when i got home i found that water

Bạn đang xem: when i got home i found that water

When I got trang chính I found that water______ down the kitchen walls

A. ran

B. was running 

C. has run

D. had been running

Đáp án D

Dùng thì QKHTTD biểu diễn mô tả hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ và liên tiếp kéo dãn cho tới hành vi đó

(Nước chảy kể từ trước lúc tôi về, và hành vi 'chảy' liên tiếp kéo dãn cho tới thời khắc tôi vể)

Dịch nghĩa: Khi tôi vào nhà thì mới phát hiện rời khỏi nước đang được chảy xuống tường nhà bếp 

đỗ đại học Hahaha😅

. 13/10/2018

Thiểu Năng cả B và D đều chính ngữ pháp yếu tố là cần đoán coi ý người rời khỏi đề mong muốn gì

1 Trả điều . 13/03/2018

Cao văn Thắng Câu này khó khăn lựa chọn vượt lên..vì thế làm thế nào thấy nc chảy trc đấy được....lại còn vượt lên khứ hoàn thiện nữa

. 14/12/2017

nguyen thanh hieu nếu như sử dụng D thì việc chảy nước cần kết cổ động rồi chứ? a tớ về thấy nhưng mà

. 15/11/2017

Gà Công Nghiệp nếu như sử dụng B thì tức là khoảng tầm thời hạn bại liệt, khoảng tầm thời hạn khi tôi quay trở lại và nước vẫn đang được chảy tuy nhiên ở phía trên ý câu là nước đang được nỡ chảy không còn trước khi tôi về và dùng QKHTTD. lựa chọn D là phù hp nhất

. 01/10/2017

Bòi Chịu hiểu tương tự tương tự như thì HTHT ấy, tuy nhiên là ở vượt lên khứ .-.

. 01/10/2017

Trần Thu Hiền là sao ??? tôi về thì vạc hình thành nước đang được chảy ??? k được ạ ???

. 01/10/2017

Bòi Chịu Nước đang được chảy TRƯỚC KHI tôi quan sát vấn đề này .-.

Xem thêm: đặc điểm kinh tế xã hội nào sau đây không đúng với đồng bằng sông hồng

. 01/10/2017

Trần Thu Hiền dịch rời khỏi thì thấy B cũng ổn định nhưng mà D cũng OK... ai hoàn toàn có thể ns rõ ràng gom mk k ?????

4 Trả điều . 01/10/2017

Nguyễn Tiến Max ngu

. 26/09/2017

ho phuoc tuyen Nhưng bằng hữu siêu nhân ko à . 7/2/2017

. 07/02/2017

Hoàng Anh Chia chuồn Thy . 6/2/2017

. 06/02/2017

Thiên Thy với lèo tèo +4 : )) . 6/2/2017

. 06/02/2017

Hoàng Anh Đúng full. NO BOX ((((( . 6/2/2017

. 06/02/2017

Không với gì là ko thể èo 9 box . 6/2/2017

. 06/02/2017

Thiên Thy team chính full : D mata < 3 . 6/2/2017

. 06/02/2017

Hoàng Anh Nước đang được chảy TRƯỚC KHI tôi quan sát vấn đề này chúng ta nhé . 6/2/2017

. 06/02/2017

Đen dễ dàng thương nước bị chảy trước lúc về ngôi nhà hành vi nước chảy xẩy ra trc hành vi về ngôi nhà nhưng mà . 6/2/2017

. 06/02/2017

NTTP mk cũng nghĩ về như chúng ta . 6/2/2017

. 06/02/2017

Võ Thị Hiền lựa chọn B,cứ tưởng nc đang được chảy thì bản thân về chứ. . 6/2/2017

9 Trả điều . 06/02/2017

Xem thêm thắt phản hồi (6/26)

Xem thêm: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất