vở bài tập toán lớp 3 tập 2

Với giải vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2 sách Cánh diều hoặc nhất, cụ thể bám sát VBT Toán lớp 3 Tập 2 sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích luyện về mái ấm vô vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2 kể từ cơ học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 3.

Mục lục Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 2 Cánh diều

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 3 tập 2

Chương 3: Các số vô phạm vi 100 000

Các số vô phạm vi 10 000

Các số vô phạm vi 10 000 (tiếp theo)

Làm thân quen với chữ số La Mã

Các số vô phạm vi 100 000

Các số vô phạm vi 100 000 (tiếp theo)

So sánh những số vô phạm vi 100 000

Luyện luyện trang 18, 19

Điểm ở thân thiện. Trung điểm của đoạn thẳng

Hình tròn trĩnh, tâm, 2 lần bán kính, cung cấp kính

Vẽ tô điểm hình tròn

Làm tròn trĩnh số cho tới hàng trăm, mặt hàng trăm

Làm tròn trĩnh số cho tới mặt hàng ngàn, hàng trăm nghìn

Luyện luyện công cộng trang 31, 32, 33

Khối vỏ hộp chữ nhật. Khối lập phương

Thực hành coi đồng hồ

Thực hành coi đồng hồ thời trang (tiếp theo)

Tháng – năm

Em ôn lại những gì vẫn học

Bài đánh giá số 3

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, phân tách vô phạm vi 100 000

Phép nằm trong vô phạm vi 100 000

Phép trừ vô phạm vi 100 000

Tiền Việt Nam

Nhân với số mang trong mình 1 chữ số (không nhớ)

Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc

Nhân với số mang trong mình 1 chữ số (có nhớ)

Luyện luyện trang 58, 59

Chia mang đến số mang trong mình 1 chữ số vô phạm vi 100 000

Chia mang đến số mang trong mình 1 chữ số vô phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Luyện luyện trang 66, 67, 68, 69

Chia mang đến số mang trong mình 1 chữ số vô phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Luyện luyện trang 73, 74, 75

Luyện luyện công cộng trang 76, 77

Tìm bộ phận không biết của phép tắc tính

Tìm bộ phận không biết của phép tắc tính (tiếp theo)

Luyện luyện công cộng trang 82, 83, 84, 85

Diện tích một hình

Đơn vị đo diện tích S. Xăng – ti – mét vuông

Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông

Luyện luyện công cộng trang 92, 93, 94

Thu thập, phân loại, biên chép số liệu thống kê

Bảng đo đếm số liệu

Khả năng xẩy ra của một sự kiện

Em ôn lại những gì vẫn học

Bài đánh giá số 4

Ôn luyện về số và phép tắc tính vô phạm vi 100 000 trang 108, 109, 110

Ôn luyện về số và phép tắc tính vô phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 111, 112, 113

Ôn luyện về hình học tập và giám sát trang 114, 115, 116

Ôn luyện về một trong những nhân tố đo đếm và phần trăm trang 117, 118, 119

Xem thêm: anh 10 chân trời sáng tạo

Ôn luyện công cộng trang 120, 121, 122

Xem thêm thắt tiếng giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 Cánh diều hoặc, cụ thể khác: 

Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 3 Tập 1