unit 2 lớp 11 writingLời giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 vô Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc bám theo cặp. Hoàn trở thành những chú thích bằng phương pháp dùng những câu (A-D) vô hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair to lớn them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý tự 1: Thanh thiếu hụt niên đem không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi đoạn phim trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc nghịch ngợm trò nghịch ngợm bên trên PC.

Lý tự 2: Khoảng cơ hội thân thiện thanh thiếu hụt niên và phụ thân u rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên rất có thể cho là phụ thân u của mình ko công bình với chúng ta.

Lý tự 1: Chất lượng thời hạn bên trên màn hình hiển thị cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên rất có thể học tập được không ít kiến thức và kỹ năng có lợi và khả năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và đoạn phim dạy dỗ trực tuyến.

Lý tự 2: Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị có hại cho sức khỏe cho tới sức mạnh của thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có thể thực hiện hư đốn thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và thực hiện tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài bác luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào miêu tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction to lớn the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely to lớn finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead to lớn sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need to lớn control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

Xem thêm: thao tác lập luận bình luận lớp 11

3. A   

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu hụt niên thời nay dành riêng rất nhiều thời hạn cho những trang bị chuyên môn số. Tôi tin yêu chắc hẳn rằng những bậc phụ thân u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng trang bị của mình vì như thế nhì nguyên do.

2. Lý tự trước tiên nhằm tương hỗ quan tiền đặc điểm đó với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu hụt niên để nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị được cho rằng đem kĩ năng hoàn thiện bài bác tập luyện về căn nhà. Nếu phụ thân u giới hạn thời hạn coi màn hình hiển thị, thanh thiếu hụt niên sẽ sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn không những cho tới việc học tập mà còn phải cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.

3. Lý tự loại nhì nhằm tương hỗ quan tiền đặc điểm đó bởi vì những ví dụ và sự kiện

Ngoài rời khỏi, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị có hại cho sức khỏe cho tới sức mạnh của thanh thiếu hụt niên. Nhìn vô màn hình hiển thị PC hoặc điện thoại cảm ứng lanh lợi vô thời hạn nhiều năm rất có thể thực hiện hư đốn thị giác và thực hiện làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị cũng rất có thể kéo theo những yếu tố về giấc mộng và khối lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là phụ thân u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta giành cho những trang bị chuyên môn số. Vấn đề này tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình đem thời hạn thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà và những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên, mặt khác tiếp tục bảo đảm sức mạnh của con trẻ.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài bác luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair to lớn them, and may refuse to lớn talk to lớn them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents to lớn strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các trang bị chuyên môn số đóng góp 1 phần quan trọng nhất vô cuộc sống thường ngày của thanh thiếu hụt niên thời nay. Tôi thực sự tin yêu rằng những bậc phụ thân u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng trang bị của tôi vì như thế những nguyên do sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, phụ thân u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu hụt niên rất có thể tận hưởng kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu hụt niên rất có thể học tập được thật nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi và khả năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và đoạn phim dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài rời khỏi, Lúc thời hạn dùng trang bị của thanh thiếu hụt niên bị phụ thân u trấn áp ngặt nghèo, khoảng cách thân thiện phụ thân u và con cháu rất có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu hụt niên rất có thể cho là phụ thân u của mình không đẹp tính và ko công bình với chúng ta, và rất có thể kể từ chối rỉ tai với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin yêu rằng tránh việc nhằm phụ thân u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng trang bị của thanh thiếu hụt niên. Thanh thiếu hụt niên rất có thể tận hưởng kể từ những hoạt động và sinh hoạt bên trên màn hình hiển thị nhằm khuyến nghị tiếp thu kiến thức và phụ thân u rất có thể cách tân và phát triển quan hệ chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn giành cho những trang bị năng lượng điện tử.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, đôi mươi, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học