vecto bằng nhau

Lý thuyết và bài xích luyện vecto ở công tác toán lớp 10 là phần kiến thức và kỹ năng vô cùng cần thiết của công tác Đại số trung học phổ thông. Trong nội dung bài viết này, VUIHOC tiếp tục trình làng cho tới những em học viên tổ hợp cụ thể lý thuyết về nhì vecto bằng nhau, nằm trong cỗ bài xích luyện tự động luận tinh lọc được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể.

1. Định nghĩa vecto

Bạn đang xem: vecto bằng nhau

Vectơ là đoạn trực tiếp được bố trí theo hướng, tức thị vô nhì điểm mút của đoạn trực tiếp đang được chứng thực điểm này là vấn đề đầu, điểm này là vấn đề cuối.

Vectơ đem điểm đầu là A, điểm cuối là B tớ kí hiệu là $\vec{AB} $

Vectơ còn được kí hiệu là: ký hiệu vecto - nhì vecto bằng nhau

Vectơ – ko là vectơ đem điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là \vec{0}

Đường trực tiếp trải qua điểm đầu và điểm cuối của vecto gọi là giá bán của vecto

Hai vecto có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là nhì vecto nằm trong phương

Hai vectơ nằm trong phương thì hoặc nằm trong phía hoặc ngược phía.

hai vecto nằm trong phương nằm trong phía - nhì vecto bằng nhau

Ví dụ: Tại hình vẽ bên trên trên thì nhì vectơ \vec{AB} và \vec{CD} nằm trong phía còn 2 vector \vec{CD} và \vec{EF} ngược phía.

Đặc biệt: vecto – ko nằm trong phía với từng vecto.

2. Hai vecto bằng nhau Lúc nào?

2.1. Định nghĩa

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB gọi là chừng nhiều năm vecto  $\vec{AB} $, kí hiệu |$\vec{AB} $|. Vậy |$\vec{AB} $|=AB

  • Hai vecto bằng nhau nếu như bọn chúng nằm trong phía và nằm trong chừng nhiều năm.
  • Hai vecto đối nhau nếu như bọn chúng ngược phía và nằm trong chừng nhiều năm.

2.2. Ví dụ nhì vecto bằng nhau

Ví dụ: Cho hình bình hành ABDC Lúc đó:

Hai vecto bằng nhau AB và CD vì thế bọn chúng nằm trong phía và nằm trong chừng dài

\vec{AB} và \vec{CD} là nhì vecto đối nhau vì thế bọn chúng ngược phía và nằm trong chừng nhiều năm.

Chứng minh:

Phản chứng:

Giả sử đem điểm M sao chohai vecto bằng nhau MA và MB

Khi ê hai vecto bằng nhau MA và MB nằm trong phía và nằm trong chừng nhiều năm.

Vì 2 véc tơ \vec{MA} và \vec{MB} cùng phía nên M chỉ phía trên đường thẳng liền mạch AB và ở ngoài nhì điểm A, B

Như vậy thì chỉ xẩy ra MA<MB hoặc MA>MB nên xích míc với fake thiết nằm trong chừng nhiều năm.

Do ê ko tồn bên trên điểm  M thỏa mãn nhu cầu hai vecto bằng nhau MA và MB 

Tuy nhiên, nếu như A, B trùng nhau thì tớ lại sở hữu vô số điểm M thỏa mãn \vec{MA} = \vec{MB}

Tham khảo tức thì cỗ tài liện ôn luyện kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích luyện vô đề đua Lý trung học phổ thông Quốc gia

3. Bài luyện rèn luyện nhì vecto bằng nhau

Để áp dụng đảm bảo chất lượng rộng lớn những bài xích luyện vecto dạng nhì vecto bằng nhau, những em học viên nằm trong VUIHOC rèn luyện với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm (có đáp án) tại đây. Các em chú ý nên tự động thực hiện những thắc mắc rồi tiếp sau đó mới mẻ soát lại với đáp án nhằm đạt được hiệu suất cao ôn luyện tốt nhất có thể nhé!

Câu 1: Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề này tại đây sai?

A. Có 5 vectơ tuy nhiên điểm đầu là O, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

B. Có 5 vectơ gốc O có tính nhiều năm cân nhau.

C. Có 4 vectơ tuy nhiên điểm đầu là A, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

D. Các vectơ không giống $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh, giá bán là những cạnh của ngũ giác có tính nhiều năm cân nhau.

Câu 2: Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

A. Vectơ – ko là vectơ đem phương tùy ý.

B. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại phụ vương thì nằm trong phương cùng nhau.

C. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại phụ vương không giống $\vec{0}$ thì nằm trong phương cùng nhau.

