθ.fəl.i/

trẻ trung

Her face was youthfully made up (Mặt cô ấy được make up theo phong cách con trẻ trung)

youngsters

(n)

/ˈjʌŋ.stər/

thanh niên

This program is for youngsters aged from 10 vĩ đại 16 (Chương trình này giành riêng cho thanh thiếu thốn niên kể từ 10 cho tới 16 tuổi)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 10 chữ cái

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 11 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yardmaster

(n)

/ˈjɑːdmɑːstə/

người vận hành sảnh đàng sắt

His father is a yardmaster (Bố anh ấy là kẻ vận hành sảnh đàng sắt)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 12 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

youthfulness

(n)

/ˈjuːθ.fəl.nəs/

sự con trẻ trung

I love the youthfulness of his music (Tôi mến sự tươi tắn nhập âm thanh của anh ý ấy)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức vị vần âm hắn với 13 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yellow jackets

(n)

/ˈjel.əʊ ˌdʒæk.ɪt/

những con cái ong bắp cày

The yellow jackets are often mistaken for honey bees (Những teo bắp cày thường hay bị lầm lẫn với ong mật)

Các kể từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản hắn với 14 chữ cái

Từ

Loại từ

Phát âm

Nghĩa

Ví dụ

yachtsmanships

(n)

/ˈjɒtsmənʃɪps/

kỹ năng lái thuyền

Their yachtsmanships impressed many people (Kỹ năng lái thuyền của mình tạo nên tuyệt hảo cho tới nhiều người)

Tên loài vật chính thức bằng văn bản y

Yabby

tôm càng xanh

Yak

bò Tây Tạng

Yellow Ground Squirrel

sóc khu đất vàng

Yellow Mongoose

cầy vàng

Yellow-winged Bat

dơi cánh vàng

Yellow Anaconda

trăn Nam Mỹ vàng

Yellow-eye Rockfish

cá đá đôi mắt vàng

Tên loài vật chính thức bằng văn bản y

Tên dụng cụ chính thức bằng văn bản y

yatch

thuyền buồm

yashmak

khăn phủ mặt mày của phụ nữ giới hồi giáo

yoga pants

quần yoga

yoga towel

thảm yoga

yellow table

bàn color vàng

yellow robe

dây thừng color vàng

yarn

chỉ sợi

yachting cap

mũ thủy thủ

yellow blanket

chăn color vàng

yellow pillow

gối color vàng

yellow bowl

bát color vàng

yearbook

sách in mặt hàng năm

Bài ghi chép liên quan: Từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản k.

Tổng kết

Trên phía trên, người sáng tác vẫn tổ hợp list từ giờ đồng hồ Anh chính thức bằng văn bản y theo đòi con số những vần âm và thương hiệu loài vật, dụng cụ chính thức bằng văn bản hắn. Hy vọng list này tiếp tục hữu ích, canh ty người học tập dễ dàng ghi nhớ những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh và hoàn toàn có thể vận dụng nó nhập vào cuộc sống đời thường hằng ngày.

Nguồn tham ô khảo

Xem thêm: trước danh từ là gì

1. “Animals That Start With Y.” Animals Around the Globe, 19 June 2022, https://www.animalsaroundtheglobe.com/animals-that-start-with-y/. Accessed 14 November 2022.

2. Moncada, Luna. “Objects That Start With Y - Objects With Y.” Word schools, 4 June 2022, https://wordschools.com/objects-that-start-with-y/. Accessed 14 November 2022.

3. “Words that start with hắn | hắn words | Words starting with hắn.” The Free Dictionary, https://www.thefreedictionary.com/words-that-start-with-y#w2. Accessed 14 November 2022.