vì sao nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Đề bài

Vì sao nước Nga năm 1917 lại sở hữu nhị cuộc cơ hội mạng?

Bạn đang xem: vì sao nước nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 75-78, tư duy nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: soạn bài trợ từ thán từ lớp 8

- Cuộc cách mệnh mon Hai tiếp tục lật ụp chính sách phong loài kiến Nga hoàng, mang đến quyền tự tại, dân ngôi nhà mang đến dân chúng. Tuy nhiên, sau cách mệnh mon Hai, viên diện 2 cơ quan ban ngành tuy nhiên song tồn bên trên ở nước Nga. Đó là:

+ Chính quyền Xô ghi chép của người công nhân, dân cày và lính tráng.

Xem thêm: al(oh)3 + naoh

+ nhà nước trợ thì tư sản của giai cấp cho tư sản và đại địa ngôi nhà tư sản hóa.

=> Cục diện bên trên yên cầu nước Nga cần tổ chức cuộc cách mệnh thứ tự loại nhị nhập mon Mười năm 1917 (Cách mạng mon Mười) nhằm lật ụp cơ quan chính phủ trợ thì tư sản, giành cơ quan ban ngành trọn vẹn về mình giai cấp cho vô sản. Đây là một trong cuộc cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

Loigiaihay.com