unit 9 lớp 10 global success


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and answer the questions. 3. Match the words in A with the words in B to lớn sườn phrases in 1. 4. Complete the following sentences based on the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 9 lớp 10 global success

Video chỉ dẫn giải

A presentation on the environment

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Nam’s father: What are you doing, Nam?

Nam: I’m preparing a presentation for my geography class.

Nam’s father: What’s the topic?

Nam: It’s environmental protection. My teacher asked mạ to lớn bởi some research, but I don’t know where to lớn start.

Nam’s father: I think you should identify some environmental problems first. What have you found sánh far?

Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to lớn organise them.

Nam’s father: You should focus on each problem, explain the main causes of it, and the suggest the solutions.

Nam: Thanks, Dad. But presenting all the solutions will be hard.

Nam’s father: Have you asked your teacher for advice?

Nam: Yes, I have. She advised that I should start with small, practical actions to lớn protect the environment before coming up with big ideas that need a lot of effort or money to lớn succeed.

Nam’s father: Sounds good. You’d better follow her advice. When did she ask you to lớn present it?

Nam: She said I should present it the following week.

Nam’s father: You still have a lot of time. Good luck!

Nam: Thanks, Dad.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nam’s father: Nam ơi con cái đang khiến gì vậy?

Nam: Con đang được sẵn sàng một bài xích thuyết trình cho tới lớp học tập địa lý của con cái.

Nam’s father: Chủ đề là gì thế con?

Nam: Là bảo đảm an toàn môi trường xung quanh ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một vài nghiên cứu và phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.

Nam’s father: Cha nghĩ về trước tiên con cái nên xác lập một vài yếu tố về môi trường xung quanh. Đến lúc này thì con cái tiếp tục nhìn thấy những gì rồi?

Nam: Con tiếp tục tìm hiểu đi ra hàng loạt những yếu tố về môi trường xung quanh như sự rét lên toàn thế giới, nàn đập rừng, động vật hoang dã sở hữu nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt và ô nhiễm và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.

Nam’s father: Con nên triệu tập vào cụ thể từng yếu tố, phân tích và lý giải nguyên vẹn nhân chủ yếu của chính nó và lời khuyên biện pháp.

Nam: Cảm ơn tía. Nhưng việc trình diễn toàn bộ những biện pháp tiếp tục khó khăn tía ạ.

Nam’s father: Con tiếp tục căn vặn chủ ý nhà giáo của con cái chưa?

Nam: Dạ, con cái sở hữu. Cô giáo răn dạy con cái nên chính thức kể từ những hành vi nhỏ, thực tế nhằm bảo đảm an toàn môi trường xung quanh trước lúc nảy đi ra những ý tưởng phát minh rộng lớn cần thiết nhiều công sức của con người hoặc gia tài mới nhất thành công xuất sắc.

Nam’s father: Nghe hoặc đấy. Tốt rộng lớn con cái nên tuân theo điều răn dạy của cô ấy ấy. Khi nào là cô ấy đòi hỏi con cái trình diễn nó?

Nam: Cô ấy phát biểu con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.

Nam’s father: Con vẫn còn đó thật nhiều thời hạn. Chúc con cái may mắn!

Nam: Cảm ơn tía.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp những thắc mắc.)

1. What did Nam’s teacher ask him to lớn do?

(Giáo viên của Nam tiếp tục đòi hỏi chúng ta ấy thực hiện gì?

2. What has Nam come up with sánh far?

(Nam tiếp tục nghĩ về đi ra gì cho tới nay?)

3. When does Nam have to lớn deliver the presentation?

(Khi nào là Nam nên trình diễn bài xích thuyết trình?)

Lời giải chi tiết:

1. She asked Nam to lớn bởi some research on the environmental protection.

(Cô ấy đòi hỏi Nam thực hiện một vài nghiên cứu và phân tích về bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

Thông tin: Nam: It’s environmental protection. My teacher asked mạ to lớn bởi some research, but I don’t know where to lớn start.

(Nam: Là bảo đảm an toàn môi trường xung quanh ạ. Giáo viên của con cái đòi hỏi triển khai một vài nghiên cứu và phân tích, tuy nhiên con cái ko biết chính thức kể từ đâu.)

2. He’s come up with a range of environmental issues.

(Anh ấy thể hiện hàng loạt những yếu tố về môi trường xung quanh.)

Thông tin: Nam: I’ve come up with a range of environmental issues such as global warming, deforestation, endangered animals and pollution, but I don’t know how to lớn organise them.

(Nam: Con tiếp tục tìm hiểu đi ra hàng loạt những yếu tố về môi trường xung quanh như sự rét lên toàn thế giới, nàn đập rừng, động vật hoang dã sở hữu nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt và ô nhiễm và độc hại, tuy nhiên con cái ko biết phương pháp bố trí bọn chúng.)

3. Nam has to lớn deliver the presentation next week.

(Nam nên trình diễn bài xích thuyết trình vô tuần sau.)

Thông tin: Nam: She said I should present it the following week.

(Nam: Cô ấy phát biểu con cái nên trình diễn nó vô tuần sau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the words in A with the words in B to lớn sườn phrases in 1.

(Ghép những kể từ ở cột A với kể từ ở cột B sẽ tạo trở nên những cụm kể từ vô bài xích 1.)

Xem thêm: bức tranh của em gái tôi

A

B

1. global

a. animals

2. practical

b. issues

3. environmental

c. actions

4. endangered

d. warming

Phương pháp giải:

global (adj): toàn cầu

practical (adj): thực tế, thiết thực

environmental (adj): thuộc về môi trường

endangered (adj): có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

animals: động vật

issues: các vấn đề

actions: hành động

warming (n): sự rét lên

Lời giải chi tiết:

global warming: sự rét lên toàn cầu

practical actions: hành động thiết thực

environmental issues: các yếu tố về môi trường

endangered animals: các động vật hoang dã sở hữu nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete the following sentences based on the conversation.

(Hoàn trở nên những câu sau nhờ vào cuộc đối thoại.)

1. My teacher _______ mạ to lớn bởi some research on environmental protection.

2. She _______ that I should start with small, practical actions to lớn protect the environment.

3. She _______ I should deliver my presentation the following week.

Lời giải chi tiết:

1. asked

2. advised

3. said

1. My teacher asked mạ to lớn bởi some research on environmental protection.

(Cô giáo đòi hỏi tôi thực hiện một vài nghiên cứu và phân tích về bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

2. She advised that I should start with small, practical actions to lớn protect the environment.

(Cô ấy răn dạy rằng tôi nên chính thức vày những hành vi nhỏ, thực tế nhằm bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

3. She said I should deliver my presentation the following week.

(Cô ấy phát biểu tôi nên trình diễn bài xích thuyết trình của tớ vô tuần sau.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to lớn the stressed words in the sentences. 2. Mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. 1. Match the words and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct sườn of the words and phrases in 1. 1. Choose the correct word or phrase to lớn complete each sentence. 2. Change these sentences into reported speech.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. 2. Read the text and choose the best tittle for it. 3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information. 4. Complete the sentences with the information from the text. Use no more kêu ca TWO words for each answer. 5. Work in groups. Discuss the question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Speaking

  1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions. 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box. 3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to lớn it. Use the expressions below to lớn help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening

  1. Work in pairs an answer the question. 2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to lớn save endangered animals. Listen to lớn the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen to lớn the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. 4. Work in groups and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text about WWF and complete the table. 3. Write a paragraph (120-150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.