D. Điều khiếu nại cần thiết nhằm nhì vectơ cân nhau là bọn chúng có tính nhiều năm cân nhau.

Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn nhu cầu ĐK $\vec{AB}=\vec{DC}$. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

A. ABCD là hình bình hành

B. $\vec{AD}=\vec{CB}$

C. $\vec{ACB}=\vec{DB}$

D. ABCD là hình bình hành nếu như vô 4 điểm A, B, C, D không tồn tại phụ vương điểm này trực tiếp mặt hàng.

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống vectơ OC→ và có tính nhiều năm vì thế nó là:

A. 24

B. 11

C. 12

D. 23

Câu 5: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống $\vec{OA}$ và nằm trong phương với nó là

A. 5

B. 6

C. 9

D. 10

Câu 6: Cho tam giác ABC, gọi M, N, P.. theo thứ tự là trung điểm những cạnh BC, CA, AB. Số vectơ vì thế vectơ $\vec{MN}$  đem điểm đầu và điểm cuối trùng với cùng một trong số điểm A, B, C, M, N, P.. bằng:

A. 1 

B. 2  

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

C. 3  

D. 6

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test không tính phí ngay!!

Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ vì thế vectơ $\vec{AB}$ là:

bài luyện nhì vecto bằng nhau toán 10

Câu 8: Khẳng tấp tểnh này đó là đúng?

A. Hai vectơ có mức giá vuông góc thì nằm trong phương với nhau

B. Hai vectơ nằm trong phương thì giá bán của bọn chúng tuy nhiên song với nhau

C. Hai vectơ nằm trong phương thì nằm trong phía với nhau

D. Hai vectơ nằm trong ngược phía với vectơ loại phụ vương thì nằm trong phía cùng nhau.

Câu 9: Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

Hai vectơ cân nhau thì:

A. Có chừng nhiều năm cân nhau  

B. Cùng phương  

C. Có công cộng điểm gốc

D. Cùng hướng

Câu 10: Cho phụ vương điểm M, N, P.. trực tiếp mặt hàng, vô ê điểm N nằm trong lòng nhì điểm M và P.. Khi ê những cặp vectơ này tại đây nằm trong hướng?

Câu 10 bài xích luyện nhì vecto bằng nhau

Câu 11: Cho hình thang ABCD đem nhì lòng AB, CD và AB < CD. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

Câu 12: Cho phụ vương điểm phân biệt A, B, C phía trên và một đường thẳng liền mạch. Các vectơ $\vec{AB}$ và $vec{BC}$ nằm trong phía Lúc và chỉ khi:

A. Điểm B nằm trong đoạn AC 

B. Điểm C nằm trong đoạn AB  

C. Điểm A nằm trong đoạn BC

D. Điểm A ở ngoài đoạn BC

Câu 13: Cho tam giác đều ABC cạnh 2a. Đẳng thức này tại đây đúng?

bài luyện 13 rèn luyện nhì vecto bằng nhau

Câu 14: Cho tam giác đều ABC với đàng cao AH. Đẳng thức này tại đây đúng?

Câu 15: Cho tam giác ABC đem góc B tù và H là chân đàng cao của tam giác hạ kể từ đỉnh A. Cặp vectơ này tại đây nằm trong hướng?

Câu 16: Cho tam giác ko cân nặng ABC. Gọi H, O theo thứ tự là trực tâm, tâm đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp của tam giác, M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

bài luyện 16 rèn luyện nhì vecto bằng nhau

Câu 17: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

bài luyện 17 rèn luyện nhì vecto bằng nhau

Câu 18: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Vecto $\vec{MN}$ không nằm trong phương với vecto nào?

Câu 19: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi O là phú điểm những đàng chéo cánh của tứ giác MNPQ, trung điểm những đoạn trực tiếp AC, BD ứng là I, J. Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng?

Câu 20: Cho tam giác đều ANC cạnh a, G là trọng tâm tam giác. Khi ê |$\vec{AC}$| có mức giá trị là:

A. a  

B. a√3  

C. (2a√3)/3  

D. (a√3)/3

Đăng ký tức thì sẽ được những thầy cô tư vấn và thi công trong suốt lộ trình ôn đua trung học phổ thông Quốc gia môn Lý sớm và tương thích nhất 

Trên đó là toàn cỗ lý thuyết kèm theo với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm rèn luyện mang đến phần kiến thức và kỹ năng hai vecto bằng nhau. Hy vọng rằng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ những em trọn vẹn thoải mái tự tin đoạt được những Việc vecto kể từ việc vận dụng đảm bảo chất lượng nhì vecto bằng nhau. Để hiểu và học tập nhiều hơn thế về những kiến thức và kỹ năng toán lớp 10, toán trung học phổ thông,... những em học viên truy vấn trang web của ngôi trường học tập online mamnonvietduc.edu.vn hoặc ĐK hoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì nhé!

Xem thêm: công thức tính độ dài cung tròn